Projekt:Opinionsbildning 2014/Volontärsmandat

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna sida syftar till att skapa ett tydligt mandat för en volontär på plats i Bryssel så att inga tveksamheter uppstår om vad som får göras.

Syfte

Detta dokument syftar till att ge tydliga riktlinjer för hur X kan agera i Wikimedia Sveriges namn. Det syftar både till att ge frihet att kunna agera när det behövs och till att avgränsa vid de tillfällen då mandatet inte räcker till.

Allmänt

  • X förväntas att agera i enlighet med Wikimedia Sveriges generella strategi samt den strategi för opinionsbildning som arbetas fram under hösten 2014.
  • X förväntas att på ett övergripande plan agera i enlighet med Wikimediarörelsens vision såsom den beskrivs på foundation:Vision.
  • Övergripande riktlinjer för arbetsområdet att förhålla sig till finns i en generell avsiktsförklaring och i en avsiktsförklaring om upphovsrätt.

Ingå avtal

X får inte ingå i avtal eller underteckna avsiktsförklaringar i Wikimedia Sveriges namn.

Representation

X får utge sig för att vara Wikimedia Sveriges officiella representant.

Titel

X har rätt att kalla sig EU Policy Manager för Wikimedia Sverige. X får inte låta det påskina att det finns ett anställningsförhållande mellan X och Wikimedia Sverige.