Projekt:Förtroende 2021/Frågor för forskningsprojekt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Forska på Wikipedia

Genom den statistik som finns tillgänglig över hur mycket svenskar använder Wikipedia kan vi konstatera att enbart den svenskspråkiga versionen av sidan har 140 miljoner besök i månaden. Det är nästan 5 miljoner besök varje dag.

Med en så viktig del av svenskarnas internetbeteende behöver vi veta mer! Mer om vilka som använder Wikipedia, och hur. Mer om vilka som bidrar till plattformen genom sina granskningar och redigeringar, och varför. Mer om utvecklingen över tid och kanske hur det fungerar att vara en del av en global rörelse.

Wikimedia Sverige, organisationen som står bakom Wikipedia, vill därför slå ett slag för att forska på Wikipedia och dess olika aspekter. Vi ser ett antal olika möjligheter framför oss, och är öppna för olika idéer. I den mån vi har möjlighet stöttar och hjälper vi också till på det sätt vi kan.

Wikimedia Sverige är en ideell förening och svenskt chapter i den globala Wikimediarörelsen, vars största aktör är Wikimedia Foundation (WMF). Vår verksamhet finansieras främst genom donationer som administreras från WMF, och genom projektbidrag. Föreningen har i dagsläget drygt 400 medlemmar och 11 anställda.

Vi ser framför oss en mängd olika områden att beröra i forskning,

 • Hur stort är förtroendet för Wikipedia, kvantitativt?
  • Nedbrutet på olika användargrupper och så vidare.
 • Hur ser förtroendet ut kvalitativt?
 • Hur mycket använder sig personer av Wikipedia?
 • Hur använder man sig av plattformen?
  • Varför?
  • I vilka situationer?
  • Hur tänker användarna om sitt eget användande?
 • Vilka bidrar med material till Wikipedia?
 • Varför bidrar man?
 • Varför bidrar man inte? Det är ju en absolut majoritet som läser på Wikipedia men aldrig redigerar själva.
 • Hur ser utvecklingen ut kring redigeringsbidrag över tid?
 • Vilken påverkan har Wikipedia på människors syn på världen, engagemang och så vidare?
 • Hur fungerar gemenskapen på Wikipedia, i förhållande till “vanliga” svenska civilsamhället? Man är inte medlem på Wikipedia, man är användare, och det finns varken krav eller förväntningar på hur mycket tid man ska lägga ner på sitt engagemang, eller när.
 • Hur fungerar det med anonymiteten på Wikipedia? Finns det problem med att människor ofta enbart är kända via alias, eller är det en styrka? Vad gör det med människors engagemang?
 • Wikimediarörelsen och Wikipedia vilar på tron om fri kunskap. Vilken plats har den i samhället?
 • Vilken påverkan har big tech på användandet av Wikipedia? När Google och andra stora plattformar använder sig av Wikimediarörelsens fria licenser, händer då något med internetvanorna? I så fall vad?
 • Vilken påverkan har Wikipedia och dess struktur haft på Internet och dess utveckling?

Områden och institutioner

Socialhögskolan, samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet bedriver forskning på bland annat civilsamhället, digitalisering och engagemang. Flera av institutionens forskningsområden skulle kunna vara aktuella för ovanstående exempel på forskning.

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola finns Centrum för civilsamhällesforskning, som också skulle kunna vara en intressant samarbetspart för att undersöka fenomen kopplade till Wikipedia. Här bedrivs bland annat forskning kopplat till tillit, vilket passar bra med föreningens arbete kopplat till förtroende.

Utöver dessa två institutioner med civilsamhällesfokus torde det finnas goda möjligheter att finna samarbeten på diverse andra universitet.

Finansiering

MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, delar ut forskningsanslag för forskning på civilsamhället. Detta skulle kunna vara något att föreslå vid ett samarbete med forskare.