Offentligkonst.se/Om projektet/Kontakter 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Statistik för kontaktade kommuner
antal
Kontaktade 25.52%
  
74
73.27%
  
Svar 23.1%
  
67
100%
  
Svar m. data 15.86%
  
46
92%
  
Data importerad till databas 10%
  
29
58%
  
De färgade staplarna visar procent av målet för 2015.

Utöver detta har vi även fått in, och inkluderat, data från Statens konstråd. 7 kommuner har också meddelat att de helt saknar data.