Gemenskapens projekt 2012/Swecon 2012

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
 • Projektledare: Julle.
 • Projekttitel: Swecon 2012.
 • Ansökt totalbelopp: 13 000 kronor.
 • Kort beskrivning: Swecon 2012 är ett försök att engagera medlemmarna i Swecon 2012 att testa på att redigera Wikipedia, ladda upp relevanta bilder på Commons och engagera sig i Wikiversity. Mig veterligen skulle det också, åtminstone för oss i Sverige, fungera som någon form av pilottest för den här typen av workshop som en del av programmet.
 • Detaljerad beskrivning: se Projekt:Swecon 2012.
 • Kostnadsberäkning:
  • lokalhyra 7 000 kronor
  • medlemsavgifter 1 500 kronor
  • resebidrag 2 000 kronor
  • priser 1 500 kronor
  • övriga kostnader 1 000 kronor
 • Vad är projektmålet:
  • Få fler att skriva på Wikipedia.
  • Förbättra bildmaterialet på Commons.
  • Få fler att bli regelbundna bidragsgivare till Commons.
  • Få fler att engagera sig i Wikiversity (genom bibliografiprojektet).
  • Testa möjligheten att anordna workshops som halvintegrerad del av programmet på andra arrangemang.
  • Genom att vara en del av kongressens marknadsföring och program påminna människor om möjligheten att bidra till Wikipedia, Wikiversity och Commons.
 • Hur förbättrar, påverkar eller stödjer projektet fri kunskap?
  • Deltagarna kommer förhoppningsvis att bidra med bilder till Wikimedia Commons.
  • Deltagarna kommer förhoppningsvis att bidra med text till Wikipedia.
  • Deltagarna kommer förhoppningsvis att bidra med kunskap till Wikiversity.
  • Vi prövar möjligheten att genomföra sådana här arrangemang. Dessutom är det en möjlighet att försöka få fler utanför Stockholm att engagera sig WMSE-projekt.
 • Hur ska du mäta framgång, formulera mål enligt SMART?
  • minst 30 personer skall ha satt sig ned för att redigera Wikipedia eller Wikiversity.
  • minst 10 personer skall i efterhand ha bidragit med bilder till Commons.
  • minst 100 bilder.
 • Vem är din målgrupp? Science fiction- och fantasyintresserade personer som tycker om att dela med sig av sin kunskap.
 • Behöver du speciella verktyg, metoder eller hjälpmedel? Ja. Se den här tråden. Det borde inte vara svårt att få fram i tid till oktober, dock.
 • Får du redan annat stöd till ditt projekt eller är det beroende av annat stöd för att kunna realiseras? Nej som svar på båda frågorna, men det skulle vara roligt att kunna göra projektet ännu bättre genom att söka stöd från annat håll.
 • Vad händer med ditt projekt efter främjandeperioden? Det är ett korttidsprojekt. Förhoppningen är inte att projektet skall vara länge, utan att deltagarna skall bidra under lång tid.
 • Har du redan erfarenhet av dylika projekt? Jag har lett projekt för att engagera personer i Wikipedia, har jag har företrätt Wikimedia Sverige på till exempel LAN och jag har föreläst om Wikipedia förut, men jag har inte genomfört någonting precis sådant här.
 • Varför behöver projektet pengar? Eftersom det tyvärr inte går att driva i de lokaler där arrangemanget det vill dra nytta av äger rum utan att betala lokalhyra.