Diskussion:Årscykel

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Hej,

Superbra lista! Här är förslag på några ytterligare punkter:

  • FDC:s ger sina rekommendationer (1 december)
  • WMF:s styrelse fattar sitt beslut (1 januari)
  • FDC-rapporteringar (troligtvis i juli 2017, mars 2018, men kan eventuellt ändras med tvåårsfinansieringen)
  • Finansiell rapport till FDC (april)
  • Letter of intent till FDC (juli)
  • Avstämning av projektens måluppfyllnad vid verksamhetsårets slut (december)
Historiker (diskussionbidrag)

Tack för de kommentarerna, John! Jag kompletterar listan.

Historiker (diskussionbidrag)

Jag tog inte med punkterna om FDC:s rekommendationer och WMF:s beslut, då det inte är punkter som kräver styrelsens och kansliets aktiva insatser. Syftet med årscykeln är att vi skall ha koll på vad vi skall göra.

Ainali (diskussionbidrag)

Någon bör i alla fall aktivt bevaka dem, för det kan hända att de kräver mycket snabba insatser.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Jo, skulle det någon gång bli ett beslut om att inte ge oss full finansiering så blir det oerhört mycket att fixa med...

Sedan funderar jag på om inte Uppstart av årets projekt borde läggas till i januari?

Historiker (diskussionbidrag)

Det kan vara en bra idé med projektuppstart. Vad innebär punkten mer konkret? Alla projekt startar väl inte i januari?

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

All grundstruktur för årets planerade projekt sätts upp i januari. Sedan utvecklas sidorna förstås under hela året.

Anders Wennersten (diskussionbidrag)

Jag skulle gärna se ett större fokus på strategimöte, och åtminstone mer fokuserat ta upp dessa frågor vid ett och samma tillfälle. I maj finns redan tre sådan punkter, Till detta kunde läggas att beröra strategin. Och de andra två punkterna i maj kunde skjutas till annat tillfälle. Jag uppfattar också att med denna tydligare årscykel man behöver fundera på medlemsdagen i augusti. Ligger den rätt och har den rätt fokus?

Historiker (diskussionbidrag)

Justering av årscykeln kan behöva göras i samband med styrelsens konstituerande möte, dåplanen för verksamhetsårets styrelsemöten läggs. Då ser vi dels hur många styrelsemöten vi skall ha, när de hålls och vilka punkter som skall tas upp.

Det finns inga äldre ämnen