Diskussion:Strategi/2016

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Finns det några kvarvarande steg innan detta kan flyttas över på Strategi (och den engelska översättningen ditto)?

Bör den gamla sidan arkiveras (så att den gamla strategin är lätt att hitta) snarare än att bara skrivas över?

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Det samma gäller ny vision samt uppdaterade stadgar.

Historiker (diskussionbidrag)

Det går bra att flytta över till Strategi. Dock bör vi fundera över hur den gamla hanteras, då många dokument (inklusive protokoll), vilka refererar till den gamla strategin länkar till den sidan. Det är möjligt att Strategi måste bli en förgreningssida och den gamla flyttas till "Strategi 2012-2015", eller något liknande, och länkas från Strategi-sidan.

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag tror att en förgreningssida på en så central sida blir underligt för alla som inte kommer ifrån Wikipedia världen. Möjligen skulle man kunan lägga till en kursiv rad i början om "för tidigare Strategier se...".

Rent praktiskt skulle jag nog förorda att den gamla sidan flyttas, och att omdirigeringar automatiskt ersätts. Att den nya sedan flyttas till "Strategi" och att de fåtal länkar som pratar om stratiegi i allmänhet pekas tillbaka. Det flesta på Special:Länkar hit/Strategi hänvisar till den gamla.

Historiker (diskussionbidrag)

Jag tror också att det blir konstigt med en förgreningssida. Flytta gamla sidan enligt ditt förslag och låt sidan "Strategi" innehålla den nu gällande texten.

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag har flyttat strategi och strategi/en samt uppdaterat länkarna. Jag la till introt från den gamla sidan men det kan behövas lite kringputs för texten i foten. För den engelska sidan skulle även "Möjliggörande" behöva översättas.

Historiker (diskussionbidrag)

Tack för flytten, André! Jag har översatt Möjliggörande i den engelska versionen. Sedan måste Visionen uppdateras på motsvarande sätt.

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag har nu flyttat Vision till Vision/Vision 2012 och ändrat de länkar som kan tänkas hänvisa till specifika formuleringar. Men nu när jag skulle sätta in den nya visionen så blev jag fundersam. Är Årsmöte 2016/Vision helheten av vår nya vision? I så fall får du gärna skriva in den texten på Vision (möjligen kan man lägga till en länk till den gamla i stil med Strategi.

Samma sak har gjorts för Vision/en som flyttats till Vision/Vision 2012/en. En översättning skulle behöva stoppas in på originalsidan dock. Jag ka nta mig an den när den svenska sidan fixats.

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

sätt gärna en <onlyinclude> tag kring själva visionstexten för att särskilja denna från kringkommentarerna

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag har nu flyttat över den nya visionen till Vision

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Och John fixade den engelska översättningen

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)
Anders Wennersten (diskussionbidrag)

Jag tycker de nya skrivningarna är en klar förbättring. Jag tycker språket i underpunkterna 2 och 3 till Skribenter är onödig tungt.

Möjliggörande på egen rad

8
Sammanfattning av André Costa (WMSE)

Färg och layout updaterad

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

@Historiker: Finns det någon specifik tanke med att ha "Möjliggörande" på en separat rad? Om inte så föreslår jag att den flyttas upp.

I samma veva bör vi nog även uppdatera den engelska sidan

Historiker (diskussionbidrag)

Det var nog snarast med tanke på att det blir många smala kolumner om man lägger till ytterligare tre. Den engelska sidan tänkte jag inte på.

Lokal Profil (diskussionbidrag)

Jag har lagt upp en test på Strategi/Nytt förslag/test

med alla fyra rubriker sida vid sida. Jag tycker att det funkar ok, men det kan vara min skärm.

Jag la även upp ett transponat (det måste finnas något icke matematiskt ord för det). Fördelen med den lösningen är att den nog funkar bättre på mobiler etc. Nackdelen är att man kan känna att det finns en prioriteringsordning (nedstigande) som inte känner när de ligger sida vid sida.

Historiker (diskussionbidrag)

Jag tycker det första nya förslaget blir bra, men det kan variera mellan skärmar. Jag tycker vi kör på det.

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag har uppdaterat. Den engelska tänker jag kan vänta tills årsmötet har beslutat (för den behöver man ju sätta av lite extra formuleringstid)

Historiker (diskussionbidrag)

Tack för det. Jag håller med om att vi kan avvakta årsmötets beslut, det är ju ingen brådska med den versionen.

Lokal Profil (diskussionbidrag)

Och en betydligt mindre punkt. Skulle man kunna använda en annan nyans av orange? Den är något gulare men fungerar i mina ögon bättre med de tre andra färgerna

  #FFB300 (förslag)
Historiker (diskussionbidrag)

Tack för förslaget, jag har bytt färg.

Det finns inga äldre ämnen