Opinionsbildningsstrategi/Aktivitetsplan mot 2019/Delmål 4

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Inledning     Syfte och mål     Samarbetspartners     Att påverka     Aktivitetsplan mot 2019     Om detta dokument    
  Delmål 1     Delmål 2     Delmål 3     Delmål 4     Delmål 5     Delmål 6    
Delmål 4 – Föräldralösa verk skall vara möjliga att använda

För att uppnå målet kommer vi att arbeta med följande:

1.

Vad: Påverka svenska myndigheter att verka för en lagförändring så att materialet även kan spridas vidare under fria licenser. Detta bedöms inte vara en fråga som allmänheten kommer att engagera sig i och det har tagits steg mot att minnesinstitutionerna skall kunna använda föräldralösa verk, men ingen annan vilket vi anser är fel väg att gå då övrig samhället är begränsat.
Vilka: Centrala myndigheter med stora mängder föräldralösa verk såsom Kungliga biblioteket och Statsarkivet.
Verktyg: Diskussioner med ledning och personal om problemen med det aktuella förslaget.

2.

Vad: Få på plats nya rättsakter på Europa-nivå för att underlätta användningen av föräldralösa verk. Redan nu finns ett EU-direktiv för detta, men en vanlig uppfattning är att det nuvarande direktivet inte har löst de problem som finns.
Vilka: EU Kommissionen har ensamrätt på att föreslå nya rättsakter i EU. Europaparlamentet och medlemsländerna behövs både för att godkänna förslag och för att i ett tidigare skede uppmuntra Kommissionen att ta ett initiativ.
Verktyg: Diskussioner direkt med tjänstemän på Kommissionen, med Europaparlamentariker och med svenska regeringen. Andra chapters kan göra motsvarande försök att nå regeringen i respektive hemland.