Mötesprotokoll/Protokoll 2011-12-12

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Ainali 13 december 2011 kl. 00.14 (CET)[svara]
Justeringsman Haxpett 13 december 2011 kl. 08.13 (CET)[svara]


Tid
12 december 20.00-21.00 via Skype
Närvarande
Jan Ainali, Axel Pettersson, Lars Aronsson, Anna Bauer, Holger Motzkau

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av mötesordförande

 • Jan valdes.

Val av justeringsman

 • Axel valdes.

RAPPORTERING

 • Inget bidrag beviljades från Weleda.
 • Tre ansökningar inskickade och bekräftelse att de har kommit fram har fåtts.

Grant agreement - Juristkontroll

 • Vi har skickat ett förslag till WMF och inväntar svar.

Teknikförsäkring

 • Vi inväntar ett utskick från Solid försäkringar.

Kontor

 • Kontrakt på 6 månader tecknat från och med 2011-12-01.
 • Vi har kontrakterat Johan Jönsson och han har startat.

Ansvarsförsäkring

 • Har tecknats på ett år.

Museia

 • Holger presenterade det på GLAM-workshopen i Amsterdam och visst intresse fanns hos andra chapters. Vidare kontakt har tagits med Museia.

SUNET

 • Kontakt förmedlat till WIkimedia Deutschland.

wikipedia.se

 • Diskussionspunkt.

VERKSAMHETSPLANERING

 • Vi har fortfarande inte fått in en projektbeskrivning som har efterfrågats.

Tjänster 2012

 • I budgeten finns utrymme för två kvarttidstjänster.
 • Holger börjar skapa en annons för kanslist.

Wiki skills

 • Anna har påbörjat att nedteckna vad som behövs göra i detta projekt och hur det kan utlysas.

WALOR

 • Vi tackar nej till detta projekt. Projektet är luddigt uttryckt, verkar inte ligga i linje med vår inriktning, och vi har för kort tid att utvärdera vårt deltagande.

Europeana Awareness

 • Jan börjar skapa en annons för Europeana Awareness.

Motionsverkstad

 • Till vårt årsmöte 2012 kommer ett förslag om stadgeändring att läggas fram, men förslaget behöver finputsas. Ska vi ta ett möte en kväll på kontoret i Stockholm, för att göra detta? Motioner ska vara inlämnade till styrelsen före årsskiftet.

Chapters Conference

 • Är 30/3 - 1/4 i Berlin.

Årsmöte

 • Preliminärt datum satt till 25/2.
 • Det ska finnas möjlighet att söka resebidrag.

AVSLUTNING

Övriga frågor

 • Nästa möte är 2/1.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.