Nästa dagordning/Styrelsemöte 2013-03-10

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Dagordningen är fastslagen och inga ytterligare punkter ska läggas till.

Tid
10 mars klockan 10.00–senast 17.00, på kontoret.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

Från styrelsemötet 2013-02-05

RAPPORTERING

VERKSAMHETSPLANERING

Föreningens arbete

Motsvarande för verksamhetsåret 2012 återfinns här.

Verksamhetsplan 2013

Strategier

Wikimania-stipendium

 • Frågan bordlades vid styrelsemötet 2013-03-05.

Resestipendium till GLAM-WIKI 2013

 • Frågan bordlades vid styrelsemötet 2013-03-05.

Policyer och riktlinjer

Genomgång och revidering av de policyer och riktlinjer som finns och förslag på nya.

Antagen 2012-11-12.

Antagen 2012-09-23, senast ändrad 2013-02-05. Behöver inte uppdateras.

Ingår i Föreningens arbete, antagen 2012-03-03. Behöver inte uppdateras.

Inget antagandedatum. Behöver inte uppdateras.

Antagen 2012-11-12. Behöver uppdateras kring användning av OTRS.

Antagen 2012-08-26. Behöver inte uppdateras.

Behöver antas.

Behöver uppdateras när verksamhetschefen är installerad (styrelsemöte 2013-02-05).

Antagna 2012-11-12. Behöver inte uppdateras.

Antagen 2012-12-11. Innehåller Pågår-mall, vilken bör tas bort. Behöver inkludera verksamhetschefen utöver ordföranden.

Projekt/budget 2013

 • Projektbeskrivningar
 • Rapportering/Uppföljning
  • Månadsrapporter
  • Slutrapport
  • KPI:er för mätande av projektens framåtskridande och bidrag till övergripande mål.

Fundraising

Fördelning av FDC-bidrag

 • Frågan bordlades vid styrelsemötet 2013-03-05.

Bemanningsplan

Verksamhetschefen har att lägga fram en bemanningsplan för kommande år.

Personalfrågor

Styrelseintern punkt.

AVSLUTANDE

Övriga frågor

Mötets avslutande