Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 31 maj 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.

Uppdateringar sedan senaste sammanställningen

Uppdateringen omfattar perioden 2020-03-31 – 2020-04-30

Resultatet den senaste sammanställningen

 • Föreningens nettoresultat blev negativt under perioden enligt plan. Totalt blev våra utgifter 611 219 kr mer än intäkterna för perioden. Det resultatet är dock bättre än prognosen.

Skillnad i kostnader sedan prognos

 • Löpande kostnader (undantaget personal): Underspenderat 10 416 kr.
 • Personalkostnader: Underspenderat 108 505,46 kr. Detta förklaras av ökad föräldraledighet och sjukdom.
 • Engångskostnaderna underspenderades med 153 129,25 kr. Detta förklaras till största delen av att vi inte använt Hub-pengarna som avsågs för konsulter. Utöver det har det inte heller skett några resor eller större fysiska event.

Skillnad i intäkter sedan prognos

 • Medlemskap och donationer var 2 656 kr mindre än förväntat.

Justeringar

Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.
 • Intäkter för år ett av den tematiska hubben på 1,55 miljoner har lagts till fördelat på två inbetalningar á 775 000 kr.

Övrigt att notera

 • En större justeringar av vår totala budget pågår för att anpassa omkostnaderna till situationen med COVID-19 (minskade omkostnader för resor och event samt minskade intäkter för hubben än planerat).
 • Förfrågningar om justerad budget har skickats till Post- och telestyrelsen (Wikispeech) samt Kungliga biblioteket (Biblioteksdata) samt Wikimedia Foundation (Blueprinting) samt Kulturbryggan (Fri musik på Wikipedia). Preliminära godkännanden finns för samtliga.

Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (maj-juli)

 • Intäkter: 3 780 212 kr
 • Utgifter: 2 073 336 kr
 • RESULTAT: 1 706 876 kr

Långsiktig utveckling

Besparingar

 • Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 1 607 239 kr vid årsskiftet 2020/2021.

Vilka större intäkter förväntas 2020/2021

 • Donationer på 300 000 kr (redan 25 000 kr mer jämfört med januari-mars 2019). Kampanj på sociala media i mars-maj 2020. Kampanj face2face hösten 2020. På grund av osäkerheten har detta inte lagts till i burncharten ännu.
 • EU-ansökan för Wikispeech och AI på ca. 3 300 000 kr, med första inbetalning i december 2020. Storleken på inbetalningen är mycket osäker och kan komma att ske först i samband med projektstart (vilket preliminärt är satt till januari 2021).
 • Hubben på 1,5 miljoner kr, med första inbetalning i juli 2020 och den andra i mars 2021.

Identifierade risker och hantering

 • Återbetalning av pengar från våra externfinansierade projekt där vi har underspenderat har hanterats genom att projekten har förlängts och omkostnader för resor och evenemang har omvandlats till personaltid.