Ansökan om en nationell koordinator på Volontärbyrån.se

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ansökan till Volontärbyrån för WLPA

Beskrivning av uppdraget/uppgifterna:

Tävlingen Wiki Loves Public Art syftar till att få volontärer att gå ut med kameran och ta bilder på de konstverk som finns på allmän plats så att detta kan användas bland annat för att illustrera artiklarna på Wikipedia, som är världens största uppslagsverk och som är gratis för alla att använda. Den svenska delen av tävlingen har fyra långsiktiga mål:

 1. att skapa en komplett sammanställning av alla konstverk på allmän plats i Sverige under en fri licens;
 2. att öka andelen bidragsgivare till fri kunskap;
 3. att öka samarbetet med institutioner som har kopplingar till konst och få dem att släppa sin data och sin information fri; och sist men inte minst
 4. att öka allmänhetens kännedom om Wikimedias samt vår partner Europeanas arbete (www.europeana.org) med att digitalisera vårt kulturarv.

För att projektet skall bli framgångsrikt förväntas den nationella koordinatorn att samordna volontärinsatserna i Sverige, eller själv genomföra arbetet, för att sätta upp den grund som behövs inför fototävlingen Wiki Loves Public Art (WLPA). Den nationella koordinatorn ansvarar för att se till att:

 • det sätts upp en nationell webbplats med uppdaterad information.
 • det bildas en tävlingsjury.
 • identifiera sponsorer som sponsrar med priser till tävlingen.
 • identifiera och kontakta samarbetspartners.
 • hjälpa till med arbetet att få tag på den data som behövs för att upprätta ett antal listor med konstverk som kan fotograferas. Målet är att vi med tiden skall täcka in alla konstverk i Sverige, men detta är en pilot och det räcker med några få geografiska områden eller tematiska listor.

Arbetet kommer att ske i nära samarbete med tävlingens internationelle koordinator, John Andersson, som sitter på Wikimedia Sveriges kansli i Stockholm. Volontärarbetet kan dock ske även från andra delar av landet då det som främst krävs är tillgång till dator, Internet och telefon/Skype. Det kan dock finnas ett behov av att ta vissa möten med möjliga partners ansikte mot ansikte och det är därför lämpligt att volontären har möjlighet att resa.

Vi är flexibla med när du förlägger huvuddelen av arbetet så länge du åstadkommer resultat, men det är viktigt för oss att vi kan stämma av hur arbetet fortlöper med jämna mellanrum.

När och var ska uppdraget utföras:

Det hela bör påbörjas så fort som möjligt. Tävlingen äger rum redan i maj 2013 och arbetet behöver påbörjas så snart som möjligt för att hinna ta de kontakter som behövs. Räkna med att du kommer att behöva lägga minst 80 timmar på arbetet fram till slutet på maj 2013.

Specifika krav eller information:

 • Volontären skall kunna arbeta på engelska då information även kommer att behöva förmedlas och diskuteras med andra koordinatorer i andra länder.
 • Volontären skall kunna arbeta självständigt och effektivt.
 • Volontären bör ha erfarenhet av att bedriva projekt.
 • Volontären bör ha erfarenhet av att delegera arbetsuppgifter.
 • Volontären bör ha erfarenhet av Wikimedias projekt.
 • Volontären bör ha ett stort intresse för fri kunskap.

Kommun som uppdraget ska utföras i:

Hela Sverige

Verksamhetsområde:

Övrigt

Uppgifter:

 • Kreativ verksamhet
 • Marknadsföring/PR
 • Praktiskt arbete

När och hur:

 • Eftermiddag
 • Förmiddag
 • Helg
 • Kväll
 • Natt