Projekt:Gemenskapens projekt 2011/Bättre verktyg och metoder för att neutralisera troll

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projektledare: Känd för styrelsen

Projektnamn:Bättre verktyg och metoder för att neutralisera internettroll på svenskspråkiga Wikipedia

Projektbeskrivning: Att hitta en expert och sitta med denna en dag eller två för att höra denne syn på de rutiner och verktyg vi använder idag är state-of-the art för det hot vi möter och om det finns klara förbättringspotentialer.

Målsättning: Att få klart om vi har ett stort gap mellan vad vi har idag och vad vi kunde/borde ha.

Smarta mål: Bättre handhavandebeskrivningar på sv:wp och eventuellt också nya verkyg.

Kostnadsberäkning: 15 timmar * 1500 kronor=22 500 kronor.

Totalt kostnad: 22 500 kronor.

Beslut

Förslag till omarbetning. Vi ser behovet av att komma tillrätta med detta problem men vi tror inte att en utredning är rätt ställe att starta på. Istället tror vi att kunskapsdelning inom projektet är ett bättre ställe att starta på. Ett enkelt sätt att börja på är att träffas och försöka formulera bättre. Vi kommer därför att bevilja budget till en sådan träff dit alla administratörer är välkomna. Budget är 15.000kr och projektlederen väljer hur detta fördelas.

Slutrapport från projektet

Av Projektledaren 23 oktober 2011 kl. 11.38 (CEST)[svara]

Aktiviteter

En blänkare om en gemensam träff för att diskutera problemet lades upp på WP:KAW i början av september, och återkoppling visar att den uppmärksammats av berörda. Utgångspunkten var att plats och kommunikation runt mötet bara skulle ske via mail, på grund av ämnets karaktär.

En handfull hörde av sig per mail och privat mötesplats bestämdes och mötestid den 22 oktober. I slutändan blev det dock fler avhopp av erfarna varför själv träffen bara samlade enstaka personer, och träffen fick mer karaktären av en wikiträff med ett tema, än den kvalificerade diskussion som var den ursprungliga ambitionen.

Resultat

Direkta resultat

De direkta substantiella resultat som insatsen var tänkt ge uteblev.

Indirekta resultat

Som Wikiträff var det en mycket lyckad träff och har förhoppningsvis gett en ny lovande administratör inspiration och kunskap att kunna etablera sig som en av de 15-20 tongivande adminströrerna på sv:wp, vilket innebär också en bra (ny) kraft att med styrka kunna neutralisera trollattacker.

Subjektivt upplever jag att annonseringen i sig gav till effekt lite mer eftertänksamhet i hur de erfarna hanterar trollattacker, och vi kunde se ny sådan veckorna innan som hanterades betydligt bättre än tidigare.

Jag har också själv påbörjat en personlig essä, där jag försöker samla lärdomar från hur att neutralisera troll. Kanske var det något sådant, men bättre, jag tänkt som det konkreta resultatet av insatsen så delvis har då detta kommit fram i alla fall.

Finansiellt utfall

Inga äskanden för utlägg eller reskostnader uppkom.

Lärdomar

Det verkar finnas en stor tveksamhet ställa upp på ett möte av denna karaktär. Om detta beror på att ämnet inte engagerade eller dess form av lite "hemligt" i strid med wikiprincipen av full öppenhet är oklart. Dock lärde vi oss att reskostnader etc skulle ersättas inte verkat haft någon betydelse.

Träffar IRL ÄR mycket viktiga. Kanske det finns utrymme för en mer varierad uppsättning wikiträffar: -Med olika teman, -Med fokus överföra kvalificerad erfarenhet från mycket seniora till kommande seniora (kunskapen om problem vi övervann för flera år sedan är mycket värdefull för de nya)

Det ligger ett extremt tungt ansvar på några få erfara adminstratörer (och risk för sv:wp med detta). Det förväntas att de av egen drivkraft tar itu med de svåraste situationerna helt på eget initiativ, och med förväntad kritik av kollegor om det finns brister hur dessa kamikaze uppdrag genomförs. Men det verkar som kulturen är "var och en sin egen dräng" och emot att istället få stöd i dessa svåra situationer av kollegor i IRLmöten.

Slutsats

Jag anser detta initiativ blev lyckat. De direkta resultaten blev inte som tänkt, men de indirekta var mycket bra och jag uppfattar några värdefulla lärdomar vanns. Och detta utan några kostnader.