Projekt:SFI 2013/Flyer

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Färdigt senast den 16 oktober

Sida 1 - Framsida
Wikipedia för invandrare
– Ett pilotprojekt i Malmö och Värnamo hösten 2013
Sida 2 - Bakgrund

Wikipedia är världens sjätte största webbplats och finns på 187 språk. Över 500 miljoner människor världen över använder varje månad Wikipedia som en källa till kunskap om allt mellan himmel och jord och Wikipedia är ofta den första plats människor går till för att läsa om saker. Genom projektet Wikipedia Zero, där avtal mellan Wikimedia Foundation och olika mobiloperatörer gör att Wikipedia gratis kan användas i utvecklingsländer, blir Wikipedia allt viktigare. Information om Sverige och svenska företeelser saknas dock ofta vilket gör det svårare för nyanlända invandrare att förstå landet och människorna.

Idén med projektet Wikipedia för invandrare är att SFI-elever som en del av sin svenskaundervisning skall börja skriva på Wikipedia om centrala svenska företeelser på sitt eget språk. Genom uppgiften tränar de upp sin förmåga att översätta och lär sig centrala begrepp på vägen. De lär sig om Sveriges kultur och sprider den kunskapen till sina landsmän. Våra erfarenheter visar att då de skriver för fler än bara läraren anstränger eleverna sig hårdare och känner att deras tid är mer välanvänd och de får en dokumenterad digital kompetens. Samtidigt ökar deras metakognitiva förmåga då de får en inblick i hur information produceras och konsumeras.

Sida 3 - I undervisningen
De olika uppgifterna inom SFI-projektet.
Hårt arbetande SFI-elever.

Tre lärare, Sandra, Miguel och Helga, har börjat använda Wikipedia som en del av sin undervisning för att testa konceptet och utvärdera vad som fungerar. Då de modigt testar nya gränser har de hjälpt oss att peka ut vad som fungerar bra och vad vi behöver arbeta vidare på. Sandra och Miguel jobbar på samma skola och har därigenom kunnat stödja varandra medan Helga kastat sig in i det hela på egen hand.

Lärarna har alla valt att göra det till en frivillig uppgift för eleverna och ge dem en stor frihet i hur de vill jobba med uppgiften och vad eleverna vill översätta. Wikimedia Sverige (WMSE) har hjälpt dem med workshops där lärarna fått lära sig om Wikipedia och har även varit med som stöd på en av deras lektioner, vid ett tillfälle som lärarna fått välja. När väl eleverna bestämt sig för att vara med har WMSE identifierat volontärer på de olika språkversionerna som agerar faddrar. Det har varit ett tacksamt jobb då volontärerna är väldigt positiva till projektet! En lista över de hjälpsamma volontärerna finns på https://meta.wikimedia.org/wiki/SFI/Faddrar. Om du är intresserad av att använda Wikipedia som ett verktyg för att engagera dina elever kan du höra av dig till utbildning@wikimedia.se.

Sida 4 - Bra-att-ha-länkar och kontaktuppgifter