Opinionsbildningsstrategi/Aktivitetsplan mot 2019/Delmål 1

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Inledning     Syfte och mål     Samarbetspartners     Att påverka     Aktivitetsplan mot 2019     Om detta dokument    
  Delmål 1     Delmål 2     Delmål 3     Delmål 4     Delmål 5     Delmål 6    
Delmål 1 – Stärka användandet av fria licenser

För att uppnå målet kommer vi att arbeta med följande:

1.

Vad: Mer användning av fria licenser i den offentliga sektorn.
Vilka: Myndigheter och lagstiftare.
Verktyg: Information till ledning och jurister på myndigheter om fördelarna med fria licenser för egenproducerat och inköpt material. Särskilt när det gäller material som myndigheten själv har ambitionen att sprida kan medvetenheten om fria licenser antas göra skillnad. Exempel från andra myndigheter, i Sverige eller andra delar av Europa, och uttalande politiska ambitioner bör komma myndigheterna till del. Fria licenser kommer sannolikt inte att lyftas av partierna som en politiska fråga i sig. Därför är det viktigt att identifiera kommande och pågående processer där frågan om fria licenser kan vävas in som en del.

2.

Vad: Synliggöra det sociala värdet i fria licenser. En organisation, offentlig eller privat, ska kunna använda öppna licenser som ett exempel på socialt engagemang.
Vilka: Allmänheten.
Verktyg: Vi kan i media sprida det allmänna budskapet om det positiva med fria licenser. Vi kan också bidra till att ge positiv uppmärksamhet till organisationer om övergår till fria licenser genom offentliga uttalanden.

3.

Vad: Fler personer känner till och förstår att använda fria licenser för de verk de skapar.
Vilka: Allmänheten.
Verktyg: Ett fortsatt kontinuerligt arbete med att delta på konferenser, workshops, seminarier och liknande aktiviteter för att informera så många personer som möjligt om detta. Till grupper som (med ökad kännedom om licenser bättre kan hjälpa till att uppnå andra delar av strategin) kan tryckt material skickas ut.