Nästa dagordning/Konstituerande möte 2013-03-09

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Dagordningen är fastslagen och inga ytterligare punkter ska läggas till.

Tid
9 mars efter årsmötet, på kontoret.

Konstituering

Val av kassör

Val av övriga funktionärer

Under 2012 har styrelsen haft följande fördelning av uppdrag:

 • Press/PR
 • Community Manager
 • GLAM
 • Education
 • HR grupp
Eventuellt nya funktioner
 • Kommunikationsansvarig (kommunikationsstrategier)
 • Lobbyingansvarig
 • Ansvarig för internationella samarbeten

Styrelsen skall ta beslut om vilka funktioner som behövs under verksamhetsåret 2013 (några nya?), samt fördelning på styrelsemedlemmarna.

Firmatecknare

Enligt förslag till stadgerevision 2013 § 11: Föreningen tecknas av styrelsen eller, om så styrelsen bestämmer av särskilt utsedda personer, antingen gemensamt eller var för sig. Styrelsen skall upprätta en utförlig fullmakts/firmateckningsordning över behöriga personer.

Delegationsordning

 • Delegation till verksamhetschefen.

Schema för styrelsemöten

 • Ett styrelsemöte i månaden via Google Hangout. Förslag: Andra måndagen i månaden.
 • Två möten per termin hålls som fysiska möten på kontoret (och ersätter mötena enligt föregående):
  • Mars och juni
  • Augusti och september
 • Chapters conference

Övriga frågor

Visitkort

E-postlistor

http://se.wikimedia.org/wiki/Epostlistor

Mötets avslutande