Lathund då Wikimedia Sverige hjälper aktörer att ladda upp bilder till Wikimedia Commons

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det händer att Wikimedia Sverige åtar sig att hjälpa aktörer som släppt bilder under fri licens att ladda upp dessa till Wikimedia Commons. Detta åtagande är ingen förpliktelse utan skall ses som en extra service från Wikimedia Sverige.

Om överenskommelsen är att Wikimedia Sverige skall ladda upp aktörens bilder följer här en lathund:

Betona att ärendet är enkelt och syftet är gott

Den här processen kan tyckas innehålla många steg och därför kan det vara på sin plats att hela tiden visa aktören var ni är i processen. De steg som finns här är heller inte svåra.

Bilderna måste överenstämma med Wikimedia Commmons tekniska krav

Bilderna måste finnas i rätt filformat. Annars måste aktören eller kontaktpersonen omvandla bilderna till rätt filformat. Filformat som rekommenderas på Wikimedia Commons är SVG, PNG, JPEG och XCF (GIMP).

Bilderna skall vara av så hög upplösning som möjligt

Bilderna skall inte innehålla några "vattenmärken".

Aktören skickar en beskrivning av bilderna till kontaktpersonen

Aktören skickar ett mejl med bildens namn samt en beskrivning av bilden till Wikimedia Sveriges kontaktperson.

En god beskrivning av varje bild är nödvändig för att bilden skall bli sökbar. Med en god beskrivning menas ett informativt filnamn och en tillhörande förklarande text.

Namnet skall särskilja bilden från andra bilder. Namnet skall vara tydligt även för andra personer än aktörens egen organisation. Använd till exempel inte standardfilnamn genererade av en kamera.

Förutom ett bra namn på bilden bör man (om möjligt) ge en beskrivande text av bildens innehåll och fundera över lämpliga sökord och kategorier för bilden.

Förutom att bilden skall vara sökbar måste man uppfylla juridiska krav såsom erkännande av fotograf eller konstnär. Därför är annan obligatorisk information namnet på verkets skapare (t ex fotografen).

Dessutom är det bra (men inte obligatoriskt?) med

  • namnet på ägaren av bilden samt en relevant länk till ägaren.
  • Datum då fotot togs eller verket skapades? Datum då verket först publicerades?

Aktören gör bilderna åtkomliga för kontaktpersonen

Fyra alternativ som är lämpliga då det handlar om ett stort antal bilder:

  • Aktören lägger bilderna på en åtkomlig plats och skickar länken så kan kontaktpersonen kan ladda hem filerna.
  • Kontaktpersonen sätter upp en server dit aktören laddar upp bilderna.
  • Aktören zippar filerna och skickar med mejl (kan vara svårt om filerna är stora). Det går att använda olika sajter som tillhandahåller filöverföring.
  • Aktören lägger filerna på ett fysiskt medium (t.ex. DVD) och ger/skickar till kontaktpersonen.

Kontaktpersonen mejlar aktören villkoren för en fri licens

Bilderna måste släppas under en fri licens. Därför mejlar kontaktpersonen aktören följande villkor:

I hereby assert that I am the creator and/or sole owner of the exclusive copyright of WORK [hela filnamet/filnamnen].
The text of this web page is available for modification and reuse under the terms of the Creative Commons Attribute Share-Alike, version 3,0 and earlier.
I acknowledge that I grant anyone the right to use the work in a commercial product, and to modify it according to their needs, 
as long as they abide by the terms of the license and any other applicable laws.
I am aware that I always retain copyright of my work, and retain the right to be attributed in accordance with the license chosen. 
Modifications others make to the work will not be attributed to me.
I am aware that the free license only concerns copyright, and I reserve the option to take action against anyone who uses this work in a libelous way, 
or in violation of personality rights, trademark restrictions, etc.
I acknowledge that I cannot withdraw this agreement, and that the work may or may not be kept permanently on a Wikimedia project. 

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Användare:Riggwelter/Q

Aktören besvarar kontaktpersonens mejl och intygar den fria licensen

Aktören läser igenom mailet ovan, fyller i det tomma fältet och skriver under. Se till att aktören skickar mailet från en officiell webbadress (till exempel @wikimedia.se) för att undvika senare oklarheter.

Kontaktpersonen använder verktyg för att ladda upp många bilder till commons samtidigt

Då bilderna laddas upp med Commonist http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Tools/Commonist

Kontaktpersonen infogar mall med information som är gemensam för alla bilder

Mallen kan lämpligen innehålla:

  • Namnet på fotografen
  • Att bilden är släppt under en fri licens
  • länk till bidragsgivarens webbplats.

För exempel på hur en sådan mall kan se ut:

{{Information |description= |date= |source= |author= |permission= |other_versions= |other_fields= }}

Kontaktpersonen infogar text som är unik för varje bild

Kontaktpersonen vidarebefordrar aktörens godkännande av den fria licensen till Wikimedia Commons

Se OTRS på WM Commons.

Kontaktpersonen bloggar eventuellt om bilddonationen

Blogga om detta på Wikimedia Sverige-bloggen och meddela gärna på några av de andra forum Wikimedia Sverige har för att sprida informationen. Större donationer skickar vi pressmeddelanden om.

Närstående ämnen