Projekt:Fri musik på Wikipedia 2019/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 193122 Ansvarig Tore
Projektstart 2019-01-01 Projektslut 2020-06-30
Finansiär Budget
Kulturbryggan 500 000 
FDC 50 000 
Total: 550 000
Interna mål
  • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
  • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
  • M.3.1a - Sprid finansiering. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2020-06-15 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Förberedande arbete med uppladdningar av musik skedde inom ramen för FindingGLAMs.
  • Kontakter med Musikverket om dataset eller samlingar av musik med mera att ladda upp under 2020 pågår.
  • Framtagande av en projektplan med tidsplanering för aktiviteter under 2020 är påbörjad. Till detta pågår också en inventering av musiksamlingar som kan bli aktuella att arbeta med. Där behövs inledande kontakter med institutioner för eventuellt samarbete.
  • En sida, Bidra 2020, med information om hur uppladdningar kan ske är påbörjad.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen Kommer att undersöka om projektet kan förlängas i kalendertid.