Ämne på Projektdiskussion:Wiki Loves Monuments 2011

Hoppa till navigering Hoppa till sök
ArildV (diskussionbidrag)

Synpunkter på punkten smarta mål är väldigt välkomna; vad är realistiskt och hur ser ni på dom?

Ainali (diskussionbidrag)

Antalet fotograferade minnesmärken och antalet personer som gör sin första uppladdning borde vara de två viktigaste mätetalen. Det finns en hel del andra mål också, till exempel antal deltagare, antalet insamlade bilder, antalet utvalda bilder på Commons (en tid efter uppladdning), pressomnämnanden, större bilddonationer och nya samarbetspartners. Sedan kan man tänka sig ett antal indirekta mål som nya medlemmar och donationer. Är det något mer intressant som kan mätas?

Lokal Profil (diskussionbidrag)

Idealiskt sett så skulle man vilja ha ett mått på både antalet monument (eller procentsats av totala listan) som nu är illustrerad samt hur många som nu är illustrerade men som inte var det innan WLM.

LA2 (diskussionbidrag)

Under juli verkar inget ha hänt inom projektet, vilket kanske är lite oroväckande. På commons:Commons:Wiki Loves Monuments 2011/Progress är de svenska rutorna tomma för antalet objekt och antalet unika ID. Jag ser två databaser nämnas: BBR (12.000 poster) och FMIS (1,7 miljoner poster). Men hur laddar man ner någon av dem? FMIS visar ingen möjlighet. BBR-sajten har en flik för dataexport, men jag får inget att hända, utan kommer ständigt tillbaka till formuläret. Jag har tittat på FMIS genom sökfunktionen. Vilka ID ska vi använda? FMIS har både objektid (en lång följd siffror) och RAÄ-nummer (som är ett ortnamn följt av två siffror). Är Objektid stabila över tiden, eller riskerar de att ändras? På dessa frågor behöver vi ha svar från myndigheterna. Har vi ens ställt frågorna?

Lokal Profil (diskussionbidrag)

Från Fornsöks hjälpsidor: "Objektidentiteten, som är en sifferserie på 14 siffror, är lämningens egentliga identitet i FMIS databas. RAÄ-nummer är närmast att betrakta som ett namn."

Det är nog detta id vi bör använda då RAÄ-nummeret inte nödvändigtvis är unikt (om man inte lägger till kommun/län). Även om vi använder oss av Objektid för alla organiseringsändamål kan det nog ändå vara bra att även ange RAÄ-nr då det är detta som den enskilde användningen ser om de tittar i Fornsök.

BBR verkar använda sig av ett nummer som liknar RAÄ-nr men med kommun som prefix. Det är dock inte omöjligt att de i databasen använder sig av ett enbart numeriskt system.

LA2 (diskussionbidrag)

"Lämningens egentliga identitet i FMIS databas" låter som något som man uppfann i all hast när FMIS-databasen skapades (2003? eller 1973?). Men används det det någon annanstans? Kommer det numret att överleva till nästa databas (2013)? RAÄ-nummer låter som något från 1920-talet, som återfinns i dussintals rapporter och kataloger och överlever i minst 50 år till. Men ett förtydligande om detta är vad vi behöver från RAÄ, samt förstås en fullständig lista som översätter mellan de båda beteckningarna.

Lokal Profil (diskussionbidrag)

BRB's export verkar nu fungera (delvis). Om inte annat sa komemr man at totallistorna (pa anlagningsniva) Byggnadsminnen (2434 poster) och Kyrkominnen (2705 poster). De anvander sig av ett 14 siffrigt AnläggningsId (anlaggnignen bestar i sin tur av bygnader med 14 siffriga ByggnadsId). Utover detta har dom aven "benämning" som ar som bestar av "kommun, socken nummer, NAMN".

LA2 (diskussionbidrag)

Tack, intressant! Dessa två Excel-filer har 14 respektive 13 kolumner, men inga geografiska koordinater. Från nedladdningssidan kan man ladda ned i shp-format (ESRI Shape-fil, för geografiska data), som kanske är bra men som jag inte lyckas tyda. Nedladdning ska även finnas i tab-format (vad nu det betyder), men den nedladdningen tycks inte fungera. Har någon lyckats avkoda koordinaterna?

Lokal Profil (diskussionbidrag)

Jag har pratat med BBR och de haller pa att titta pa problemet med nedladdnignen av tab-filerna. vad jag forstar sa komemr koordinaterna levereras i SWEREF 99 TM koordinatsystemet sa det kan handa att dessa maste konverteras till vanliga Lat,Long koordinater efterat. Far titta pa filerna fran hemdatorn och se om man latt ka nfa ut koordinaterna. tills dess sa kan ni se Lunds stifts dator har... men som man ser om man zoomar ut och gar till Kongo sa har inte alla koordinaterna blivit ratt.

Det finns ett antal andra nummer i filen ocksa. Fnr, KomBid, Ridregby. Far se om jag kan fa bbr att skicka mig en forklaring av de olika forkortningarna, samt hur tidsbestandigt Anlaggnigns_Id/Bygg_ID ar.

ArildV (diskussionbidrag)

Lars har helt rätt ovan att aktiviteten den sista månaden har varit låg, det finns ett antal skäl (tidsbrist, avhopp mm) som jag inte tänker ägna tid åt. Tror ni att ni tillsammans klarar av att fixa den tekniska biten med överföringarna mm så kan jag fokusera på att slutföra allt annat kring tävlingen?