Medlemsmöte 2016-08-27/Anteckningar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Anteckningar från Medlemsmöte 2016-08-27 Deltagare: 5 från kansli, 6 från styrelse, 3 medlemmar

Tillgång

 • Mätetal som används inom rörelsen, ex produktiv redigering, kan med fördel ha en fotnot som fördtydligar vad som menas.
 • Att använda och etablera begreppet och rollen som ambassadörer inom olika institutioner, är ett medel för att nå fler ämnesexperter och självständiga aktiviteter och utbildningar inom institutionen. Vi använder vår unika insyn för att presentera vår omvärldsbevakning i sektorn för att beskriva framgångar och vad som sker.

Vad vill en ambassadör vara? Pusselbit i rörelsen, och pusselbit i sin institution. "Bli vi med Wikimedia" är det som ska kännas.

 • Begreppet "Fri kunskap" och "Fria licenser" hämtas från definition på freedomdefined.org
 • Kan måluppföljningen finnas publik, liknande de gröna staplarna i progress report, eller en enkel siffra.
 • T.2.1 omformulera "normen" så att det tydligare inte blir associationer till normkritik.


Om T.2.2

T.2.2 Vad ska vi ha nätverket till? Där fanns ett första mål för 2016 som handlade om att etablera nätverket och då kan man fråga om nästa steg (2017) är att inte ska handla om nätverk utan att det nätverket som skaffades ska användas för att uppnå andra nya mål. Ska nätverket fortsätta växa, eller ska prio vara att fördjupa och vårda kontakterna med individerna i nätverket. Kan målet nu för 2017 handla om att värna frågan om fri kunskaps aktualitet. Det är en synlighet som ökar användningen av fria licenser. Konferenser och kommunikation viktigt då. "Aldrig prata om Wikimedia Sverige utan att nämna fria licenser (Det är grunden varpå vår trosuppfattning vilar) (citat Kristina Berg)".

Hur kan vi försäkra att nätverken som enskilda har kan komma föreningen till dels (bussfaktorn), inför gemensam "nätverkskoll" och dela och byt erfarenheter, för ökad professionalisering.

Wikiluncher?

Kommentarer i mötets helgrupp

Om vi vill ha kvar mål om nätverket i sig, kan formuleringen vara att det inte ska öka utan att det ska under året ska bestå av ex 100 centralt placerade individer. Kan målet vara formulerat så att det ger mer diskussion om vad nätverket ska användas till än diskussion om vilka "pinnar" det blir.

Viktigit att målet fortfarande "tillåter" och uppmuntrar deltagande i konferenser även utan att ha en programpunkt. Nätverkandet som konferenser ger har visat sig otroligt värdefullt.

Förslag till ytterligare mål

Ett nytt mål kan vara T.2.3 "Delta i de stora (hur många?) branschkonferenser för att ta upp fri kunskap på agendan". GLAMPE(D) , släpp inte igenom någon enda konferens utan att fria licenser tas upp. Många projekt har interna mål om att presentera på konferenser och då skulle det deltagandet svara mot detta större mål för hela föreningen och innebär en ökad prio för just "Fria licenser".


Användning

A.1.1 Mål runt sociala medier vore bra. I stil med "Öka följare enligt en plan uppsatt av Kansliet". Siffran på pressomnämnanden känns relevant.

Kommentar från mötet

Om sociala medier ska vara med i målformulering behövs aggressiv ökning av mätetalet.

A.1.2 Kommentarer: (1) Att kontinuerligt kunna mäta målgrupper har ett starkt PR-värde. (2) Lämpligt för studentuppgifter. (3) Större undersökning kan vara nödvändigt, men kanske nästa år.

Kommentarer från mötet

Kanske inte behöver vara något man gör så mycket kring, snarare att man bevakar så att man inte gör bort sig. Kanske snarare defensiva mål?

Kan målet vara till för föreningen att bli självreflekterande? "Den inre kompasssen" hänger ihop med strategin om högt förtroende för och ökad användning av fri kunskap.

Förtroendekapital är bland det svåraste som finns. Kan målen tydligare reflektera att detta handlar om att utveckla förtroendekapitalet och hur svarar vi upp mot kriser, angrepp etc? Viktigare än att öka antalet läsare. I den nya målformulering kan ordet "förtroende" upprepas men behöver vara mätbart. Förtroendet handlar inte bara om Wikipedia, så målen kan tydligare reflektera detta.

Om A.1.2: Är detta ett mål som hör ihop med förtroendekapital? Hör mer ihop med användning som är detta strategiområdet. Jo, vi kan behöva detta kartläggningsmål.

A.2.1 "Analys av reaktionen från utvecklargemenskapen på buggraporterna", bör läggas till i målen.

Kommentarer från mötet

En tidsaspekt behöver läggas till om de kritiska systemmeddelandena.


A.2.2 Ser bra ut och är i linje med vad vi har finansiering för.

Gemenskap

G.1.1 är gruppen nöjd med. Gemenskapen talar om när de har ett behov.

G.1.2 Detta föreslår diskussionsgruppen kan strykas eller omformuleras och inkluderas i G.1.1. Målet verkar handla om att Föreningen säger till vad gemenskapen behöver.

G.2.1 Gruppen föreslår att vända om på formulering. Vad är en underrepresenterad grupp? Var sker träffarna, mest i större städerna. Ska vi utöka definitionen med att ha personer i glesbygdsområden? (Är de egentligen underrepresenterade per capita?)

G.2.2 Gruppen vill väva in Fikarummet i en komponent av fadderverksamhet på Wikipedia. Tänk efter mer kring formuleringen så att den inte ensidigt handlar om tekniska möjligheter utan gemenskap. Gruppen kan inte ge feedback på idén om att sprida fikarummet till andra språkversioner, eftersom de inte känner till fikarummet.

Förslag till nytt mål G.1.3

Gemenskapen ber föreningen om hjälp för att utveckla ett implementeringsprojekt. Föreningen föreslår några tekniska projekt för gemenskapen och genomför och implementerar det gemenskapen önskar, till exempel ORES eller liknande.

Möjliggörande

Kommentar om styrelseutbildning, alla kanske inte behöver sin kompetensutveckling exakt det året, men ska erbjudas. Det nya målet M.3.2 kan mer ta upp hållbarhet och professionalisering.

Med vänd på det så att lokal transparens är det viktigaste, i M.2.

Går det att ha ett mål om att alla i styrelse och kansli ska någon gång under året delta i någon gemenskapsaktivitet. Om det inte är ett mål kan det kanske vara en strävan.

Förslag till nytt mål M.4

Om föreningens effektivisering. Organisatorisk stabilitet handlar också om att hela rörelsen blir stabilare, genom att vi delar med oss av kunskap. Se upp för konflikt med mer lättillgängliga system, som kan vara dyrare och svårare att sprida.


Intressentdiskussion

Tillgång

 • De som begär hjälp på http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Batch_uploading
 • Fri-kunskaps-förspråkarna "Ambassadörerna" - De som känner sig "vi" med Wikimedia. Och att få de att känna sig sedda. Olika aktiviteter beroende på om ambassadören är yrkesverksam eller ej.
 • Biblioteken.
 • GLAM - inom dessa institutioner finns både förmedlare av kunskap och tillgängliggörare av kunskap.
 • Forskare - vi har inte gjort några batchuppladdningar med universiteteten/lärosätena.
 • Läsare/slutanvändare.
 • Intressenter som kan skapa samarbetsavtal och ge ekonomisk stabilitet.
 • Kommunikatörer.
 • Doktorander - stoppklossen är kulturen om ägandeskap.
 • Nydisputerade.
 • Tjänstemän och beslutsfattare på departementen.
 • Ministrarna och deras team.
 • Hembygdsföreningar.

Projektdiskussion

 • Formulera och sprida goda exempel, mellan olika sektorer och institutioner.
 • Utbildning för medlemmar för hur de lättare kan sprida och kommunicera fri kunskap.

Användning

Gemenskapen

Gemenskapen består av olika grupper internt, förutom skribenter som är på olika nivå i sitt engagemang även till exempel fotografer (som nästan aldrig skriver) eller tekniskt intresserade (som bygger mallar, tillägg och liknande, men inte skriver).

Projektdiskussion

 • Vara aktivare och föreslå evenemang där volontärer kan fotografera
 • Studiecirkel (eventuellt riktat mot seniorer)
 • Hopkoppling av nybörjarfotograf och erfaren fotograf, socialt och förbättrar kvalitet på material.
 • Hjälpa ämnesintresserade att hitta projektpartners.

Hur ska föreningen engagera medlemmar?

Kvällar för nya medlemmar. Kopiera koncept från Miljöpartiet:

"ÖPPET MÖTE Är du en ny medlem eller har du varit medlem ett tag men behöver hjälp med att komma igång med ditt engagemang i Wikimedia Sverige? Kom på öppen kväll på Hantverkargatan!

Vi arrangerar Öppen kväll för nya medlemmar. Då kan du komma och prata med Anna som är verksamhetschef, träffa kansliet och andra medlemmar som på olika sätt engagerat sig inom Wikimedia Sverige. Tillsammans kan vi prata om vad som skulle passa just dig – eller bara prata fri kunskap! Dessutom bjuder vi på matig fika! Tryck "Wikimedia Sverige" på porttelefonen."


Hur rekryterar vi fler medlemmar?