Projekt:Europeana Awareness 2012/Wiki Loves Public Art/Sverige/Ansökan till .Se

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sponsringsförfrågan hos .Se

Ansökan om sponsring

Förening (etc):
Wikimedia Sverige

Organisationsnummer:
802437-8310

Adress:
Wikimedia Sverige, Box 500, 101 29 Stockholm

Projektledare:
John Andersson, Wikimedia Sweden
Project Leader Europeana Awareness

E-postadress:
john.andersson@wikimedia.se

Mobiltelefon:
+46(0)73-3965189

Kort beskrivning av det aktuella projektet:
Den internationella fototävling "Wiki Loves Public Art" arrangeras för första gången under maj månad 2013 av Wikimedia Sverige i nära samarbete med Europeana.

I den svenska deltävlingen kommer tävlingsdeltagare (volontärer) att fotografera äldre upphovsrättsfria konstverk placerade på allmän plats, utomhus eller inne på museer. Bilderna kommer att bedömas av en nationell jury och de tio bästa bilderna skickas därefter vidare till den internationella tävlingen. Tävlingsbidragen kommer att läggas upp under en fri licens, på bilddatabasen Wikimedia Commons, för att bl.a. kunna inkluderas i Wikipedias artiklar. Vi hoppas genom tävlingen öka medvetenheten hos allmänheten om de fantastiska konstsamlingar som finns hos våra museer då också fler personer kan ta del av verken genom Wikipedia.

Vi kommer att samarbeta med flera svenska museer för att tävlingsdeltagarna på olika sätt skall få enklare åtkomst till objekten. En jury kommer att utse vinnarbilderna. Dessa skickas sedan vidare till den internationella tävlingen.

Målgrupp för aktiviteten:
Den foto- och konstintresserade allmänheten.

Användarnyttan:
Vi hoppas genom tävlingen uppnå tre saker som alla hänger samman med användarnyttan:

1. Att öka medvetenheten hos allmänheten om de fantastiska konstsamlingar som finns hos våra museer då fler personer kan ta del av verken genom Wikipedia och även då deltagarna aktivt kommer att gå ut för att ta bilder på dem och lära sig mer om dem som en del av tävlingen.

2. Att genom att erbjuda priser få människor att ta sig tid till att sätta sig in i hur vår bilddatabas Wikimedia Commons fungerar. Våra erfarenheter visar att när personer väl passerat den första tröskeln ökar chansen att de aktivt kommer att fortsätta bidra och engagera sig i Wikimedias olika projekt och därigenom öka deras digitala delaktighet och användande av våra projekt.

3. Att öka antalet bilder på konstverk som ligger under fria licenser. Detta då vi är övertygade om att detta skapar många positiva spinn-off-effekter, då fotografierna kan användas av alla utan kostnad. Det enda som krävs vid återanvändandet är att den angivna Creative Commons-licensen uppfylls. Detta gör att dessa bilder exempelvis kan användas på Wikipedia men också i många andra situationer.

Vi kan erbjuda följande exponering (banners, e-postutskick, etcetera):
På vår webbplats, http://wikilovespublicart.se/, kommer er logotyp att placeras så att den är väl synlig på samtliga sidor. På sidan "Partners" på webbplatsen kommer vi även att ha en kortare beskrivning av .Se och andra partners.

Tävlingen och er sponsring kommer även att belysas i e-postutskick, på bloggar samt på sociala medier.

Projekttid (fr.o.m-t.o.m):
1 maj till 31 maj

Sökt belopp:
10 000 kronor

Summan avses att användas till:
Priser för den svenska deltävlingen av Wiki Loves Public Art. Förmodligen väljer vi att ge presentkort till Scandinavian Photo: http://www.scandinavianphoto.se/

Övrigt: