Projekt:Uganda 2014/Projektkontrakt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Parter

 1. Wikimedia Sverige, hädanefter kallad WMSE
 2. Paulina Bäckström, hädanefter kallad PB.
 3. Caroline Gunnarsson, hädanefter kallad CG.

Bakgrund

WMSE har fått bidrag från Världsnaturfonden Sverige (hädanefter kallad WWF) för att genomföra ett projekt i Uganda. PB och CG kommer att genomföra de praktiska delarna på plats som volontärer.

Tillgång till kontanta medel

För att kunna genomföra projektet får PB och CG tillgång till medel att använda i Uganda, samt på resan till och från.

Pengarna för boende, transporter, modem och internet, mobiltelefoni, visa och andra omkostnader det vill säga totalt 36,200 SEK överförs med halva summan till vardera PBs och CGs bankkonton. Det ligger på PBs och CGs ansvar att i god tid meddela behov av tillgång till medel för andra poster.

Begränsningar

Pengarna får användas i samma syfte som i WMSEs avtal med WWF. Det innebär följande maxbegränsningar för hela projektet:

 • Resa: 2 X 11,000= 22,000 SEK
 • Boende: 2 X 6,000= 12,000 SEK
 • Försäkringar: 2 X 1,050= 2,100 SEK
 • Transporter: 2 X 6,000= 12,000 SEK
 • Datorer: 20,000 SEK
 • Modem och Internet: 1,000 SEK
 • Mobiltelefoni: 2 X 250= 500 SEK
 • Visa: 2 X 350= 700 SEK
 • Malariaprofylax: 2 x 1,200 = 2,400 SEK
 • Administrativa kostnader: 4,000 SEK
 • Andra omkostnader: 10,000 SEK

Återbetalningskyldighet

Ej använt belopp ska återbetalas till WMSE senast 2014-03-20.

Medel anses som använda om de kvitton som ligger inom ramen för begränsningarna kan visas, med kvittodatum inom projekttiden 2013-12-10 - 2014-02-20.