Projekt:Organisationsutveckling 2018/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 186101 Ansvarig John
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 125 000 (arbetstid) 
FDC 25 000 (övrigt) 
Total: 150 000
Interna mål
 • M.1a - Styrelseutbildning för 8/8 stycken.
 • M.1b - Kansliutbildning för 8/8 stycken.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-11-26 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Stressenkät genomförd och diskuterad. Läget är gott.
 • Medarbetarsamtal genomförda.
 • Arbete med ny webbplats baserad på WordPress har initierats.
 • Rensningsaktiviteter av gamla dokument har genomförts. Delar återstår ännu men kommer att ha avslutats innan årsskiftet.
 • John deltar på kort utbildning om agilt ledarskap.
 • Mattias deltar i utbildning för styrelseordföranden.
 • Bengt genomgår två kortare utbildningar, bl.a. om agilt ledarskap.
 • Dokumentation av ekonomiska rutiner har utvecklats.
 • M.1a - Styrelseutbildning har genomförts för 2 stycken i styrelsen.
 • M.1b - Kanslieutbildning har genomförts för 4 stycken i personalen.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Handbok för nyanställda kommer att utvecklas.
 • Stressenkäten genomförs.
 • Medarbetarsamtal genomförs.
 • Fortbildningar planeras in.
 • Överlämning gällande ekonomisk rapportering.
 • Root Cause Analysis-rapporten färdigställs.
 • Dokumentationen på wikin förbättras baserat på arbetet med projektet Samsyns wiki (se undersidan för detaljer).
 • Initiera arbetet med att botskapa alla projektsidor i början av varje år.
 • Dokumentera ekonomiska rutiner på vår wiki.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen