Extern kommunikation/Utkast/BUS

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Titel

Yttrandefrihet och offentlig konst på nätet

Text

Jag kanske skulle vilja diskutera utformningen av Götaplatsen i Göteborg på min blogg och använda en bild för att illustrera mina synpunkter. Om BUS lagtolkning står sig måste jag innan jag publicera bilden be dem om tillstånd, och betala en avgift till dem för den yttranderätten. Poseidonstatyn på platsen är skapad av Carl Milles som dog 1955. Och jag är inte ensam, det finns tusentals bilder på denna kända Göteborgssymbol.

Som vi tidigare berättat har BUS stämt oss. Vi har utvecklat vår syn på stämningen här. Den juridiska processen kommer att fortsätta men det finns också en demokratisk aspekt som jag tycker är viktig att belysa.

BUS tolkar lagen så att ingen har rätt att lägga upp en bild av ett offentligt konstverk på internet utan att först träffa ett avtal med BUS och betala en avgift. Man kan inte jämföra ett offentligt konstverk med en bok[1], om någon skriver en bok kan jag avstå från att läsa boken om jag inte vill betala för den[2]. Offentliga konstverk är en del av det offentliga rummet, den miljö som jag (och andra medborgare) rör oss i varje dag.

Som medborgare i ett demokratiskt land förväntar jag mig att jag utan inskränkningar kan diskutera, dokumentera och kartlägga den offentliga miljön. Jag förväntar mig att jag som medborgare kan delta i det offentliga samtalet om exempelvis vår stadsmiljö och utnyttja tekniken för att göra det med både text och bild. I BUS värld måste jag (om jag har råd, annars får jag avstå) teckna avtal med BUS och betala BUS för tillståndet att skildra den offentliga miljön i bild på internet. Yttrandefriheten på internet ges ett pris, och det priset ska betalas till BUS.

Jag är medveten om att många konstnärer arbetar under knappa ekonomiska förhållanden. Men är lösningen att inskränka det fria samtalet på Internet, är lösningen att privatisera det offentliga rummet till den grad att en medborgare måste söka tillstånd och betala för ett tillstånd att på internet publicera en bild av det? BUS arbete för att ge konstnärer drägliga villkor bör respekteras, men även när man arbetar för ett gott syfte behöver man en fungerade moraliskt kompass och här har man gått vilse.

Webbplatsen offentligkonst.se är (även om den långt ifrån är färdig) en kartläggning i ord och bild över all den fantastiska offentliga konst som finns spridd över Sverige, den ger uppmärksamhet till konstverken och konstnärerna som skapat miljöerna vi alla rör oss i. Konst som mestadels är finansierad med skattemedel. Bara tanken på att man måste söka tillstånd och betala någon för att beskriva en offentligt finansierad verksamhet är inte bara absurd, den är skrämmande.

Anmärkningar

  • Illustration kanske bild på Sergels torg eller annan plats med bortcensurerat konstverk och ytterligare en censurerad bild på Lewerentz roddhus vid djurgårskanalen (byggt 1913, fritt enligt bus år 2045) med info om att bus även tolkning även omfattar byggnader). Eller skippa bilderna helt, kanske bara billiga poänger. förslag inlagt
  • (Förslag) Inled andra stycket, "BUS tolkar.." med: Lagen säger:" Konstverk får avbildas om de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus,..". BUS tolkar lagen så att ingen får..
  • (Förslag) Som ett tredje stycke, lägg till: Lagen säger samma sak om avbildning av byggnader. Bilder på dessa skulle alltså inte heller få publiceras fritt.
  1. Axel:Gör någon det? BUS säger ungefär så här att det är lika självklart att konstnärer ska få betalt som en författare, och WMSE hotar det. Jag är tydlig och säga att det här är ett särfall och markerar att jag inte är motståndare till upphovsrätt i sig själv. Arild
  2. Axel: Eller låna den på biblioteket gratis. Lånar jag boken på biblioteket får författaren pengar, men poängen här är att visa på skillnaden, offentlig konst är en del av min vardag varken jag vill eller inte. Tror inte man ska krångla till goda argument med övertydliga förklaringar och utvikningar. Arild