Projekt:Uganda Bootcamp 2014/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
5206 Fas: Pågår Ansvarig: Jan
Finansiering: Totalt 58 000 kr från WWF Beslut: Diarium 2014-53
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.2.1 Målet är att få minst 13 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5200 100% 2 nya användare ska vara aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet.Tidplan:

September-Oktober 

Ledningsrapport: 
Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak Genomförs denna vecka
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Resan ner har säkerligen hjälpt till att hålla uppe aktiviteten under hösten.

  • Budget 43 805,10 kr
  • Aktuell 40 568,44 kr
  • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: