Ansökan till Chelha (förslag)

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det här är ett första utkast till ett förslag till Chelha

Bidrag söks för nedanstående ändamål

Wikipedia är en världens mest använda källor till information och har många tusen volontärer. Antalet bidragsgivare skulle dock kunna vara oerhört mycket högre och ett av de största identifierade problemen är den höga inlärningströskeln för att överhuvudtaget kunna börja bidra. Genom det här projektet skapar vi instruktionsvideos på svenska och engelska som på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt på några minuter visar hur en artikel skapas, utvecklas, källbellägs, hur diskussionssidor fungerar, filosofin bakom Wikipedia (grundpelarna m.m.), hur bilder laddas upp på Wikimedia Commons, om MediaWiki-programvaran, om licenserna etc. Med hjälp av Wikimedias volontärcommunity fixar vi sedan undertexter till en rad olika språk. Dessa instruktionsvideos blir ett komplement och en snabbare och lite roligare ingång för nybörjare till Wikipedias fantastiska kunskapsvärld. Filmerna skulle kopplas till respektive instruktionssida på Wikipedia där det går att läsa mer om ämnet. Att göra instruktionsvideos snygga och enhetliga tar mycket tid och energi och likaså att besluta vad som ska vara med där vilket gör det olämpligt att basera det hela på volontärer, även om volontärer kommer att bjudas in att kommentera vid varje steg i processen. Det fodras att någon med stor praktisk och pedagogisk kunskap om Wikipedia/Wikimedia anlitas samt någon med grafiskt kunnande. Filmerna ligger därefter under en fri licens så att de kan modifieras, förbättras och spridas av andra.

Finansieringsplan/kostnadsberäkning (om bidrag sökts eller mottagits från andra finansiärer var vänlig och specificera belopp och namn på givare)

  • Projektledning och utvärdering: 40 h
  • Bakgrundsarbete om vad som skall vara med i instruktionsvideos: 120 h.
  • Skapande av instruktionsvideos: 240 h. 3 stycken instruktionsvideos som täcker olika centrala aspekter á 80 timmar styck.
  • Handläggning: 40 h. Anställning av personal och därtill ökad administrering.

Summa: Totalt antal timmar: 440 h. En kalkylerad timkostnad om 450 kr/timme har använts. Total kostnad: 198 000:-

På nedanstående sätt uppnår detta projekt Chelhas ändamål att stödja utbildning och demokrati utveckling

Genom att på ett mer lättfattigt sätt hjälpa potentiella bidragsgivare över den tröskel det innebär att börja redigera och bidra med sina kunskaper och sin kunskapssyn så demokratiseras hela utbildningssamhället och möjligheterna att göra informerade beslut ökar för alla.