Projekt:Organisationsutveckling 2022/Memo om konsolidering av molntjänstleverantörer

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

För att underlätta teknisk och ekonomisk administration är vårt mål är att ha alla tjänster samlade på samma plattform. Vi ser även över alternativen för att minska våra kostnader och vår miljöpåverkan.

Situationen idag

Vi har idag tre aktörer som vi tar in relevanta tjänster från, alla tre har sina datacenter i Sverige:

 • Bahnhof
 • Glesys
 • FS Data
 • Utöver detta erbjuder WMF en molntjänst (Cloud VPS) som vissa tjänster kan köra på.

Bahnhof erbjuder tre typer av servrar:

 1. Dyrare servrar med dedikerade resurser som vi tidigare fick sponsrade.
 2. Billigare servrar i delad OpenStack-miljö som vi idag kör talgenereringen för Wikispeech på. Dessa kräver att allt sker under ett privat konto samt att man loggar in varje månad för att manuellt betala fakturorna.
 3. Halvdyra servrar, ungefär dubbelt så dyra som de billigare, som verkar fungera precis likadant som de billiga ovan. Dessa är nya och vi har aldrig använt dem.

De dyrare håller vi på att avveckla då de både är besvärligare att hantera och avsevärt dyrare. De billigare är märkta av Bahnhof som "legacy", dvs. de håller på att fasas ut till förmån för de halvdyra. Bahnhof marknadsför inte heller längre de billigare. Vi kontaktade Bahnhof men de kunde inte ge en uppskattning på hur länge de billiga kommer att finnas kvar.

Glesys erbjuder i praktiken bara en typ av relevant tjänst. Priset för denna är jämförbart med Bahnhofs halvdyra. På detta pris får vi 50 % rabatt. Hos Glesys har man nu ett organisationsprojekt som man sedan knyter individuella användarkonton under. Detta gör det både säkrare och lättare att administrera. Man kan inte få faktura (med vettig tidsfrist) men de kan automatiskt dra alla månadskostnader från ett kontokort. Det är lätt att sätta upp fler servrar vid behov.

FS Data erbjuder oss en helt gratis server, uttryckligen för syftet att använda för wikipedia.se. Administrationsgränssnittet är dock svåranvänt. Oklart hur lätt det är att sätta upp fler servrar och om sponsringen skulle täcka dessa.

WMFs Cloud VPS är helt gratis men kommer med en hel del krav kring spårning av användare etc. Vi kan t.ex. inte skicka ut data till vår Matomo-instans på besökare som kommer hit. Cloud VPS räknas som en betrodd domän av WMF vilket kan vara användbart i vissa situationer (t.ex. med Wikispeech aktiverat som standard).

För kundsupport kan de sammanfattas med:

 • När vi varit i kontakt med Bahnhof har det alltid varit svårt att få tydliga svar på våra frågor. Detta gäller allt från hantering av betalningar och kvitton till uppdatering av våra uppgifter.
 • När vi haft kontakt med Glesys fick vi snabba och hjälpsamma svar.
 • Vi har inte interagerat speciellt mycket med FS Data de senaste åren (annat än när vi plötsligt fick en felaktig faktura vilket löstes bra).

För miljöpåverkan kan de sammanfattas med:

 • Bahnhof använder grön el och återvinner spillvärme.[1] När vi kontaktade dem om en CO2e-uppskattning för våra servrar kunde de inte ge oss någon uppskattning.
 • Glesys använder grön el och återvinner spillvärme.[2] De är ISO 14001-certifierade med målet att bli klimatneutrala till 2030. Vi kunde snabbt få en uträknad uppskattning av CO2e-påverkan av våra servrar.
 • FS Data använder grön el och återvinner spillvärme. Deras verksamhet är klimatneutral.[3] Vi har inte varit i kontakt med dem om vår CO2e-påverkan.

Förslag

Följande föreslås:

 1. Vi fortsätter att använda FS Data för wikipedia.se fram till dess att vi gör en insats för att förändra sajten. I samband med att vi gör en större förändring för vi över denna till samma leverantör som de övriga tjänsterna.
 2. Vi flyttar över alla andra tjänster till Glesys. Anledningen till att Bahnhofs billigare ej förordas är att dessa är på väg att fasas ut och att vi inte vill behöva upprepa hela denna procedur igen i närtid.
 3. Vi undersöker om vi har några tjänster som lämpligen kan köras på WMF Cloud (i första hand kanske Wikispeech).