Projekt:Fria bilder/Aktiviteter som kan ingå

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lobbying mot samhället till att bli mer bejakande till fria bilder

Vi bör nog inledningsvis ligga lågt vad avser fotografier som har kostnärligt värde - har verkshöjd och där det finns lagligt upphovsrättsskydd till 70 år efter fotografens död.

Det finns dock många foton äldre än så som det ändå hålls på. Och av slentrian och svårtolkad lag så har många fotografier utan verkshöjd ändå klassats som sådana, och dessa fotografier görs ej tillgängliga efter de 50 år efter fotograferingen som dessa annars har upphovsrättsligt skydd för.

Sedan finns det naturligtvis stort utrymme att lobba för att privatpersoner skall släppa bra foton fria av generositet och av att de delar synen på det önskvärda med fri information

Krävande aktivitet som bara ger effekt på sikt

Få instutitioner med stora fotoarkiv att släppa dessa fria

I första hand museer men i mån av öppningar även andra.

Från Tyskland finns erfarenhet att det kan krävas lång och envis påverkan för att nå resultat. Också att det kan finnas en öppning i att i första hand satsa på lågupplösta kopior (som ger museerna kvar kontrollen över högupplösta som krävs om bättre fotoböcker mm skall ges ut)

Tämligen krävande aktivitet där man måste vara öppen att det kan ta tid för effekt. Flera agerande mot olika lokala museer kan vara bra taktik, om bara en släper fritt kan det fungera som öppning för flera.

Fotosafaris

På olika lokala platser så föreslår man fotosafaris på samma sätt som wikifikor idag, men där aktiviteten under träffen är att ta bra foton på platser, personer och annat i omgivningen. Ett exempel

Detta bör drivas som wikifikorna, dvs mycket lokala initiativ. Vid behov kan finansiellt stöd från föreningen ordnas.

Inte så krävande och ger effekter omedelbart

Tävlingar mm för redan aktiva wikipedianer

Se tex månadens bild som redan startat.

Detta bör gå att utveckla och prova olika saker. Också här finns det möjlighet om det ses som intressant att ge finansiellt stöd från föreningen

Relativt lätt och ger effekt direkt

Lättare för ovana att föra över bilder till commons

Wikiedia Nederlands har hittat en teknik som ger en speciell "postlåda" för ovana dit dessa skickar bilder. Denna "postlåda" betas sedan av av mer vana som för över bilderna till rätt ställe etc.

Halvlätt, ger begränsad effekt på kort sikt

Uppmuntra och hjälpa individer och föreningar att skänka bilder

Även här har Wikimedia Nederlands varit framgångsrik, kopplad till stödfunkttionen som beskrivs i punkten ovan. De gick bland annat på "kändisar", politiker, (fick viss med hela regeringen)

Vi kunde tex agera mot föreningar som hembygdsföreningar.

Tämligen krävande och tar troligtvis tid innan effekt