Avsiktsförklaring Centralmuseernas samarbetsråd/Utvärdering/Rådata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tidstämpel Information från institutionen inför samarbetet Information från WMSE inför samarbetet Vid vilka tillfällen deltog du? Hur var informationen inför utbildningstillfället? Hur var infrastrukturen? Hur var utbildningen? Hur var kursmaterialet? Hur har det varit att samarbeta med den befintliga wikipediagemenskapen? Hur har stödet varit från institutionen? Hur bedömer du din arbetsinsats? Hur lätt (eller svårt) är det att redigera på Wikipedia? Hur tydligt är arbetsflödet? Hur är det att ladda upp bilder? Hur går det att använda bilder? Hur är det med upphovsrätten? Förklaringar till ovanstående frågor Vad och hur ska förbättras? Plats för annat och uppföljning Vad ska vi göra mer av framöver?
2013-02-25 14.54.43 Bra Bra *12/9 Uppstartsmöte på Naturhistoriska riksmuseet
* 12/9 Edit-a-thon på Naturhistoriska riksmuseet
Bra. Bra. Ganska bra, men för stor och spretig grupp på Edit-a-thon. Ok. Har tyvärr inte haft tid att jobba vidare med redigering just nu. Har tyvärr inte haft tid att jobba vidare med redigering just nu. Så jag antar att det hade varit bra med mer tid. Men jag kan egentligen inte skylla på institutionen, det har mera varit för mycket av saker med högre prioritet. Har tyvärr inte haft tid att jobba vidare med redigering just nu. Ej redigerat regelbundet. Ej redigerat regelbundet. Ej redigerat regelbundet. Ej redigerat regelbundet. Jodå, ganska säker på vad som gäller - -
2013-02-25 15.09.49 Obefintlig Kanonbra *12/9 Uppstartsmöte på Naturhistoriska riksmuseet
* 24/10 Edit-a-thon på Nordiska museet
Bra Bra Bra, dock litet olika förkunskaper som påverkade tempot och inriktning Bra men behövt mer övning och mer anvisningar i pappersform/manual Tja Inget tydligt uppdrag alls, men däremot tid enligt eget behov. Bildfrågan besvärlig. tre artiklar och medföljande bilder (enl uppdelning i gruppen). Fokuserat arbete under en sammanhållande period om några dagar. Efter några redigeringar satt det där Inte helt logiskt, men nu sitter det där En bild av fem blir riktigt uppladdade... Tja, dom kommer i den svenska artikeln i alla fall Glasklart, både åt ena och andra hållet Vi har inte fått någon information om hur det gått för andra museer under försökstiden (har själva inte heller kontaktat någon). hade varit bra med någon lägesrapport efter halvtid eller så, förmedlad av wiki. Svårt att svara på i nuläget eftersom vi inte vet hur ledningen ställer sig till wikis framtid och omfattning inom organisationen
2013-02-25 15.16.04 Dålig Dålig *12/9 Uppstartsmöte på Naturhistoriska riksmuseet
* 7/11 Upphovsrätt och uppladdning till Wikimedia Commons, hos Livrustkammaren
Bra info infor utbildningstillfället. Bra. Kändes som att det hängde mycket löst efter utbuildningen. Bra och pedagogiskt men själva systemet att skriva i och att ladda upp i är mkt krångligt och ta väldigt lång tid. Tidsödande. Bör förenklas. Bra. "Jag har blivit kontaktad av några. Possitiva reaktioner på att vi lagt upp bilder. Samt att jag fått hjälp att strukturera om och godkänna nya kategorier. Problem: Bilderna blir inte sökbara i google förrän de hamnat i en artikel eller att de fått sökbara kategorier. Eftersom kategorierna måste godkännas av någon annan skapar det problem och kan ta lång tid innan bilderna blir sökbara. Jag ser redan nu att jag måste skapa nya kategorier på nästan varje bild jag lägger upp. Det kan exempelvis handla om olika bruk eller industrier runt i landet." Stödet har varit bra. I piloten bra med tid. Men eftersom det tar väldigt lång tid så bör man förenkla det för att det ska vara möjligt för oss att använda wiki. Annars tar det alldeles för lång tid att både att "koda in" artiklar, redigera dem och att ladda upp bilder, en och en. Konkret. Jag valde ut ett antal bilder som sedan kunde knytas till befintliga artiklar (för att det ska bli sökbara, se föregående kommentar). Om de inte är sökbara, vad vinner vi då som institution på samarbetet? Lätt med allt för tidskrävande. Satt efter ett tag men allt för tidskrävande. Enlekt men allt för tidskrävande. Tja, dom kommer i den svenska artikeln i alla fall Vi la bara upp bilder med utslocknad upphovsrätt. Summering: Det tar alldeles för lång tid att skriva, redigera och ladda upp bilder. Det är ett krångligt system som borde förenklas. Jag arbetar mest med att ladda upp bilder och det tar alldeles för lång tid och om man föröker ladda upp fler än 10 åt gången hänger det sig. Museerna har hundtusentals bilder skulle kunna tillgängligöras men som det ser ut nu är det inte det minsta effektivt sätt. Förenkling. Inte behöva koda in texter. Ladda upp flera bilder smatidigt och att taggarna läses av så man slipper knappa in text och taggar. Ge museernas redigerare mandat att skapa katergorier. Lägga fokus på att förenkla.
2013-02-25 15.27.56 Obefintlig Bra *12/9 Uppstartsmöte på Naturhistoriska riksmuseet Bra. Bra. Riktigt bra (avser alltså endast info på uppstartsmötet) vet ej. Kul, lärorikt. -. Lite här och där. Har fortfarande "fusklappen" fasttejpad på skärmen Sliter fortfarande med att få till en bra rutin har ej testat. har ej testat. har ej testat. Har helt enkelt inte testat att ladda upp bild. Har däremot vid något tillfälle använt bild när jag översatt en artikel... Jag måste jobba mer med Wikipedia innan jag kan svara något vettigt. Gissar att det inte skulle vara helt lätt om våra museer skulle vilja ladda upp t.ex. alla våra public domain-bilder men gissar också att vi skulle få en hel del stöd och hjälp om vi vill göra så. - -
2013-02-25 16.49.29 Bra Vet ej, höll ej i kontakten *1/10 Edit-a-thon på Livrustkammaren Vi hade fått veta i förväg vilka artiklar vi skulle ansvara för, vilket var bra. Vi fick också en länk till Wikipedias nybörjarinformation, som jag dessvärre tror att ingen hade tid att fördjupa sig särskilt mycket i. Alltför kallt i lokalen, många satt med ytterkläder på sig. Mycket bra pedagogisk genomgång och tydliga svar på inte bara användarfrågor utan även principiella och etiska frågor. Jag upplever att flera i min organisation är relativt skeptiska till Wikipedias koncept och därför är just det senare kanske allra viktigast. Bra, men jag hade behövt öva på de lite svårare momenten (koppla referenser, skapa faktarutor etc. Det hann vi inte med nu. Märkligt nog har jag inte fått någon särskild respons på mitt redigerande, vilket är tvärt emot uppfattningen jag fick på utbildningen, när flera redigerare fick respons omedelbart. Uppgifterna har varit tydliga, men tiden är som vanligt alltför knapp. Jag planerade in ett flertal dagar då jag suttit koncentrerat och arbetat med de uppgifter jag fått mig tilldelat. Har försökt att enbart ägna mig åt de utvalda artiklarna och inte "flyta ut" och redigera på många ställen samtidigt, eftersom jag bedömer att det tar längre tid att göra det senare. Efter några redigeringar satt det där Inte helt logiskt, men nu sitter det där Har ej provat Var ännu tydligare med Wikipedias avsikter, syfte och mål. Tydliggör ännu mer att Wikipedia använder sig av samma principer vad gäller källkritik, refrenshänvisning, faktagranskning etc. som traditionella kunskapsinstitutioner. Detta framgick bra på vår utbildning, men det finns en del (särskilt i vår bransch) att jobba med här. För många medarbetare är kunskap inte riktigt kunskap om det inte går att slå upp i analog form i något av de verk som funnits i minst 50 år. Fotosafarin och fler utbildningar i bildhantering
2013-02-25 16.56.44 Ok Bra Fick uppdraget först i nov-dec 2012. "Egen" workshop kommer i mars 2013. - - - - Vi har inte kommit så långt än men kommunikationen har funkat väl. - - - -
2013-02-26 09.11.14 Dålig Bra *1/11 Edit-a-thon hos Wikimedia Sverige,
* 6/11 Kom igång med CC-licenser, hos .SE
*1/11Bra. Lokalen på hos Wikimedia var lite anonym. Kändes som att man var i ett bostadshus. Bättre skyltning i trapphuset kunde varit bra. Handledningen och materialet var jättebra.
* 6/11 Bra. jag kände mig lite osäker på vad CC stod för i praktiken och på vilka sätt våra val kunde påverka vår verksamhet och omvärlden. Utifrån det kände jag en viss osäkerhet i min medverkan den dagen (kanske var det mer aktuellt för någon annan avd. på museet att delta?).
* 11-15/6. Försökte privat anmäla mig till Hallwyl, men uppfattade det som att det var fullt då jag inte fick någon bekräftelse på min anmälan. Det stod i anmälningsinformation att det var begränsade platser. Jag har fått höra efteråt att jag hade fått plats."
*1/11 Kanon! Jag hade egen dator med mig och det gick snabbt och smidigt att rigga upp det på plats. Kaffe och så var också trevligt ordnat.
* 6/11 Här handlade det väl mest om kaffe och lokal. Allt var bra och trevligt ordnat."
*1/11Jättebra! Handledningen och materialet var jättebra.
* 6/11 Också jättebra! Det var särskilt intressant att få höra direkt från skolan hur materialet kan användas."
1/11 Bra. För min del, som är något "datavan" kändes det inte som några konstigheter. Det handlade mest om att lära sig wiki-formatet. Annars var den stora behållning att få lära sig om förhållningssätt och attityder på Wikipedia. Att förstå hur samarbetet och interaktionen mellan Wikipedianer fungerar. Personligen har jag upplevt det som väldigt bra. Min kollega började skriva på en artikel som hon hade lite problem med. Hon fick lite tips och råd från andra wikipedianer och jag fortsatte att redigera hennes artikel. Tillsammans med andra fördes en konstruktiv diskussion om hur man bör skriva och redigera. Dåligt. Vi är i relation till andra museer i CMS en väldigt liten arbetsstyrka och har inte tid att skriva artiklar. Vi har därför fått dispens på antalet artiklar (vilket är ett positivt stöd från institutionen). Men däremot är jag inte medveten om det finns någon slag planering kring fortsatt arbete, om det är någon som undersöker vilka artiklar som "saknas" på Wikipedia som vi skulle kunna producera osv. Den som är sammankallande jobbar inte samma avdelning som mig själv, och vi har ingen nära kontakt kring andra arbetsuppgifter. Det finns inga tydliga direktiv för min arbetsinsats kring detta, vad som förväntas av mig. "När jag fått en uppgift har jag känt mig väldigt fokuserad. Ibland på utbildningstillfället hann jag göra klart uppgifter tidigt och hann börja skriva på en artikel privat under tiden (kan kanske uppfattas som något ofokuserat). Efter utbildningstillfället skrev jag direkt klart min första privata artikel. Det kändes bra. Dels för att testa vad jag mindes från kursen, dela för att testa systemet. Och för att fylla på ett ämnesområde som jag ""nördar"" kring. Det blev som en slags bekräftelse på att ""jag kan nog klara av det här"". Sedan har jag som sagt hjälpt min arbetskamrat att redigera hennes artikel, letat upp CC-lis. bilder på nätet och lagt upp på WikiCommons. De senaste månaderna har jag dock inte arbetat med Wiki. Dels för att det känns svårt, konstlat och tidsödande att sitta och aktivit leta efter artiklar som saknas. Idag på instutiononen känns det som att det finns ett resultatskrav på ""antalet skrivna artiklar"" och därför känns det inte motiverat att lägga arbetstid på att redigera andras artiklar, när ingen efterfrågar det eller kommer att redovisa visa det." Efter några redigeringar satt det där Inte helt logiskt, men nu sitter det där Inga problem Inga problem, dom finns i artiklarna på alla språk nu Jodå, ganska säker på vad som gäller Jag eftersöker fortfarande tydligare direktiv (men det kanske är mer kopplat till min egna insitutions verksamhet). Svårt att säga om man inte deltagit i något av de ovanstående, jag vet inte vad de innebär och på vilket sätt jag skulle kunna gynnas av dem. Så som det ser ut för min egen del och min avdelnings verksamhetsplanering för i år så kan jag inte avlägga tid för sådana aktiviteter. Det bidrar till att det är svårt att önska sig någon enskild företelse. Jag skulle vilja ha mer tydlighet i vilken information som ""saknas"", vilka områdesfält som behöver fyllas på, var man skulle kunna koncentrera sin arbetsinsats. Det har jag inte själv tid att göra."
2013-02-26 10.27.09 tillräcklig, varken bra eller dålig Bra *12/9 Uppstartsmöte på Naturhistoriska riksmuseet
* 12/9 Edit-a-thon på Naturhistoriska riksmuseet
* 7/11 Upphovsrätt och uppladdning till Wikimedia Commons, hos Livrustkammaren
Helt ok. "Dåligt ljud i lokalerna både på Riksmuseet och Livrustkammaren. Svårt att höra vad som sades och det hjälpte inte att be vissa talare att tala högre och tydligare. (Det är viktigt att man hör bra!) Gott kaffe m tilltugg. Tack för det! Tog litet tid innnan alla var uppkopplade på NRM men det är inget att haka upp sig på." "Alla var inte lika pedagogiska. Men ambitionen var god att kunna få fråga och få hjälp direkt av kringvandrande wikipedian. Ibland blev det litet väl krångligt och då dalade intresset." Vad jag kommer ihåg var det helt ok. Har inte haft några andra wikipedian-kontakter än mina kollegor på arbetsplatsen. Ingen särskild tid avsatt. Uppgifter och tid bestämmer man själv. Varken konkret eller fokuserad. Har egentligen inte hunnit med att göra något för projektet ännu. Inte omöjligt men krångligt Sliter fortfarande med att få till en bra rutin Har bara laddat upp en och det var inte busenkelt Jodå, ganska säker på vad som gäller Förser andra artikelskrivare med bilder. Förenkla, förenkla, förenkla! Ingen kommentar. Kanske något uppföljningsmöte för repetition med wikipedianer som inte tycker att allt är självklart och enkelt.
2013-02-26 10.30.40 Luddig är väl bästa ordet Bra *24/10 Edit-a-thon på Nordiska museet Korrekt, relevant och strukturerad Lysande Mycket bra Användbara Det illa jag har erfarenhet av har varit bra Otydligt, ingen tid formellt avsatt Konkret och fokuserad de timmar jag satte av Har fortfarande "fusklappen" fasttejpad på skärmen Sliter fortfarande med att få till en bra rutin Har tyvärr inte laddat upp någon bild... Se ovan Jodå, ganska säker på vad som gäller Har jobbar en del med bilder i Platsr (Riksantikvarieämbetet) så jag har litet erfarenhet därifrån. Att detta blir en självklar del i arbetet för museitjänstemän. Idag är det många av dem som bloggar, men det är nog det "tillfälliga" som lockar där - dvs man känner inte att det är så viktigt med det formella likväl som att blogga och uppdatera museets webbsajter. Som det är nu är, är det många saker att hålla reda på (och därmed vara "ansvarig" för) vilket kan skrämma bort en del. Men det är väl förhoppningsvis en övergående fas. Chefer har en tendens att samtidigt överskatta ("Nu ska vi ut på Wikipedia! Så det är väl bara att köra, lägg upp allt, det tar väl ingen tid i anspråk?" ) och underskatta arbetet/betydelsen samt konsekvenserna av att vara aktiv på Wikipedia (diskussioner, kommentarer, uppföljning etc). Jag exempelvis var utvald som testpilot för jag tycker digital utveckling är kul och gärna tackar ja. Samtidigt är jag en av dem som har flest arbetsuppgifter så jag har inte haft möjlighet att delta i den omfattning jag velat. Gruppskrivande. Uppladdningsmöten. Alla typer av förtroendeskapande åtgärder för att sänka motståndsnivån hos dem som (tvingas) arbetar med det, och för att öka anseendet bland chefer.Tvinga dit chefer så de förstår och agerar proaktivt.
2013-02-26 12.43.46 Struktur för arbetet saknades, troligen därför som färre än hälften av "piloterna" från oss har levererat Kanske något mycket riktad till redan insamma, kunde varit på ännu lite mer elementärt plan, särskilt för att kunna orientera sig i Wikimedias olika delar *12/9 Uppstartsmöte på Naturhistoriska riksmuseet
* 1/10 Edit-a-thon på Livrustkammaren
* 6/11 Kom igång med CC-licenser, hos .SE
* 7/11 Upphovsrätt och uppladdning till Wikimedia Commons, hos Livrustkammaren, Privatlektion en heldag med Axel för mig och en kollega
Bra, men kunde ha understrukits att material till artikel skulle ha varit mer förberett. Riktigt bra, men antalet uppkopplingar räckte inte för skapande av profil, inte så bra. "Rörigt! Långa pauser för individuell hjälp, lång väntan på egen individuell hjälp. Svårt att få stuktur på allmänna informationen och känna att man kom vidare. Ni som föreläste var kanonbra! Tålmodiga och väl insatta och fattade direkt våra, ""amatörernas"", problem, men det blev säkert rörigt för er också. Tror inte att man kan blanda information med handson övningar och alla sitter med olika arnetsuppgifter, som det blir när man skriver olika artiklar. Ta ett pass med praktisk information, sedan praktiserande av den i sektioner på given och avgränsad tid. Frågor sedan. Ungefär. Men bäst blev det när vi fick privatlektion." Svårt att följa med i eftersom vi kom i sådan otakt. Har haft väldigt liten kontakt, men visst verkar Wikipedianerna allerta och fattar direkt att man är nybörjare - vilken koll! Och de har hittills haft en trevlig ton med adekvata upplysningar. Där har det brustit. Vi har efterlyst gruppmöten för stöd och vi har efterlyst info om hur myndigheten vill att vi skall arbete och vad man vill att vi skall lägga ut. Inte någon tid avsatt under förra året. I år lite. "En kollega föreslog att vi jobbar med ett pilotprojekt, en konstnär som finns i både arkiv- och föremålssamlingarna. Det känns avgränsat och bra. Till det materialet har vi ett rikt bildmaterial som vi talat om att ta hjälp av Wikimedia för att tanka över. Jag har försökt förbättra en artikel och har väl kommit halvvägs med utökad och förbättrad text, infobox och bildmaterial. Jobbet är roligt, men man behöver tid för att komma in i hur man redigerar och då blir det riktigt kul! " Har fortfarande "fusklappen" fasttejpad på skärmen Sliter fortfarande med att få till en bra rutin Krångligt i början, men nu har det lossnat Det blev en bild, men den var för stor och på fel plats tills någon annan rättade till det Jodå, ganska säker på vad som gäller - -
2013-02-26 14.52.01 Den var lite fördiffus, vi fick inga direktiv alls, inga ramar, ovisst vad som förväntades av oss. Bra *12/9 Uppstartsmöte på Naturhistoriska riksmuseet
* 1/10 Edit-a-thon på Livrustkammaren
* 1/11 Edit-a-thon hos Wikimedia Sverige
OK OK OK. Men faktiskt rätt svårt att få det hela klart för sig och att komma i gång. OK Har inte haft så mycket av sådant. Vi fick inga uppgifter utan fick göra vad vi ville. Vilket alltid är svårt. För det mesta är det bra med uppdrag och ramar. Och mål. Och ingen tid var egentligen avsatt. Inga andra arbetsuppgifter lyftes bort. Har tvärtom haft mera att göra med andra saker än med Wikipedia eftersom min närmaste kollega haft ett uppdrag som gjort att hon inte varit på plats riktigt senaste tiden. Har hört från flera av kollegorna på våra tre museer som var med att de inte haft tid med Wikipediauppdraget. Har skrivit två artiklar. Har försökt ladda upp foton. Har försökt läsa och sätta mig in i diverse ting rörande detta. Det var inte särskilt lätt att lära sig och om man jobbar med det med längre uppehåll så glömmar man ju. Har försökt få till en arbetsgemenskap med kollegor på våra tre museer som också blev utvalda till detta, men alla utom en person har inte haft tid att diskutera och träffas. Har försökt komma vidare med "massgåva" till Wikimedia av en viss konstnärs samling som vi har, men har inte riktigt fått gensvar där från Wikimedia. Annars har jag fått bra och tålmodig hjälp från Axel. Har fortfarande "fusklappen" fasttejpad på skärmen Sliter fortfarande med att få till en bra rutin En bild av fem blir riktigt uppladdade... Det blev en bild, men den var för stor och på fel plats tills någon annan rättade till det Jodå, ganska säker på vad som gäller - - - -
2013-02-27 11.50.07 Dålig Bra Har inte kunnat närvara Kunde inte närvara Kunde inte närvara Kunde inte närvara Kunde inte närvara Har inte haft direkt kontakt med andra Wikipedianer. Tid har funnits avsatt men det har varit sämre med information om vad vi förväntats göra. Har inte gjort någon större arbetsinsats. Har redigerat en artikel. Efter några redigeringar satt det där Inte helt logiskt, men nu sitter det där Jodå, ganska säker på vad som gäller Inget att tillägga till det jag skrivit innan. Wikiträffar och gruppskrivande kan vara lämpligt eftersom man då stimuleras att skriva.
2013-02-27 16.32.06 Dålig Bra *24/10 Edit-a-thon på Nordiska museet, utbildningstillfälle på Historiska museet med Axel bra bra bra bra övningar och material. Jag har bara smakat lite på arbetet men mitt intryck är att även om det för min del, med ganska god digital vana, inte framstår som så besvärligt att skriva och redigera på Wikipedia i sig, så gör alla de regler som gemenskapen ställt upp för interaktionen det hela till en ganska besvärlig affär där man t ex måste vara beredd att argumentera och diskutera ganska mycket även i samband med ganska små ändringar. Institutionen var väldigt oförberedd på vad detta egentligen skulle handla om. Jag tror de ansvariga trodde att det i princip bara vara att lägga upp/klistra in material på Wikipedia. Det är det ju också i viss mån men inte utan en ganska omfattande diskussion/argumentation. lite här och där Har fortfarande "fusklappen" fasttejpad på skärmen Inte helt logiskt, men nu sitter det där ej provat se ovan inte alls klart från min inst -- fotosafari, wikiträffar, uppladdningsmöten
2013-02-28 09.48.56 Dålig Bra *12/9 Uppstartsmöte på Naturhistoriska riksmuseet
* 24/10 Edit-a-thon på Nordiska museet, Axel Pettersson kom till Historiska särskilt för oss, 7/12.
God. Mötet på Nordiska upplevde jag som väldigt rörigt där alla arbetade med olika saker i olika takt och det var svårt att få en samlad överblick av vad vi egentligen skulle lära oss. Vi var nog för många helt enkelt. Axel Pettersson har varit mycket pedagogisk, och det var bra att vi fick hjälp av honom i mindre grupp på plats på Historiska. Bra. Men Wikipedia känns överlag inte särskilt användarvänligt så det krävs mycket att komma igång, även för en som mig som anser mig vara mycket van vid att hantera diverse program och olika slags webbsidor. Ingen uppfattning. Vi har inte fått några instruktioner alls. Närmast redigerat lite här och där. Knepigt och tröskel att ta sig över, vilket försvårar att komma igång när man redan har mycket annat att göra och svårt att hitta tiden. Inte helt logiskt, men nu sitter det där Lite krångligt att få detaljerna rätt. Har inte gjort så mycket att jag vet. Svårt för oss på SHM eftersom våra CC-lic ej stämmer överens med Wikipedias. - -
2013-02-28 16.13.53 Dålig Bra *1/10 Edit-a-thon på Livrustkammaren
* 6/11 Kom igång med CC-licenser, hos .SE
* 7/11 Upphovsrätt och uppladdning till Wikimedia Commons, hos Livrustkammaren
Bra och informativt och snabb respons om man hade frågor. Bra och trevligt. Lite kallt dock i lokalen på Livrustkammaren. Trevligt bemötande och hjälpsamt av värdar och utbildare på plats. Bra och informativ. Våra skribenter hade inga problem att hänga med vid utbildningen. Bra. Olika för olika skribenter hos oss. Några har varit snabbare än andra och mera "hemma" i kommunicerandet och på så sätt också kunnat delta mer. Vi missade uppstarten av projektet pga intern misskommunikation, vilket gjorde att vi inte riktigt var på det klara i början med vad projektet gick ut på. Dock fick jag (samordnare) en tydlig och bra genomgång av Karin Nilsson och efter det har det rullat på som det ska. Vi har delat upp skribenter på tre olika enheter vid myndigheten: arkiv, bibliotek och föremålssamling. Alla skribenter har arbetat självständigt och fått arbetstid tilldelad för detta projekt som de sedan själva fritt har fått planera in, inom ramen för projektets tid. Jag har varit samordnare och själv endast bidragit med uppladdningen av de 50 bilder som vi tankat upp Wikimedia Commons. Skribenternas insatser har varit varierande pga övrig arbetsbelastning. Några har suttit fokuserat och några vid spridda tillfällen. Projektet har lite olyckligt pågått samtidigt som en omorganisation hos oss, därav lite olika resultat. Har fortfarande "fusklappen" fasttejpad på skärmen Busenkelt Lätt, men tidskrävande med kategoriserandet Det blev en bild, men den var för stor och på fel plats tills någon annan rättade till det Glasklart, både åt ena och andra hållet Lite enklare att kategorisera bilder. Lite bökigt att söka efter kategorier och så. Ett bra initiativ, men museerna verkar ha haft lite olika förutsättningar för det här projektet. När det gäller t ex bidragande med bilder så är vår digitaliseringsprocess inte i samma skede som exempelvis LHS. Men, när vi är där så kommer förmodligen sådana här projekt bli lite lättare och smidigare för oss att delta i. Edit-a-thons är bra, dels kanske för uppdatering för de som redan gått en gång men också för att kunna skicka fler medarbetare på kurs.
2013-03-01 09.28.18 Bra Bra *12/9 Uppstartsmöte på Naturhistoriska riksmuseet
* 7/11 Upphovsrätt och uppladdning till Wikimedia Commons, hos Livrustkammaren
Fullt tillräcklig. Bra, inga problem. Bra, Axel kan förklara bra även för nybörjare på området. Bra, inga problem. Bra, har bara arbetet med bilduppladdning själv och det har inte varit ngt problem där. Inga tid avsatt utan har lagts ovanpå redan befintliga uppgifter. Ganska fokuserad, tror det mesta gjordes under ett par veckor, uppladdning av bilder och sedan hjälpa med att lägga upp nya artiklar tillsammans med skribenten. Efter några redigeringar satt det där Busenkelt Krångligt i början, men nu har det lossnat Tja, dom kommer i den svenska artikeln i alla fall Jodå, ganska säker på vad som gäller Som van internetanvändare med erfarenhet från lite BBcode, lite HTML o.s.v. så kändes helt ok att redigera artiklar efter ett tag. Dock sågs det som väldigt svårt av min äldre kollega som skrivit själva texterna. Kollegan var rädd för att göra fel och såg koden "bakom kulisserna" som svårförståelig. Det ultimata skulle givetvis vara en mkt enklare editor som bara ser ut Word eller liknande ordbehandlare där nybörjare skulle känna sig mer hemma. Tror det skulle kunna vidga antalet redigerare med en enkel editor. Se ovan. Ladda upp fler bilder samt försöka få till stånd översättning av våra texter till engelska så de kommer upp där också vilket känns viktigt.
2013-03-01 10.28.01 Jag har kommit in i ett sent läge och haft en stand by funktion varför uppdraget fallit lite mellan stolarna Se svar ovan *12/9 Uppstartsmöte på Naturhistoriska riksmuseet
* 24/10 Edit-a-thon på Nordiska museet
* 7/11 Upphovsrätt och uppladdning till Wikimedia Commons, hos Livrustkammaren
Bra! Det var problem med inloggning och inläggning av info. Jag tycker att utbildningarna har varit ojämn. Den sista trägen med att lägga in bilder var direkt dålig. Se svar ovan. Har tyvärr inte alls haft tid med att lägga in information, därmed inte varit närvarande. Ingen tid avsatt alls. Väldigt ofokuserad, för dåligt med tid. Har inte ens hunnit titta på det. Se ovan Se ovan Se ovan Jodå, ganska säker på vad som gäller Hoppas på en annan arbetsfördelning internt. Vill ha en egen utbildning av Wikipedia på plats. Vi får sätta oss gå igenom hur vi kan gå vidare. Internt möte med er på museet.
2013-03-01 14.42.24 Bra Bra *11 och 15/6 Fotosafari/Edit-a-thon på Hallwylska palatset
* 12/9 Uppstartsmöte på Naturhistoriska riksmuseet
* 1/10 Edit-a-thon på Livrustkammaren
Allting fungerade väl, som det skulle Bra Det fungerade effektivt. Bra och snabba svar på frågorna, vänligt och tillmötesgående. Bra information av bakgrund till träffarna Bra, men repetition behövs alltid, lätt att glömma om man inte arbetar med det kontinuerligt Positivt, intressant att möte den befintliga wikikediagemenskapen som jag tidigare inte har erfarenhet av Behövs alltid mer tid Fokuserad en kort period Har fortfarande "fusklappen" fasttejpad på skärmen Sliter fortfarande med att få till en bra rutin Nä, den här artikeln behöver nog inte illustreras Jag har inte haft tid att arbeta med frågorna sedan mötet på Livrustkammaren. Det behövs fler fotosafarin
2013-03-04 07.38.19 Bra Bra *12/9 Uppstartsmöte på Naturhistoriska riksmuseet
* 1/11 Edit-a-thon hos Wikimedia Sverige
Informationen var tillräcklig. Allt var tillfredställande, möljigen lite ont om luft. Men det ordnade sig med öf-ventilation. Eftersom gruppen var sammansatt av deltagare som befann sig på många olika nivåer, imponerades jag av kursledningens flexibilitet att svara på frågor om allt från var på tangentbordet man hittade tecken till mer wiki-specifika frågor om mallar etc. Övningarna var OK. Jag har inte haft närmare kontakt med befintliga wikipediagemenskapen. Däremot kan man vara trygg att om man börjar göra en artikel och sparar den, så börjar många Wikipedianer att granska informationen. T ex mallen att min artikel saknade källor hann någon lägga in medan jag letade efter mallen för källor så att jag kunde föra över källor och referenser från dokumentet jag förberett på min dator. På mitt museum har vi relativt väl samordnat arbetet och även diskuterat utrymme för det inom ramen för de årliga handlingsplanerna. Jag har startat några artiklar, och gjort följdändringar i andra artiklar av den anledningen. Det första blir konkret, det andra mer här-och-där-karaktär. Jag identifierar gärna ett område som kan behöva förbättras, utifrån min profession och bearbetar det utanför wikipedia innan jag går in och ändrar. Efter några redigeringar satt det där Busenkelt Inga problem Tja, dom kommer i den svenska artikeln i alla fall Jodå, ganska säker på vad som gäller Problemet med att lägga upp bilder är att det inte är alldeles självklart att jag kan använda museets bilder som jag vill i Wikipedia. Därför är det bara bilder jag tagit själv eller som jag bett en kollega att ta av ett föremål som jag bidragit med. Annars planerar vi att lägga upp mängder med historiska bilder. De är inte valda utifrån de områden som jag jobbar med, varför det är svårt att använda dem. Inget särskilt. Ha gärna Wikiträffar på t ex museer som är aktiva i skrivandet, så kommer fler av oss i kontakt med er och får del av gemenskapen. I gengäld kan vi ju säkert ställa upp och bjuda på något.
2013-03-04 11.11.41 Dålig Kanonbra *12/9 Uppstartsmöte på Naturhistoriska riksmuseet OK Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Obefintligt. Jag begrep inte riktigt varför man ville ha med mig. Inte deltagit. "Vid uppstartsseminariet förstod jag att jag inte var rätt person att delta i detta samarbete. Vilken digital strategi museet sedan ska ha - vad som ska finnas på wikipedia, nrm.se och andra webbplatser - är en diskussion för sig. Jag hoppas att andra på museet deltagit och att dessa personer kan bidra i den diskussionen." inte en susning :)
2013-03-04 11.23.52 Bra Bra *11 och 15/6 Fotosafari/Edit-a-thon på Hallwylska palatset
* 12/9 Uppstartsmöte på Naturhistoriska riksmuseet
* 1/10 Edit-a-thon på Livrustkammaren
* 7/11 Upphovsrätt och uppladdning till Wikimedia Commons, hos Livrustkammaren
inga anmärkningar, informationen var bra. Bra! Bra, Wikimedia-representanter var bra på att förklara praktiska detaljer kring wikimedia/wikipedia, och man fick många hjälpsamma tips inför det fortsatta arbetet. Bra, det var bra att gå igenom steg tillsammans. Mycket bra, diskussionerna fortsätter i gemensamma projekt (LSH och Wikimedia Commons, projektet Öppet bildarkiv) Tydliga direktiv, tid var avsatt. Än så länge mer övergripande för att få förståelse för redigeringen, mindre redigeringar. Har fortfarande "fusklappen" fasttejpad på skärmen Inte helt logiskt, men nu sitter det där Krångligt i början, men nu har det lossnat Tja, dom kommer i den svenska artikeln i alla fall Glasklart, både åt ena och andra hållet inga fler frågor. Föreslår fler fotosafarin och edit-a-thons, gärna utifrån olika teman där fotosafarit kan repeteras på flera museer (t.ex. vapenhistoria)
2013-03-04 12.15.25 Dålig Bra *12/9 Uppstartsmöte på Naturhistoriska riksmuseet
* 12/9 Edit-a-thon på Naturhistoriska riksmuseet
* 24/10 Edit-a-thon på Nordiska museet
* 7/11 Upphovsrätt och uppladdning till Wikimedia Commons, hos Livrustkammaren
Bra, helt tilfredställande. Inga problem. Allt fungerade. Problematiskt, eftersom förkunskapsnivån varierade mycket. Flera hade behövt en längre och mindre hastad utbildning. Frågor gick oundvikligen in i detaljer där inte alla hängde med. Wikipedia som verktyg kändes främande, enormt stort och gränssnittet invecklat och föråldrat. Med tid och möda har man dock lärt sig men inte minst genom uppföljning på den egna kammaren. Ingen större kontakt med andra än den lokala gruppen. Enstaka kontakt med granskare fungerade perfekt. Rimlig tid avsatt, men ingen klar målsättning för museets satsning. Känsla av missförstånd hos CMS om att Wikipedia skulle vara "reklamplatform" Redigerat här och där, bistått andra i gruppen vid problem, lagt upp templates osv. Har fortfarande "fusklappen" fasttejpad på skärmen Inte helt logiskt, men nu sitter det där Krångligt i början, men nu har det lossnat Inga problem, dom finns i artiklarna på alla språk nu Jodå, ganska säker på vad som gäller Det krävs ständig "övning" för att inte behöver börja om från början varje gång. Arbetsutrymmet finns inte riktigt för att hålla kompetensnivån. "Bättre insikt hos CMS om vad Wikipedia är för något, och vilken roll man vill spela. (Trots allt en ganska anonym roll). Planerad satsning med behövlig tid i så fall. (Spontant ""då och då"" är enormt inneffektivt)" - -
2013-03-04 14.19.39 Dålig Bra *26/9 Edit-a-thon på Vasamuseet Bra Bra Bra Bra Har just börjat så jag kan ej uttala mig om detta Litet Liten fick bra broschyr Busenkelt Krångligt i början, men nu har det lossnat Jodå, ganska säker på vad som gäller Inga fler frågor Fortsätt som tidigare
2013-03-05 08.49.56 Bra Bra *12/9 Uppstartsmöte på Naturhistoriska riksmuseet
* 1/11 Edit-a-thon hos Wikimedia Sverige
Funkade perfekt! Jättebra! Väldigt bra, pedagogisk genomgång som bjöd in till oss deltagare att ställa frågor när vi inte hängde med. Det funkade bra. Har ingen kontakt med någon från gruppen i efterhand, förutom min kollega. Från min egen institution? De har inte varit direkt inblandade i tidsplanen. Jag och min kollega har berättat om projektet för personalen på personalmötet, så alla är informerade och uppmuntrade att redigera själva. Har tyvärr haft svårt att hinna med detta projekt, på grund av mycket jobb och en längre semester. Men senaste dagarna har jag kommit igång, det har gått relativt bra. Har redigerat, kompletterat några befintliga artiklar, skapat länkar och skapat två nya artiklar, dock en som saknar fullständig källhänvisning - måste kolla upp detta närmare. Har fortfarande "fusklappen" fasttejpad på skärmen Sliter fortfarande med att få till en bra rutin Har ännu inte gjort det. Har ännu inte använt bilder, ska komplettera med det. Jodå, ganska säker på vad som gäller Lathunden för redigering som vi fick på mötet tycker jag var sådär, då funkar lathunden som finns på Wikipedia bättre. Har inget särskilt att tillägga. En uppföljande wikiträff i mindre grupp vore bra.
2013-03-05 11.13.03 Var med och organiserade Bra *11 och 15/6 Fotosafari/Edit-a-thon på Hallwylska palatset
* 1/10 Edit-a-thon på Livrustkammaren
Var med och organiserade, så jag hade givetvis all nödvändig info. Se ovan. Mycket bra. Intressant, lärorikt och begripligt. Bra. Men det är krångligare än man tror och inte helt lätt att minnas allt efteråt. Roligt och lärorikt. Alltid lite tidsbrist. Jag är med och bestämmer uppgifterna, så dem är jag nöjd med. Har inte redigerat alls efter genomgångarna. Har fortfarande "fusklappen" fasttejpad på skärmen Busenkelt Har inte testat Inte testat Jodå, ganska säker på vad som gäller Det är inte svårt att förstå hur redigeringen går till, men det är mycket att komma ihåg och när man inte gör det regelbundet så blir motståndet rätt stort mot att sätta igång. Jag skulle önska att vi hade mer tid avsatt för redigering, men får nog finna mig i att det inte är så. Fotosafari med efterföljande edit-a-thon är ju kul och bra.
2013-03-08 15.59.24 Obefintlig Bra *12/9 Uppstartsmöte på Naturhistoriska riksmuseet
* 1/10 Edit-a-thon på Livrustkammaren
* 7/11 Upphovsrätt och uppladdning till Wikimedia Commons, hos Livrustkammaren
OK "Livrustkammarens lokal är dålig - mycket kallt och utan fönster. *1/10 - bra
*7/11 väldigt opedagogisk"
Bra "En kommentar - försökte med en förbättring men fick inga reaktioner. Extra utbildning kring bildhantering mycket bra." Väldigt dåligt. Mycket oklarhet vad det gäller bilder fram till strax efter jul. Jag har bara gjort det som vi gjorde inom kursen. Sedan har jag glömt hur man gjorde och har haft oerhört svårt att komma igång igen. I synerhet eftersom vi inte fått några riktlinjer från institutionen. Jag har inget att tillägga Gör det enklare att skriva på Wikipedia