Integritetspolicy/Rensningsprotokoll/Rensningsprotokoll 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019
Allmän not
2020-12-14: På grund av projektansökningar och andra åtaganden senarelades årets Intgritetsgallring från oktober till december. Inför 2020 års rensning fanns det fortfarande en stor backlogg av dokument att rensa under rubriken Allmän gallring, främst i de icke projektrelaterade mapparna. Till största del handlar det om dokument från 2011–2016 som skulle gallras tillsammans med de dokument (från 2017) som var aktuella i år. Vi förväntar oss inte att denna backlogg ska kunna hanteras under den aktuella gallringen men kommer istället att schemalägga insatser kring denna under 2021.
2021-02-26: Rensning av projektmapparna på Drive slutfördes.
2021-03-05: Samtliga dokument som var aktuella för i år (från 2017) har gallrats. Som förväntat kvarstår en del av backloggen under Allmän gallring, denna består av dokument från 2011–2016 under Ekonomi och Kontor. Storleken på backloggen har dock minskats avsevärt under den aktuella gallringen. Gallringen av backloggen kommer att ske löpande under året (2021).
Typ Åtgärd(er) Notering
Donationsregister   Säkerställ att inga strödokument påträffas
  Rensa sammanställningen Ingen sammanställning finns före 2019
  Rensa utdrag från betalningstjänster Ingen data finns före 2019
  Rensa skickade tack Inga tack finns före 2019
  Rensa spärrlistan Inga spärrningar finns före 2019
  Övrig (kräver notering)
Bokföring   Fortnox rensad Ingen relevant bokföring i Fortnox före 2017
  Fysiska pärmar rensade Se nedan
  Övrig (kräver notering) Bokföringen i CiviCRM (2007–2016) rensas i sin helhet 2024 (tillsammans med tillhörande papperskopior)
Medlemsregister   Utdaterade medlemskap har raderats
  Fysiska dokument relaterade till rensade medlemskap har destruerats
  Säkerställ att inga utlöpta offulbordade medlemskap påträffas. 3 medlemsansökningar som redan skulle varit borttagna påträffades och raderades.
  Övrig (kräver notering) En tillfällig fil med personuppgifter för sms-påminnelser påträffades och raderades.
Volontärregister   Säkerställ att inga volontärer utan medgivande har påträffats
  Senast aktiv uppdaterat för samtliga med aktivitet under året
  Volontärer med mer än 3 år sedan senaste medgivande eller volontärinsats har kontaktats med fråga om förnyat medgivande Inga volontärer finns i registret från före 2019.
  Volontärer med mer än 3 år sedan senaste medgivande eller volontärinsats som inte har bekräftat förnyat medgivande har raderats. Inga volontärer finns i registret från före 2019.
  Övrig (kräver notering)
E-postlistor   Kontaktlistor som ej använts på 3 år har tömts
  Kontakter som ej kontaktats på 3 år har raderats
  Övrig (kräver notering)
Webbstatistik   Bekräfta att inställningarna i Matomo respekterar vår policy
  Bekräfta att ingen serverbackup med äldre rådata finns på Bahnhof Den äldsta påträffade backupen var från 2019-09-18, denna backup har raderats. Då backupen är från före driftsättningen av Matomo (2019-10-02) innehöll den ingen persondata.
  Övrig (kräver notering)
Kontaktförfrågningar   Inkomna kontaktförfrågningar rensade
  Övrig (kräver notering)
Listor för uppföljning av verksamhetsmål   Stöd till Gemenskapen har rensats
  Volontärer har rensats
  Listor i kommentar har rensats
  Övrig (kräver notering)
Presslistor   Rensa onåbara kontakter i Mynewsdesk
  Rensa avregistrerade kontakter i Mynewsdesk
  Säkerställ att enbart tjänsteadresser används.
  Övrig (kräver notering)
Inbjudningslistor   Övrig (kräver notering) Rensade som en del av Allmän gallring samt E-postlistor
Ansökningshandlingar   Bekräfta att utlysta ansökningar på Drive:Chefer/Jobbansökningar har rensats Då rensningsrutinen först fastställdes detta år påträffades 3 äldre ansökningar som raderades.
  Bekräfta att spontanansökningar på Drive:Chefer/Jobbansökningar har rensats Då rensningsrutinen först fastställdes detta år påträffades 5 äldre ansökningar som raderades.
  Bekräfta att inkomna handlingar har rensats ut mailkorg(ar)
  Övrig (kräver notering)
Personaluppgifter   Övrig (kräver notering) Inga före detta anställda omfattas ännu. Se phab:T207135 för öppen fråga om Prao och praktikanter.
Anhöriga för anställda   Säkerställ att ingen före detta anställd återfinns
  Övrig (kräver notering)
Utlåningsregister   Säkerställt att inga dokument finns för tidigare år.
  Säkerställt att inga dokument finns för innevarande kalenderår för ej pågående lån.
  Säkerställt att inga dokument finns kvar i mailkorg/på mobil
  Övrig (kräver notering)
Allmän gallring   Projekt Slutfördes 2021-02-26
  Ekonomi En backlogg kvarstår för dokument från 2012 samt 2014–2016.
  Ansökningar Slutförd 2021-01-19
  Kontor En backlogg kvarstår för dokument från 2011–2016.
  Mallar Slutfördes 2021-02-26
  Övrig (kräver notering)
  • Två orensade projektmappar från 2016 har påträffats och rensats. Dessa missades under 2019 års rensning då de ingick i en större mängd dokument som arkiverats i samband med en avslutad anställning.
  • Bergrummet har rensats och relevanta filer förts över till projektmappar