Ansökan till Postkodlotteriets om att bli Förmånstagare 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.


Vår SWOT-analys för Förmånstagare hos Postkodlotteriet.
Vårt formella ansökningsbrev till Postkodlotteriet om att bli förmånstagare.

Å Wikimedia Sveriges vägnar vill jag härmed översända vår ansökan om att bli förmånstagare hos Svenska Postkodlotteriet.

Wikimedia Sverige bildades som en partipolitiskt och religiöst obunden ideell allmännyttig förening 2007, med säte i Stockholm. Alltsedan dess har vi arbetat för att göra Wikipedia bättre, och att öka mängden fri kunskap i samhället. Med tiden har vi kommit att bli en central aktör i arbetet för fri kunskap, och samarbetar nära med kulturarvs-, utbildnings-, bibliotekssektorn och flera andra delar av samhället, för att digitalisera, tillgängliggöra och sprida kunskap till allmänheten. Vi är övertygade om värdet och behovet av ett livslångt lärande.

För att kunna utveckla de resurser och verktyg som behövs har vi också byggt upp ett team av både anställda och volontärer som besitter unik digital spetskompetens, tekniska förmågor som är oumbärliga för att förtjänstfullt kunna tillgängliggöra och sprida den fria kunskapen. Från vårt kontor i Stockholm tar utvecklare i detta nu fram talsynteser för att göra Wikipedia tillgängligt för personer med läs- och skrivsvårigheter eller synsvårigheter. De tar via projektet FindingGLAMs fram verktyg och metoder för att samla in data och information om världens museer och arkiv och vilka samlingar de besitter – centralt för att kunna bevara och skydda världens kulturarv.

Vi ser intressanta år framför oss som förening. Internationella aktörer och organ hör av sig till oss för samarbete. Med stöd av Wikimedia Foundation, den globala stiftelsen, arbetar vi för att bli en tematisk hubb för att tillgängliggöra material från partnerorganisationer. På så vis kan vi bli den centrala aktören i den globala rörelsens arbete med att underlätta för våra samarbetsparter att sprida kunskap och information på Wikimediarörelsens plattformar. På hemmaplan i Sverige växlar vi upp samarbetet inom civilsamhällessektorn, utvecklar kreativa idéer för hur vi genom större nätverk kan sprida information, utvecklar vår utbildningsverksamhet, och arbetar inte minst med hur vi kan göra det lättare för fler att vara med och bidra till vårt arbete.

Alla dessa möjligheter är på gång och kommer att ske. Storleksordningen, spridningen och framgången beror dock, såklart, på vilka resurser vi besitter. Att bli förmånstagare hos Svenska Postkodlotteriet skulle ge oss en unik möjlighet att växla upp vårt arbete till stor skala, och se till att vår vision – »att hjälpa människor och organisationer att skapa och bevara fri kunskap, och att göra den enkelt tillgänglig för alla« – på allvar kan realiseras. Det ger oss också ett långsiktigt stöd vilket är centralt för vår förmåga att skala upp vårt arbete – den långsiktiga planeringen hindras idag av att så stor del av vår budget har berott på enskilda projektansökningar.

Ett mångårigt arbete ligger till grund för den här ansökan, där vi noggrant har arbetat för att uppfylla de nio kriterier som krävs för att kunna bli förmånstagare. Föreningen har vuxit och har de senaste tre åren haft intäkter på över 5 miljoner kronor årligen, vi följer god redovisningssed, har 90-konto och föreningen är medlem i Giva Sverige. Vi kan stolt säga att samtliga kriterier har uppfyllts, och vi känner oss redo för att ansöka om förmånstagarskap.

Vi hoppas att ni finner intresse i vår ansökan och potential i vår förening, och ser fram emot att svara på eventuella frågor och kommentarer.