Ämne på Diskussion:Tillgång till referenslitteratur

Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sammanfattning av Axel Pettersson (WMSE)

WMSE har inget bibliotek längre och inget intresse av att få tillbaka böcker. Inför inköp ska en plan finnas för användning och redovisning.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag funderar över följande mening: "Boken skall sedan finnas i vår inventarielista och ingår därmed i vårt bibliotek, men är utlånad till dig så länge du använder den. Boken skall göras tillgänglig för Wikipedias Community om någon annan önskar ta del av den." Vore det en idé att ändra skrivningen så att folk som uppfyllt målen helt enkelt får behålla boken)?

Följande orsaker får mig att fundera i de banorna:

  • Det är väldigt vanligt att folk vill markera saker i böcker som de ska använda för att skriva texter, vilket de kanske är tveksamma till att göra om de endast lånat boken av oss. Det skulle då minska deras produktivitet och kanske även intresse av att använda sig av vårt erbjudande.
  • Det är en extra börda att behöva skicka tillbaka den vilket kan få folk att tveka.
  • Det försvårar att ta upp arbetet senare om de hunnit skicka tillbaka den (och kontrollera ändringar som gjorts i texten av andra användare mot boken de använt).
  • Det blir en sporre och en trevlig grej för de som ställer upp och skriver på Wikipedia att få en bok som tack, vilket jag tycker har ett visst egenvärde.
  • Får volontärerna behålla boken blir det ett bestående minne av föreningen. (Detta kan kanske förstärkas ytterligare om vi skickar med något form av meddelande när vi skickar ut den, bara en tanke).

Vänligen,

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

Det är en intressant tanke, då får vi nog skärpa definitionen av målen lite.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Vilka mål är det som du tänker skulle behöva definieras tydligare p.g.a. den förändringen?

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

Nja, det kanske inte är målen som ska förtydligas, snarare att den korta planen ska publiceras så att det blir transparent vad som ska bli klart innan man kan räkna boken som sin.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Nu står det: "En kort plan för vilka artiklar, kategorier eller områden som boken skall användas till samt dina tidigare insatser på Wikipedia ska bifogas. ... En kort rapport ... [d]är [det] redovisas hur den nya källan använts, hur många artiklar, kategorier eller områden som boken bidragit till att förbättra." Jag tänker att om någon i planen exempelvis säger att målet med deras bokinköp är referenser i tio stycken artiklar (och Axel godkänner det) så får de helt enkelt behålla boken/tidningen när de är färdiga och i rapporten redogjort för vilka artiklar som de redigerat i. Vad är det som du skulle vilja lägga till?

Ainali (diskussionbidrag)

Som du säger är det nog bra så omfattningsmässigt. Däremot finns inget krav på att det ska publiceras, vilket kan leda till frågor om hur mycket jobb som måste göras för att få en bok. Om vi säger att detta ska vara publikt löser det sig automatiskt.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Aha, jag har redan sett sådana listor så jag har utgått från att det var något Axel redan bett mottagarna om som en del av rapporteringen. Men det är klart att det ska förtydligas även här om det ändras.

Ainali (diskussionbidrag)

Listorna som jag har sett är ju sådana som har gjorts efter att referenserna har införts. Det jag pratar om är att det ska finnas en plan redan innan boken köps. Den enda ändringen är alltså att planen ska vara publicerad.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Så länge det räcker med att exempelvis skriva: "tio artiklar om fåglar kommer att få en eller flera fotnoter tillagda", snarare än att behöva specificera exakta artiklar i förväg så känns det som ett rimligt krav (kräver vi fler detaljer tror jag däremot att insatsen för stor för att folk ska orka söka). Det spelar ju egentligen rätt liten roll vilka specifika artiklar de fokuserar på då vi väl trots allt inte ska ge oss in på att värdera ämnesvalen tänker jag.

Låter det som en rimlig nivå?

Vänligen,