Ämne på Diskussion:Verksamhetsplan 2013/Den rullande studiecirkeln/Ansökan till Kulturbryggan

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Trycka på den kulturella delen

5
John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Hej!

Det är en bra start! Jag hinner tyvärr inte skriva något men tänkte skriva ned några snabba tankar.

Baserat på vad man kan söka stöd för skulle jag försöka flytta fokus mer mot vad för kulturellt bidrag vi kan göra genom projektet. Fokuset för Kulturbryggan är enligt webbplatsen"

  • Nyskapande kulturell verksamhet av professionell art som bedrivs i projektform
  • Samverkansprojekt som syftar till att utveckla nya former för att bedriva kulturell verksamhet
  • Projekt som syftar till att utveckla nya sätt att finansiera kulturell verksamhet
Projekten kan avse ett enskilt konst- eller kulturområde eller vara konstområdesöverskridande. De kan också bygga på samverkan mellan kultursektorn och andra samhällsområden."

Alltså fokusera på de punkter i projektplanen som knyter an till digitaliseringen och fotosafari (i likhet, och med lärdomar från, WLM och WLPA) och även knyta samarbetet med universitetet till hur studenter och lärare kan bidra med kulturell expertis och innovativa lösningar om vi blandar in dem och lär dem och passar på att lära dem om öppen data och fri kultur och kanske ordnar en skrivstuga eller två med dem som fokuserar på Kalmars kultur (exempelvis skulle vi kanske kunna fokusera på studenter från Kulturmiljöprogrammet, Turismprogrammet samt Utvecklare av digitala tjänster som alla finns på Linnéuniversitetet). Vi bör även trycka en hel del på att just konceptet med en buss är nytt som samverkansform och att vi hoppas på ökad mediauppmärksamhet genom detta vilket är viktigt för att nå framgång inom den volontärbaserat kulturellt arbete.

Vänligen

Ainali (diskussionbidrag)

Oj, då har jag ju varit helt fel ute med syftet. Jag har tänkt mig att detta projektet med Wikibussen faller in under vår verksamhet om att göra Wikipedia mer känt för allmänheten (det är också vad styrelsen är i färd med att godkänna). Det i sig har ju ganska lite med kultur att göra. Om vi tänker oss att ha den fokusen och främst jobba med kulturpartners på plats (i motsats till att främst jobba med allmänheten), fyller bussen i sig då något syfte än möjligtvis ett praktiskt transportmedel?

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Hej,

Jag ser ingen inneboende konflikt i det jag skrev med målen att fler får kunskap om Wikipedia i de områden vi besöker och att vi når ut till media (de mål vi pekar på i projektplanen). Våra huvudmål är genom din skrivning dessa, men vi når dem ju genom ett framgångsrikt projekt som handlar om kultur och digitaliseringen av kulturarvet. De kopplingar till kulturen som finns i projektet är ju vad Kulturbryggan finner intressant och vill veta mer om och det är ju det kulturella arbetet som trots allt är vad som kommer att ge oss uppmärksamhet. Kulturen, tänker jag, blir ju för oss ett medel för att nå målen, men det är ju fortfarande kulturen som Kulturbryggan bryr sig om och vad fokuset i ansökningstexten därför måste vara.

Ett framgångsrikt och innovativt projekt är ju centralt för vår måluppfyllnad då det blir omskrivet och omtalat. Vad jag ville få fram var att vi helt enkelt måste anpassa vår text till läsarens intresse (alltså Kulturbryggans). Även Kulturbryggan vill ju att media ska rapportera om eventet så det ska vi självklart tydligt presentera. Det tar ju inte bort ett fokus på kultur i ansökningen. Den sista meningen i mitt förra inlägg handlar ju i linje med detta just om media och att projektet kommer att ge mer uppmärksamhet om vårt arbete.

Du skriver sedan: "Om vi tänker oss att ha den fokusen och främst jobba med kulturpartners på plats (i motsats till att främst jobba med allmänheten) ...". Jag skrev inte att vi främst borde jobba med kulturpartners och inte allmänheten och jag förstår inte hur du läser in det i min text.

  • Digitaliseringen kan ju antingen ske av GLAMs material men även genom att digitalisera lokalhistorien då allmänheten till oss kommer med material från sina privata samlingar som vi då kan skanna in. Alltså en direkt och stark koppling till både våra mål om att nå ut till allmänheten såväl som till Kulturbryggans mål om att projekten ska ha "nyskapande kulturell verksamhet" (detta då det mig veterligt inte finns någon som gjort detta i Sverige förut). Jag tror att detta kan bli mycket framgångsrikt om vi tänker igenom det ordentligt, hittar någon lämplig partner och lär av andra projekt. Runt det materialet kan vi sedan ha skrivstugor då vi sätter in bilderna i ett sammanhang i våra artiklar.
  • Jag nämnde ju även specifikt fotosafari och en sådan är ju direkt relaterat till allmänheten i ett område men har även en väldigt stark koppling till kultur. Här vore det lämpligt att trycka på att det får folk att ta sig ut och uppleva kulturen och historien runtomkring sig då det är en effekt och något som Kulturbryggan finner centralt.
  • Om vi genomför digitaliseringen eller fotosafarin i samarbete med lokala GLAMs och Linnéuniversitetet så får vi ju en tydlig koppling till punkt två om "Samverkansprojekt" i den text från Kulturbryggan som jag citerade ovan. Kanske skulle exempelvis RAÄ eller Digisam vara intresserade av att vara med.

Hoppas att det går bra att få ihop ansökningen idag och imorgon!

Vänligen,

Ainali (diskussionbidrag)

Ja, det går nog att väva in mer kultur i min skrivning. Jag ska jobba lite på det baserat på din skrivning ovan. Jag tolkar dig nu som att du menar att det är verktyget för att uppnå de mål som jag spånade på, det missade jag lite från ditt första inlägg. Det här kan nog gå att få till, det finns ingen inneboende konflikt, men olika vägar att nå ett mål kan vara olika effektiva. Fast om någon bara tänker betala för den långa vägen får vi väl ta den :)

Det som jag har haft i mitt huvud när jag har tänkt på en wikibuss, är att vi parkerar den på torget som ett stort skyltfönster/liten mässhall och där kan vi möta allmänheten och visa hur Wikipedia fungerar genom att vi har utrustning på ett smart sätt i bussen. Att verkyget i sig är personliga möten utan krav på att de ska producera något. Att göra fotosafaris och digitalisera ger ju inte nödvändigtvis någon kunskap om projekten. Dessa aktiviteter har ju traditionellt för oss varit att skapa fritt material. Men om vi struntar i den fokusen kan vi ju göra en längre introduktion och uppsamling på de som deltar så att de får ta med sig nyvunnen kunskap med sig hem snarare än att det landar en massa filer på commons (vilket det i så fall förhoppningsvis gör i längden i vilket fall som helst).

Angående digitaliseringen, är din tanke att någon kommer till oss med till exempel med en låda gamla foton, vi scannar dem och ger tillbaks filerna till dem tillsammans med en kort introduktion till hur Commons fungerar? I så fall behöver vi lägga till en scanner på inköpslistan, alternativt kräva in dem som finns ute i gemenskapens projekt för en vecka (portot kostar en del ändå).

Ainali (diskussionbidrag)