Mall:Sic/dok

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Användning

Mallen används för att underlätta inläggandet av en "[sic]"-not, vilken används för att ange att man kopierat ett språkfel som finns med i källan, exempelvis i ett citat.

Mallen är förinställd på att länka till Wikipedia-artikeln sic, där uttrycket sic:s betydelse förklaras.

Ordet eller meningen som sic-noten relaterar till kan antingen läggas inom mallen eller framför mallen.

Parametrar

  • nolink=y visar sic-noten men länkar inte till Wikipedia-artikeln sic.
  • hide=y visar över huvud taget inte sic-noten, vilket är till nytta vid (halv)automatiska stavningskontroller i exempelvis AWB.

Exempel

  • Från Mosebacke monarki sändes regelbundet "Nyheter och bullentiner {{sic}}" kommer att visas som Från Mosebacke monarki sändes regelbundet "Nyheter och bullentiner [sic]"
  • Från Mosebacke monarki sändes regelbundet "Nyheter och {{sic|bullentiner}}" kommer att visas som Från Mosebacke monarki sändes regelbundet "Nyheter och bullentiner [sic]"
  • Från Mosebacke monarki sändes regelbundet "Nyheter och {{sic|bullentiner|nolink=y}}" kommer att visas som Från Mosebacke monarki sändes regelbundet "Nyheter och bullentiner [sic]"
  • Från Mosebacke monarki sändes regelbundet "Nyheter och {{sic|bullentiner|hide=y}}" kommer att visas som Från Mosebacke monarki sändes regelbundet "Nyheter och bullentiner"