Projekt:Öppen databas för offentlig konst 2013/Ansökan till Volontärbyrån.se

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ansökan till Volontärbyrån för offentligkonst.se Skickat!


Beskrivning av uppdraget/uppgifterna:

Wikimedia Sverige behöver en webbdesigner som kan hjälpa till att sätta upp en webbplats för vårt projekt offentligkonst.se där vi kan informera om vad som händer i projektet och visa det material vi har i databasen. Inom ramen för projektet kontaktar vi Sveriges kommuner och begär ut deras data om offentlig konst samt informerar dem om värdet med att tillgängliggöra deras data. Därefter sammanställer vi informationen i en sökbar databas för hela landet och integrerar materialet på Wikipedia där allmänheten kan bidra med ytterligare information.

Webbplatsen är ett centralt verktyg för att visa vad som finns i databasen för kommuner och intresserad allmänhet. Detta är centralt för att kommunerna skall se värdet av att öppna upp sin data samt kommer att vara en värdefull resurs för konstintresserade. Genom webbplatsen nås även potentiella sponsorer och donatorer vilket ökar chansen att bekosta en fortsättning på projektet (vilket för ögonblicket är det största problemet vi brottas med).

Sidan bör uppfylla specifikationerna nedan och vara baserad på antingen Drupal, Wordpress eller en icke-platformsbaserad lösning. I arbetet ingår att:

 • installera Drupal/Wordpress (vid behov) och skapa användarkonton;
 • välja tema, och kalibrera enligt grafisk profil;
 • lägga till funktioner för delning till sociala webben;
 • om möjligt sätta upp rutiner för webbanalys och annan rapportering;
 • delta i arbetet kontinuerligt under projektet och utveckla webbplatsen.

För mer detaljerade specifikationer, se https://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Öppen_databas_för_offentlig_konst/Webbplats

Arbetet kommer att ske i nära samarbete med André Costa och John Andersson på Wikimedia Sveriges kansli i Stockholm. Volontärarbetet kan dock ske även från andra delar av landet då det enda som krävs är tillgång till dator, Internet och telefon/Skype. Bor du i Stockholm är du välkommen att jobba med projektet direkt från Wikimedia Sveriges kontor.

När och var ska uppdraget utföras:

Det hela bör påbörjas så fort som möjligt. Webbplatsen behöver vara färdig innan 1 februari. Cirka 40 timmar volontärtid beräknas gå åt för att sätta upp webbplatsen.

Specifika krav eller information:

 • Webbdesign och kunskap om Drupal/Wordpress (vid behov) .
 • Kunskap om leaflet.js.
 • Förmåga att arbeta självständigt och finna egna lösningar på problem.
 • Ett intresse för fri kunskap.

Kommun som uppdraget ska utföras i:

 • Distansuppdrag
 • Stockholm

Verksamhetsområde:

 • Kultur
 • Övrigt

Uppgifter:

 • Data/IT -hjälp
 • Informatör
 • Kreativ verksamhet
 • Marknadsföring/PR

När och hur:

 • Distansuppdrag
 • Eftermiddag
 • Engångsuppdrag
 • Förmiddag
 • Helg
 • Kväll
 • Natt