Projekt:Stöd för innehållspartnerskap 2021/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 213102 Ansvarig John
Projektstart 2021-07-01 Projektslut 2023-06-30 (det mesta nyttjas fram till juli 2022)
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation 3 344 000 kr
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 5/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 20/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 5/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 50/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.1b - Kansliutbildning för 2/12 stycken.
 • M.2a - Delta på 3/5 int. Wikimedia-evenemang.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.
 • M.3.1b - 100% fler medlemmar (1000/1000 stycken).
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-10-12 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Ansökan till Stockholm50 inskickad.
 • En nedbrytning av budgeten sker och arbetsuppgifter fördelas bland personalen.
 • Avtal med konsulten John Cummings har förberetts. Innehållet är färdigt, men arbetet har tagit mer tid än förväntat då momsfrågan har behövts utredas ytterligare.
 • En presentation om hubbplanerna genomfördes på Wikimania 2021.
 • En portal för hubben har publicerats på Meta-wikin.
 • Hubben har presenterats för personal på Wikimedia Deutschland under deras morgonmöte.
 • Ett halvdussin intervjuer har genomförts för att få en bättre förståelse för de behov av stöd som finns inom rörelsen hos de som arbetar med innehållspartnerskap. Intervjuerna ligger till grund för en kontinuerlig revidering av arbetet i hubben. Totalt förväntas omkring 50 intervjuer ske innan sommaren 2022.
 • Över 500 000 redigeringar har skett på Wikimedia Commons och Wikidata. Redigeringarna handlar om tre områden: det är en fortsättning på arbetet med initiativen FindingGLAMs och Kopplat Öppet Kulturarv samt att strukturerad data har lagts till på bilder från fototävlingen Wiki Loves Monuments, för att förbättra sökbarheten. Diskussioner med ett flertal föreningar och volontärgrupper om att arbeta med material med anknytning till deras länder pågår.
 • Fler i personalen har lärt sig arbeta med massuppladdningsverktyg. Den interna utbildningen fortsätter under året.
 • Översättning av den globala strategin har skett till svenska.
 • Förberedelser för att motta testamenterade gåvor har genomförts och material kommer att publiceras inom kort.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 2 nya resurser.
 • T.1.2 - Inga identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - 3 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 3 nya evenemang.
 • T.2.2b - 5 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från unika underrepresenterade användare ej räknande.
 • M.1b - Kanslieutbildning har genomförts för 1 stycken i personalen.
 • M.2a - Deltagande har skett på 2 internationella Wikimedia-evenemang.
 • M.3.1a - Finansiering har breddats.
 • M.3.1b - Antalet medlemmar har minskat.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Planering för insamlingskampanjen påbörjas med målet att i liten skala fortsätta experimenterandet i november/december.
 • Etableringen av en expertkommitté sker för att guida arbetet i helpdesken.
 • Diskussioner om ansvarsfördelning och om möjliga samarbeten med Wikimedia Foundation gällande samarbeten med FN-organ och andra IGO:er och INGO:er kommer att ske under oktober.
 • Vi påbörjar vidareutvecklingen av ISA Tool.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen