Ämne på Diskussion:Strategi

Hoppa till navigering Hoppa till sök
Josefine Hellroth Larsson (WMSE) (diskussionbidrag)

Hej ! Har som hastigast läst igenom förslaget till ny strategi och strutsar vid några formuleringar. Strategin ska leda till samhällsförändring. Det låter obehagligt i mina öron när man inte vet vilken riktning den förändringen ska ta. Sprida information, ja, men vems information ? Med den rådande situationen i USA så har det blivit tydligt att verkligheten kan beskrivas på minst två helt olika sätt. Vem har den rätta informationen ? Kan man befara desinformation på Wikipedia ? Skulle vara intressant att veta hur informationen ser ut i diktatoriska länder ? Ni skriver en del om källkritik. Det kan inte nog betonas hur viktigt det är och skulle önska att det lyfts fram ännu mer. Till sist, varför nämns specifikt kulturarv ? Hälsningar Kerstin

Josefine Hellroth Larsson (WMSE) (diskussionbidrag)

Hej Kerstin!

Tack för ditt mejl. Vad bra att du engagerar dig för föreningens kommande strategi! Vad gäller några av dina frågor är jag lite osäker på om det är invändningar eller funderingar kring formuleringar i strategin, eller om det är frågor om vår verksamhet. Jag försöker ändå besvara dina frågeställningar nedan, så plockar vi med oss dina tankar också i det kommande arbetet med strategin.

Innan jag går in på mina svar, förstår jag dig rätt som att du tycker att det är för otydligt vilken samhällsförändring vi vill se, att du vill ha ett starkare fokus på källkritik och hur korrekt information säkerställs, och att kulturarvet har ett för starkt fokus?

Jag skulle också vilja fråga om det är ok att vi publicerar dina frågor antingen på diskussionssidan på wikin eller i det delade dokumentet. Vi kan skriva antingen att det är från dig (med namn) eller från en medlem (utan namn) om du vill.

För att försöka besvara dina frågor:

Med skrivelsen att strategin ska leda till samhällsförändring menas en samhällsförändring i enlighet med föreningens vision och ändamålsparagraf, om fri kunskap för en bättre värld. Det är sedan upp till föreningens medlemmar och styrelse att förvalta det uppdraget: “Föreningen ska verka för en samhällsförändring där ökad tillgång till fri kunskap praktiskt underlättas och blir norm,” som det står i strategin.

Du har helt rätt i att frågan vems information som sprids är viktig i dagsläget! Det är ju också något som strategiutkastet försöker fokusera på med den här skrivelsen: “Föreningen ska ge användarna verktyg och möjligheter att bidra till och säkerställa kvalitativ information.” Tycker du att den är otydlig, eller har du några idéer på hur vi kan göra detta tydligare i strategin?

Den information som sprids av föreningen och Wikimediaplattformarna har ju även i dagsläget tydliga krav om objektivitet och att den ska kunna källbeläggas av oberoende källor. Det är en av våra grundpelare och användarna på plattformarna slår vakt tillsammans om att informationen inte är vinklad eller subjektiv. Givetvis kan det finnas personer som vill använda Wikipedia för att sprida desinformation, men det finns också goda krafter i onlinegemenskapen som ifrågasätter och kräver objektivitet.

I diktatoriska länder finns givetvis problem med fri information, ett exempel är att Kina idag inte tillåter ett fritt Wikipedia. Därmed blir vårt uppdrag ännu viktigare, och föreningen arbetar globalt med att stötta utsatta individer som arbetar för fri information i totalitära regimer.

Vi tar med oss ditt medskick om att källkritik lyfts fram ännu mer inför styrelsens slutgiltiga förslag till strategi.

Gällande kulturarv är det en viktig verksamhetsgren för Wikimedia Sverige, där föreningen länge har samarbetat med kulturarvssektorn för att tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv till fler, både nationellt och globalt. Kulturarvssektorn har oerhörda mängder material och delar föreningens vision om att tillgängliggöra detta material till fler. Dessutom har upphovsrätten för mycket av materialet löpt ut tack vare dess ålder, vilket gör det enkelt att sprida och återanvända.

Jag hoppas att detta ger svar på dina funderingar!

Vänligen, Josefine

Josefine Hellroth Larsson (WMSE) (diskussionbidrag)

Hej ! Tack för ditt omfattande svar. Jag är absolut inte kritisk till verksamheten och vill betona att jag skrev förra brevet utifrån några funderingarna jag fick vid en snabb genomläsning. Som så ofta är det själva definitionen av begrepp som gör att man uppfattar något på olika sätt. Tex samhällsförändring, jag tänker genast på en förändring som inte bara innefattar det fria ordet utan som omfattar hela samhällskroppen. Den förändringen kan vara både ”bra” eller ”dålig” beroende på vem man frågar. När det gäller kulturarv så gick mina tankar direkt till de, som jag anser, osunda nationalistiska strömningarna i samhället. Förstår nu, efter din förklaring, att det inte är så. Jag använder Wikipedia mycket och har stort förtroende för det som står där. Är bara rädd för att ”manegen ska krattas” för konspirationsteorier och annan desinformation. Tyvärr finns det grupper i samhället som använder yttrandefriheten på ett osunt sätt. Du få gärna publicera mina frågor. Lycka till och tack för det stora arbete ni gör ! Kerstin