Projekt:Utbilda pedagoger 2014/utkast till kurs

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Wikipediapedagog pilot badge.svg

Praktisk fortbildning för pedagoger

Syfte: Fördjupa kunskapen om Wikipedia som pedagogiskt verktyg genom att i en kurs planera, skapa och genomföra en Wikipedia-uppgift med eleverna. Kursen ska kunna innehålla både fysiska och icke-fysiska träffar.
Målgrupp: Lärare i gymnasieksolan.
Inför: Förtrogenhet med avsnittet "Grunderna" i WP:PEDAGOGER.

Del 1: Mål - känna trygghet i Wikipedias funktioner

Med utgångspunkt i avsnittet "Redigera" ska deltagarna ha en grundläggande färdighet i att:

  • navigera i användargränssnittet;
  • redigera redan existerande innehåll med VisualEditor;
  • länka artiklar till varandra [[bygga webben]]
  • fixa enkla stavfel
  • lägga till en korrekt källa;
  • lägga till bild;
  • hitta Wikipedia-gemenskapen.

Del 2: Mål - göra Wikipedia relevant för undervisningen

Med utgångspunkt i avsnittet "Klassrum" ska deltagaren skapa ett upplägg för att undervisa med Wikipedia. Deltagaren för logg över aktiviteterna på undersidor till sin användarsida.

"Inleds artikeln med fullständig mening?
"Fortsätter artikeln med en kortfattad kärnfull beskrivning som ger uppslagsordet ett sammanhang?"
"Går det att förstå vad artikeln handlar om efter att ha läst den första meningen?"
"Är språket enkelt och tydilgt?"

Del 3: Mål - skapa kurssida och formulera uppgiften

Den här delen har sin utgångspunkt i avsnittet "Kurssidor" i det vägledande materialet på WP:PEDAGOGER.

Del 4: Mål - få användbar feedback på utförandets styrkor

I samband med att eleverna publicerar sina texter hålls ett avrundande möte om frågor som uppstått och hur arbetet kan förfinas och utvecklas.

Övriga resurser