Projekt:Redesign av wikimedia.se

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sidan wikimedia.se ska sluta omdirigera till se.wikimedia.org och istället vara en vänligare sida att anlända till. Här bedriver vi arbetet med att specificera vad den ska innehålla. Arbetsgruppen består av Jan, Mikaela och Albin men alla är välkomna att bidra med expertis, synpunkter och tips. Denna wiki (på se.wikimedia.org) kommer att finnas kvar som föreningens primära arbetsyta.

Målgrupp

 • Personer som inte är direkt familiära med föreningen
  • GLAM
  • Personer inom utbildningsväsendet
  • Potentiella donatorer av innehåll
  • Potentiella medlemmar
  • Journalister
  • Potentiella donatorer av pengar
 • frivilliga/gemenskapen
 • andra Wikimedia Chapters

Syfte

Att göra det lätt för utomstående att förstå vad föreningen gör och står för och att ta kontakt med oss.

Innehållssidor

Underliggande rubriknivå innehåller de sidor som bör finnas på webbplatsen. Rubriknivån ännu ett steg ner är innehåll på respektive sida.

Om Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige är en ideell förening som verkar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla. Framför allt görs detta genom Wikimedias olika projekt, men även andra verksamheter som sprider kunskap ingår. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Grundande

Wikimedia Sverige grundades som en ideell förening 20 oktober 2007 och hade redan från starten cirka 80 medlemmar. Föreningen tog inspiration från Wikimedia Deutschland som startat strax innan och snabbt blivit effektiva i sina projekt.

Syfte

Wikimedia Sverige verkar för att göra kunskap fritt tillgänglig till alla. Det ska vara lätt att ta reda på sådant som man behöver veta och det ska gå att återanvända kunskapen i sitt eget verk.

 • "Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik."

Vision

Visionen är uppdelad på intressenter (stakeholders, utan inbördes ordning). När nedanstående är uppfyllt är vi "klara" med vår mission.

Användare/läsare (users)
 • Alla efterfrågar och förstår värdet av fri och tillgänglig kunskap.
 • Alla användare kan hitta relevant information snabbt och lätt.
Skribenter (editors)
 • En tillräckligt stor välmående gemenskap som interagerar på ett produktivt sätt.
 • Alla bidrar till projekt för fri kunskap oavsett bakgrund, ålder eller kön.
 • Alla inser att delandet av kunskap är fördelaktigt för alla.
Innehållsägare (contributors of content)
 • Alla innehållsgivare (contributors of content) släpper det de producerar under en fri licens.
 • Allt pedagogiskt innehåll (educational content) är lättillgängligt, gratis och i en öppen standard.
Utbildingsinstitutioner (teaching institutions)
 • Alla utbildingsinstitutioner omfamnar konceptet fri kunskap.
 • Skapandet av ny fri kunskap är en integrerad del av undervisning och forskning.
Främjare av kunskap och utbildning (promoters of knowledge and education)
 • Begreppet fri och öppen information är så vedertaget att det inte behöver förklaras.
 • Gränserna mellan oss och främjare av kunskap och utbildning (promoters of knowledge and education) är utsuddade och vi arbetar tillsammans mot samma mål.

Medlemmar

Idag har föreningen <antal medlemmar> varav <antal orgmedlemmar> är organisationer. Medlemmar är typiskt sådana som gillar Wikipedia och vill hjälpa till att göra förutsättningarna för det bättre.

 • Antal medlemmar och något om typerna av medlemmar

Verksamhet

Verksamheten som föreningen bedriver sker på flera olika nivåer. Dels hjälper vi de frivilliga som redan skriver på Wikipedia att fortsätta med sitt arbete utan att de hindras av tekniska detaljer. Utöver det sprider vi information om hur Wikipedia fungerar och berättar om vikten av fri kunskap. Vi hjälper också organisationer som vill öppna upp sina arkiv med råd och våra erfarenheter.

 • Verksamhetsplan - övergripande om områdena, med länkar till mer läsning på wikin för vardera del

Budget

Föreningen drivs framförallt med hjälp av donationer från privatpersoner. Till vissa projekt fås även bidrag från andra stiftelser eller organisationer. Under 2011 omsatte föreningen X kronor och för 2012 ökar den med Y %. Du kan läsa den fullständiga budgeten här och följa upp den här.

 • Budget - övergripande, och länk till den fullständiga

Press

 • Pressmeddelanden
 • Presskit

Företag

 • Sida om hur företagen kan påvisa CSR genom sponsring till Wikimedia

Kontaktuppgifter för personlig kontakt

 • Lista över alla styrelsemedlemmar
 • Presentation av alla anställda
 • Länkar till kanaler vi finns i (wiki, twitter, facebook, e-postlista, blogg (fast helst borde vi integrera bloggen till blog.wikimedia.se))

Grundläggande statistik om Wikipedia

Bidragsgivare

På svenskspråkiga Wikipedia är det i snitt cirka 800 personer som gör mer än 5 redigeringar varje månad. De riktigt högaktiva, de som gör mer än 100 redigeringar i månaden är drygt 100. Tillsammans med de som bara gör enstaka redigeringar gör de i runda slängar 150 000 redigeringar i månaden.

 • Antal bidragsgivare av olika typer

Artiklar

Motsvarigheten till svenska Wikipedia om man skulle skriva ut den utan bilder.

Svenskspråkiga Wikipedia växer med cirka 100 artiklar varje dag. I skrivande stund finns drygt 460 000 artiklar. Om man skulle skriva ut dem i ett vanligt bokformat skulle det motsvara 80 band. Artiklarna bedöms efter en fyrgradig skala, obedömd, rekomenderad, bra och utmärkt. Kriterierna för en utmärkt artikel är högt ställda och just nu finns drygt 300 utvalda artiklar.

 • Antal artiklar och tillväxt satt i en kontext

Vidare läsning

Möjlighet att bli medlem

 • Formulär
 • Något om varför det är bra att bli medlem
  • Genom att bli medlem i Wikimedia Sverige stöder du arbetet med att göra kunskap fri och tillgänglig. Förstärker föreningen..

Möjlighet att donera pengar

 • Formulär
 • Något om varför det är bra att donera

Design

Vänsterkolumn

Länkar till sidorna (som finns beskrivna ovan):

 • Press
 • Kontakt
 • Statistik
 • Donera
 • Bli medlem
 • Om Wikimedia Sverige

Huvudyta

Introduktionsfilm.

Högerkolumn

Widgets för:

 • RSS-feed från blogg, enbart rubriker
 • Minikalender
 • Twitterfeed?
 • Facebookknapp

Sidfot

E-post • Telefon • Postadress • Besöksadress • Orgnr

Övriga krav

Möjlighet för administratörer av sidan att se besöksstatistik.

Teknisk plattform

 • Drupal/CiviCRM är det som finns på servern idag.
 • Bloggen ligger på Wordpress. Ska flyttas, eller ges adressen blog.wikimedia.se