Avsiktsförklaring Centralmuseernas samarbetsråd/Utvärdering

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Arbetsyta för sammanställning av utvärderingen av CMS-piloten.

Vilka

Utvärderingen skickades till samtliga deltagare i piloten, digigruppen samt några samordnare, totalt 70 personer. 26 svar har kommit in. Alla svar finns på en undersida, det här är en sammanställning av det.

Utvärdering

Inför

Information inför samarbetet. Hur var informationen från din institution inför starten av samarbetet?
 • Kanonbra 0
 • Bra 7
 • Dålig 9
 • Obefintlig 3
 • Övrigt 7 (Luddig, diffus, ostrukturerad, ok, neutral)
Information inför samarbetet. Hur var informationen från Wikimedia Sverige?
 • Kanonbra 2
 • Bra 20
 • Dålig 1
 • Obefintlig 0
 • Övrigt 3 (vet ej)
Hur var informationen inför utbildningstillfället? Plats, tid, portkod, instuderingsuppgifter?
 • Bra 12
 • Ok (eller liknande) 11
Hur var infrastrukturen? Lokalen, kaffet, uppkopplingen och det runt utbildningen?
 • Bra 11
 • Övriga åsikter var att det var kalla lokaler (främst Livrustkammaren), rörigt, några kommentarer om dåligt ljud och dålig ventilation
Hur var utbildningen? Pedagogiken, genomgångar, svar på frågor?
 • Spretigt, en del frågor lämnades oavslutade
 • Ojämnt (datorvana) inom gruppen, både för snabbt och för långa pauser
 • För mycket teknik (wikisyntax) och för lite om samarbete och diskussioner
 • Bra och pedagogiskt, kunniga lärare, tid för enskilda frågor
 • Bilduppladdningsgenomgången behöver förbättras, men bra med CC-genomgång separat
Hur var kursmaterialet? Övningarna vi gick igenom på Wikipedia.
 • Bra genomgångar, men mer övningar behövs
 • Syntaxen är krånglig och behöver moderniseras

Uppföljning

Hur har det varit att samarbeta med den befintliga wikipediagemenskapen? Kontakt med Wikipedianer i redigerande och diskuterande.
 • Positiva och hjälpsamma reaktioner bland dom som varit aktiva
Hur har stödet varit från institutionen? Tydliga uppgifter, nog med tid avsatt.
 • Ingen särskild tid avsatt, wikipediaredigering har lagt ovanpå befintliga uppgifter (12 stycken)
 • Bra med tid (7 stycken)
 • Inga tydliga uppgifter om vad som ska göras och var fokus ska ligga (14 stycken)
 • Tydliga uppgifter (7 stycken)
Hur bedömer du din arbetsinsats? Konkret och fokuserad eller redigerat lite här och lite där.
 • Konkret och fokuserad 6
 • Lite här och lite där 6
 • Ingen/liten insats 8

Frivillig del om Wikipedia

Hur lätt (eller svårt) är det att redigera på Wikipedia? [[Länkar]], ==Rubriker==, Kategori:Kategorier, {{Infoboxar}}
 • Jättelätt 0
 • Efter några redigeringar satt det där 6
 • Har fortfarande "fusklappen" fasttejpad på skärmen 11
 • Fullständigt omöjligt 0
 • Övrigt: Ej regelbundet, lätt men allt för tidskrävande, inte omöjligt men krångligt, knepigt och tröskel att ta sig över
Hur tydligt är arbetsflödet? Klicka redigera, skriv, förhandsgranska, klicka spara
 • Busenkelt 5
 • Inte helt logiskt, men nu sitter det där 8
 • Sliter fortfarande med att få till en bra rutin 7
 • Fler sidor försvinner osparade än jag lyckas spara 0
 • Övrigt: Ej regelbundet, allt för tidskrävande,
Hur är det att ladda upp bilder? Upload wizzard och uppladdningsformuläret, beskrivning och kategorisering
 • Inga problem 2
 • Krångligt i början, men nu har det lossnat 5
 • En bild av fem blir riktigt uppladdade... 2
 • Nån annan får göra det, annars får det vara. 0
 • Övrigt: Ej testat (9), allt för tidskrävande, krångligt med kategorier
Hur går det att använda bilder? Få bilderna från Commons att synas i artiklarna
 • Inga problem, dom finns i artiklarna på alla språk nu 1
 • Tja, dom kommer i den svenska artikeln i alla fall 5
 • Det blev en bild, men den var för stor och på fel plats tills någon annan rättade till det 3
 • Nä, den här artikeln behöver nog inte illustreras 1
 • Övrigt: inte testat (8), inget svar (7), inte helt logiskt
Hur är det med upphovsrätten? Användning och återanvändning åt båda håll
 • Glasklart, både åt ena och andra hållet 3
 • Jodå, ganska säker på vad som gäller 14
 • Nja, jag chansar och hoppas att det funkar
 • Ingen aning, blir det fel säger väl nån till 0
 • Övrigt: inget svar (5), inte helt klart, ej testat, bara testat med PD-bilder, använder CC-villkor som inte är Wikimediakompatibelt
Förklaringar till ovanstående frågor. Plats för förtydligande och förklaringar i klartext
 • Summering: Det tar alldeles för lång tid att skriva, redigera och ladda upp bilder. Det är ett krångligt system som borde förenklas. Jag arbetar mest med att ladda upp bilder och det tar alldeles för lång tid och om man föröker ladda upp fler än 10 åt gången hänger det sig. Museerna har hundtusentals bilder skulle kunna tillgängligöras men som det ser ut nu är det inte det minsta effektivt sätt.
 • Har helt enkelt inte testat att ladda upp bild. Har däremot vid något tillfälle använt bild när jag översatt en artikel...
 • Förser andra artikelskrivare med bilder.
 • Har jobbar en del med bilder i Platsr (Riksantikvarieämbetet) så jag har litet erfarenhet därifrån.
 • Problemet med att lägga upp bilder är att det inte är alldeles självklart att jag kan använda museets bilder som jag vill i Wikipedia. Därför är det bara bilder jag tagit själv eller som jag bett en kollega att ta av ett föremål som jag bidragit med. Annars planerar vi att lägga upp mängder med historiska bilder. De är inte valda utifrån de områden som jag jobbar med, varför det är svårt att använda dem.
 • Det krävs ständig "övning" för att inte behöver börja om från början varje gång. Arbetsutrymmet finns inte riktigt för att hålla kompetensnivån.
Vad och hur ska förbättras? Dröm stort och fritt, eller smått och konkret
 • Förenkling. Inte behöva koda in texter. Ladda upp flera bilder smatidigt och att taggarna läses av så man slipper knappa in text och taggar. Ge museernas redigerare mandat att skapa katergorier.
 • Jag måste jobba mer med Wikipedia innan jag kan svara något vettigt. Gissar att det inte skulle vara helt lätt om våra museer skulle vilja ladda upp t.ex. alla våra public domain-bilder men gissar också att vi skulle få en hel del stöd och hjälp om vi vill göra så.
 • Förenkla, förenkla, förenkla!
 • Att detta blir en självklar del i arbetet för museitjänstemän. Idag är det många av dem som bloggar, men det är nog det "tillfälliga" som lockar där - dvs man känner inte att det är så viktigt med det formella likväl som att blogga och uppdatera museets webbsajter. Som det är nu är, är det många saker att hålla reda på (och därmed vara "ansvarig" för) vilket kan skrämma bort en del. Men det är väl förhoppningsvis en övergående fas.
 • Lite enklare att kategorisera bilder. Lite bökigt att söka efter kategorier och så.
 • Som van internetanvändare med erfarenhet från lite BBcode, lite HTML o.s.v. så kändes helt ok att redigera artiklar efter ett tag. Dock sågs det som väldigt svårt av min äldre kollega som skrivit själva texterna. Kollegan var rädd för att göra fel och såg koden "bakom kulisserna" som svårförståelig. Det ultimata skulle givetvis vara en mkt enklare editor som bara ser ut Word eller liknande ordbehandlare där nybörjare skulle känna sig mer hemma. Tror det skulle kunna vidga antalet redigerare med en enkel editor.
 • Hoppas på en annan arbetsfördelning internt. Vill ha en egen utbildning av Wikipedia på plats.
 • "Bättre insikt hos CMS om vad Wikipedia är för något, och vilken roll man vill spela. (Trots allt en ganska anonym roll).
 • Planerad satsning med behövlig tid i så fall. (Spontant ""då och då"" är enormt inneffektivt)"
 • Lathunden för redigering som vi fick på mötet tycker jag var sådär, då funkar lathunden som finns på Wikipedia bättre.
Plats för annat och uppföljning Här kan du svara på frågor vi glömt att ställa eller skriva annat du vill föra fram till oss.
 • Vi har inte fått någon information om hur det gått för andra museer under försökstiden (har själva inte heller kontaktat någon). hade varit bra med någon lägesrapport efter halvtid eller så, förmedlad av wiki.
 • Var ännu tydligare med Wikipedias avsikter, syfte och mål. Tydliggör ännu mer att Wikipedia använder sig av samma principer vad gäller källkritik, refrenshänvisning, faktagranskning etc. som traditionella kunskapsinstitutioner. Detta framgick bra på vår utbildning, men det finns en del (särskilt i vår bransch) att jobba med här. För många medarbetare är kunskap inte riktigt kunskap om det inte går att slå upp i analog form i något av de verk som funnits i minst 50 år.
 • Jag eftersöker fortfarande tydligare direktiv (men det kanske är mer kopplat till min egna insitutions verksamhet).
 • Chefer har en tendens att samtidigt överskatta ("Nu ska vi ut på Wikipedia! Så det är väl bara att köra, lägg upp allt, det tar väl ingen tid i anspråk?" ) och underskatta arbetet/betydelsen samt konsekvenserna av att vara aktiv på Wikipedia (diskussioner, kommentarer, uppföljning etc). Jag exempelvis var utvald som testpilot för jag tycker digital utveckling är kul och gärna tackar ja. Samtidigt är jag en av dem som har flest arbetsuppgifter så jag har inte haft möjlighet att delta i den omfattning jag velat.
 • Ett bra initiativ, men museerna verkar ha haft lite olika förutsättningar för det här projektet. När det gäller t ex bidragande med bilder så är vår digitaliseringsprocess inte i samma skede som exempelvis LHS. Men, när vi är där så kommer förmodligen sådana här projekt bli lite lättare och smidigare för oss att delta i.
 • Vid uppstartsseminariet förstod jag att jag inte var rätt person att delta i detta samarbete.Vilken digital strategi museet sedan ska ha - vad som ska finnas på wikipedia, nrm.se och andra webbplatser - är en diskussion för sig. Jag hoppas att andra på museet deltagit och att dessa personer kan bidra i den diskussionen.
 • Det är inte svårt att förstå hur redigeringen går till, men det är mycket att komma ihåg och när man inte gör det regelbundet så blir motståndet rätt stort mot att sätta igång. Jag skulle önska att vi hade mer tid avsatt för redigering, men får nog finna mig i att det inte är så.
Vad ska vi göra mer av framöver? Gruppskrivande, fotosafari, wikiträffar, uppladdningsmöten...
 • Svårt att svara på i nuläget eftersom vi inte vet hur ledningen ställer sig till wikis framtid och omfattning inom organisationen
 • Svårt att säga om man inte deltagit i något av de ovanstående, jag vet inte vad de innebär och på vilket sätt jag skulle kunna gynnas av dem. Så som det ser ut för min egen del och min avdelnings verksamhetsplanering för i år så kan jag inte avlägga tid för sådana aktiviteter. Det bidrar till att det är svårt att önska sig någon enskild företelse.
 • Jag skulle vilja ha mer tydlighet i vilken information som ""saknas"", vilka områdesfält som behöver fyllas på, var man skulle kunna koncentrera sin arbetsinsats. Det har jag inte själv tid att göra.
 • Internt möte med er på museet.
 • Kanske något uppföljningsmöte för repetition med wikipedianer som inte tycker att allt är självklart och enkelt.
 • Lägga fokus på att förenkla.
 • Gör det enklare att skriva på Wikipedia
 • Fotosafarin och fler utbildningar i bildhantering
 • fotosafari, wikiträffar, uppladdningsmöten
 • Fotosafari med efterföljande edit-a-thon är ju kul och bra.
 • Föreslår fler fotosafarin och edit-a-thons, gärna utifrån olika teman där fotosafarit kan repeteras på flera museer (t.ex. vapenhistoria)
 • Det behövs fler fotosafarin
 • Gruppskrivande. Uppladdningsmöten. Alla typer av förtroendeskapande åtgärder för att sänka motståndsnivån hos dem som (tvingas) arbetar med det, och för att öka anseendet bland chefer.Tvinga dit chefer så de förstår och agerar proaktivt.
 • Wikiträffar och gruppskrivande kan vara lämpligt eftersom man då stimuleras att skriva.
 • Edit-a-thons är bra, dels kanske för uppdatering för de som redan gått en gång men också för att kunna skicka fler medarbetare på kurs.
 • Ha gärna Wikiträffar på t ex museer som är aktiva i skrivandet, så kommer fler av oss i kontakt med er och får del av gemenskapen. I gengäld kan vi ju säkert ställa upp och bjuda på något.
 • En uppföljande wikiträff i mindre grupp vore bra.
 • Ladda upp fler bilder samt försöka få till stånd översättning av våra texter till engelska så de kommer upp där också vilket känns viktigt.
 • Fortsätt som tidigare

Analys

Undersökningen visar att olika förberedelser och hur insatt institutionerna är i hur wikimediarörelsen fungerar ger olika förväntningar och i slutändan resultat. Några av frågorna som kom upp i ett förberedande möte för chefsgruppen visade att det finns mer att göra innan samarbetsformerna är helt klara och att fokus är att låta experter och kuratorer skriva om sina områden och inte om intitutionerna själva. Insikten om att texter och material som görs tillgängligt på Wikipedia, Wikimedia Commons och systerprojekten är fritt licensierade och fria att jobba vidare med för alla och envar behöver också stärkas så att det inte är några oklarheter om att Wikipedia är ett samarbetsprojekt där olika deltagare ägnar sig åt olika aktiviteter men att alla samarbetar för att förbättra projekten.

Svaren i undersökningen pekade åt lite olika håll, men några av huvudriktningarna var:

Svårt att redigera

Under slutet av våren aktiverades Visual Editor för samtliga användare. Visual editor är en redigeringsmotor som förenklar redigerandet genom att vara mer grafisk och som inte kräver kunskap om wikisyntax för att kunna skriva artiklar och redigera. Visual editor är fortfarande i beta-stadie, men de flesta barnsjukdomarna är åtgärdade och nästan alla artikelelement går att redigera på enklare sätt nu.

Besvärligt att ladda upp bilder

Upload wizard förenklar en del, men fortfarande är det inte helt lätt med kategorier och vid användande av egna institutionsmallar eller artwork-mallar. För uppladdning av fler bilder samtidigt har Europeana under våren jobbat vidare med GLAMwiki Toolset, ett verktyg för att anpassa institutionens egna metadata till det format som används på Wikimedia Commons.

Oklara direktiv

Några institutioner hade ingen röd tråd eller klar tanke med vad dom ville göra och ha ut av arbetet med Wikipedia medan några var väldigt välplanerade och jobbade tillsammans med tydliga mål. Att lägga fokus på en kommande utställning, jubileum, märkesår eller liknande gör det lättare att avgränsa arbetet och att se en direkt nytta av aktiviteterna eftersom aktuella artiklar blir välbesökta och får många läsare. Gemensamt fokus över institutionsgränserna gör också att det blir en tydlig aktivitet som wikipediagemenskapen lägger märke till och därmed lättare bidrar till och engagerar sig i.

Ingen tid avsatt

Flera deltagare kände att deltagandet i pilotprojektet hade lagts på dom utöver tidigare och befintliga arbetsuppgifter och att dom efter inledande utbildningar inte kunnat ta sig tid att redigera artiklar eller ladda upp bilder. Ett tydligare fokus på kommande utställningar och bättre uppföljning på hur många som får nytta av nya och utökade artiklar ökar motivationen och gör det lättare att motivera att avsätta tid för redigering.

Ingen uppföljning

Uppföljning behövs på två sätt, dels bättre information om statistikverktyg för att se hur många som läser artiklar och tittar på bilder som institutionerna har bidragit med, men också uppföljning i form av repetitionsutbildningar, nätverkande mellan institutioner och avstämningar för att få en bild över hur aktiviteten från pilotdeltagarna är.

Fortsättning

Eftersom resultatet av undersökningen (trots ovanstående punkter) är positivt ser jag följande punkter som förbättringsförslag och aktiviteter som gör att fortsättningen blir bättre.

Repetitionsutbildning med Visual Editor

Genomgång av Visual Editor och uppföljning på de frågor och funderingar som har uppkommit under redigerande udner våren och sommaren.

Fasta tider

Gemensamt avsatta tider, till exempel första tisdagen och tredje torsdagen varje månad, rullande mellan institutionerna där intresserade närvarar och tillsammans med några wikipedianer redigerar. Alla deltagare jobbar med sitt men anordnande institution kan ha önskemål om tema för deltagare som inte har något eget att jobba med.

Nätverk

Bättre kontakt mellan deltagare för att hjälpa och stötta varandra samt att delta i varandras projekt och fokusområden och specifika projekt. Fler fysiska träffar kommer att leda till bättre samverkan och ett tätare samarbete.

Gemensamma projekt

Genom att fokusera arbetet på kommande utställningar och händelser blir det lättare att samarbeta mellan institutionerna och att skapa drag runt artiklar och ämnesområden som gör att wikipediagemenskapen uppmärksammar det och engagerar sig. Därmed ökar nyttan av insatsen och fler och bättre artiklar skapas inom området.