Projekt:FindingGLAMs 2018/Archives Portal Europe

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
I januari 2020 fanns det 3 578 europeiska arkiv med koordinater på Wikidata. De med koppling till Archives Portal Europe är markerade i blått, de utan en i brunt. Notera att långt ifrån alla objekt på Wikidata har koordinater, varför endast en del av uppladdningen kan visualiseras på kartan. Källa.

Archives Portal Europe (https://www.archivesportaleurope.net) är en webbplats som tillhandahåller arkivmaterial från ett trettiotal europeiska länder. Portalen utvecklas av Archives Portal Europe Foundation och har mottagit stöd från Europeiska kommissionen. Man samarbetar även med Europeana för aṫt förbättra materialets struktur och sökbarhet. I januari 2020 kunde man söka bland över 277 miljoner arkivposter från drygt 7 000 institutioner. Arkivposterna är tillgängliga via ett API och omfattas av licensen CC0 – den mest generösa Creative Commons-licensen utan krav på källhänvisning vid återanvändning.

Webbplatsen innehåller förutom detta en katalog över de arkivinstitutioner som valt att samarbeta med APE. I katalogen listas arkiven med grundläggande data, såsom namn, geografiska koordinater och adresser. Vi bedömde detta dataset som värdefull ur projektets synpunkt och inledde en process för att undersöka hur den skulle kunna gagna vårt arbete.

Till skillnad från arkivsamlingsuppgifterna visade det sig efter kontakt med APE att informationen om arkiven inte omfattades av en fri licens. Uppgifterna i katalogen skulle enligt vår bedömning kunna göra mycket nytta på Wikimediaplattformarna och inom andra öppen kunskapsprojekt, då de flesta av de inkluderade institutionerna inte hade någon närvaro på Wikipedia eller Wikidata. Vi beslöt därför att utreda om datasetet eventuellt kunde släppas med en CC0-licens. I samband med att vi ställde licensfrågan presenterade vi vår förening, projektet FindingGLAMs och Wikidata, vilket möttes med positiv respons från webbplatsens tekniska koordinator och önskemål om mer information. För att kontextualisera vår satsning på öppna GLAM-data använde vi oss bl.a. av vårt egendesignade informationsblad om nyttan med CC0-licensen för leverantörer av kulturarvsdata. Kontaktpersonen erbjöd sig att föra frågan vidare till APE-projektets beslutsfattare.

Ett par månader senare tog vi emot en strukturerad, CC0-licensierad datamängd om 6 869 europeiska arkivinstitutioner. Datamängden omfattade en majoritet, dock inte alla, av institutionerna i katalogen. Anledningen till detta är att varje land som levererar data till APE själv bestämmer över vilka uppgifter som ska tillgängliggöras och under vilken licens. De flesta av leverantörerna var positiva till att informationen licensierades fritt, eller åtminstone motsatte de sig inte den. T.ex. Frankrike valde dock att använda sig av licensen CC BY som kräver attribuering vid återanvändning, vilket gjorde att den delen av datasetet om institutionerna inte kunde importeras till Wikidata.

Tack vare den positiva responsen och samarbetet med Archives Portal Europe kunde vi importera uppgifter om 6 869 institutioner till Wikidata. Vi fick besvara frågor om Wikimediaplattformarna och förmedlade kunskap om verktygen för sökning och inhämtning av data från Wikidata. Vår kontaktperson uttryckte även intresse för att i framtiden inkludera institutionernas Wikidataidentifierare i katalogen.

Utfallet av insatsen blev betydligt större än förväntat. Förutom att en datamängd släpptes under fri licens och importerades till Wikidata, fick en organisation med ett brett kontaktnätverk inom den europeiska kulturarvssektorn nya resurser och kunskaper om länkade öppna data och fri kunskapsrörelsen. Vi fick tillfälle att synliggöra inte endast vår förening men även det arbete som Wikimedias volontärer gör med kulturarvsdata på Wikidata.

Se även