Ekonomiska rutiner/Autogiro

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Registrera nytt medgivande

 • när autogiromedgivandet kommer in registreras den med ingångsstämpel och diarieförs
 • digital kopia sparas i /Dropbox/Ekonomi/2016/Bankgiro/aktiva medgivanden
 • dokument /Dropbox/Ekonomi/2016/Bankgiro/autogiro.ods uppdateras
 • i CiviCRM: sök upp rätt kontakt
 • om epostadress saknas: lägg till den, avstäm postadress.
 • klicka på "Administrera Autogiro"
 • fyll i uppgifterna
  • som startdatum använd datum när medgivandet undertecknades.
 • klicka på fortsätt
 • bifoga skannad autogiromedgivande
 • spara

Betalning av medlemskap och/eller donation

 • Lägg upp medlemsavgift enligt Bokning av medlemskap och/eller donation som vanligt i CiviCRM, med receipt date idag, och receive date sista bankdag i månaden (OBS: blir det en röd dag så dras pengar först månaden efter...), dock minst 10 dagar i mellan. För framtida månatliga eller kvartalsvisa donationer används den första dagen i månaden som receipt date och sista bankdag som receive_date. Autogiros regler kräver att man informerar betalaren 10 dagar i förväg om en betalning, detta kan dock ske t.ex. en gång per år med ett betalningsschema.
 • Använd betalningsstatus "in progress" (pågår) (ändras automatiskt till vilande när betalningsfilen har skickats till banken), samt betalninstrument girokonto.
 • skicka ett mail till betalaren att vi kommer dra pengar. Mailet behöver inte skickas när det är en ny betalare som precis fick ett bekräftelse att pengarna dras i slutet av månaden.
 • uppdatera /Dropbox/Ekonomi/2016/Autogiro/autogiro.ods till det datum där alla betalningar har registrerats.
 • följ instruktion under 'exportera transaktionsfiler'
 • markera i månadens checklista att det är klart

Exportera transaktionsfiler

 • gå till https://www.wikimedia.se/sv/wmse/tasks/bankgirot/autogiro
 • markera alla nya kontakter ELLER alla nya betalningar
 • klicka på "exportera"
 • markera alla, fortsätt
 • datafilen till banken har nu skapats. Ladda ned filen, spara i Dropbox.
 • logga in till Swedbank med Firefox, klicka på Betala/överföra, filöverföring.
 • Ladda upp filen.
 • Signera filen.
 • Kontrasignera filen.

Importera transaktionsfiler

Hej!

Vi har mottagit ditt autogiromedgivande och har aktiverad autogirobetalningen för dig. Vi kommer dra ditt medlemsavgift i slutet av månaden.

Tack för att du stödjer föreningen!

Hälsningar,
Holger Motzkau