Ansökningar 2014/Att göra

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Följande saker kan en praktikant stödja oss med för att möjliggöra fler ansökningar av högre kvalité och minska risken för att vi inte hinner få in ansökningar i tid:

Fixa i ordning den existerande listan över fonder (det tekniska kan du läsa om här)
 1. Gå igenom de fonder vi har och uppdatera listan. Gå till deras webbplatser och kontrollera specifikt så att "Datum", "Maxbelopp", "Beskrivning" och "Kommentar" fortfarande stämmer.
  1. Saknas någon del av informationen är det fördelaktigt att kontakta deras kansli och be om ett förtydligande (då slipper vi lägga tid på ansökningar vi inte kan få plus att de känner igen Wikimedia Sverige när de väl får in vår ansökan.
 2. Lägg till en ny kolumn till höger i listan för de tidigare ansökningarna. Flytta över det som nu står i kolumnen "Projektansökan" dit.
 3. Strukturera upp listan baserat på om det är forskning, projekt eller allmänt stöd som vi kan få därifrån. Passar den på flera så får den ligga på flera, men notera det i kommentarsfältet (framförallt om det bara går att skicka in en ansökan per år till dem).
 4. Notera i kommentarsfältet vilka projekt du tänker dig att den skulle gå att söka för.
Lägg till fler punkter i listan
 1. Gör en sökning efter nya fonder på biblioteket alt. låna stora fondboken.
 2. Googla (ofta har länsstyrelser/större städer/universitet listor som det går att titta på)
 3. Fyll på listan allt eftersom.

OBS! Forskning:

 • Är nytt för oss.
 • Ju tydligare det går att knyta till delar av vår verksamhetsplan, desto bättre.
 • Fokusera främst på fonder som stödjer: GLAM, IT, gender, samhällsvetenskap, demokrati, kommunikation/media.
När vi ska börja ansökningen

När vi har beslutat att vi ska göra en ansökan till en fond så:

 1. Läggs den till i tabellen på sidan Projektansökningar 2014.
 2. En ansökningssida skapas (kopplat till ett projekt) i stil med "Projekt:NAMNPÅPROJEKT/Ansökan till FONDNAMN".
 3. På ansökningssidan skall alla rubriker som finns med i ansökningsmallen finnas med. Här sker nämligen vårt gemensamma arbete med att skriva ansökningen.
 4. På ansökningssidan skall mallen Mall:Ansökningsfakta läggas in längst upp.