Projekt:Wikidata för auktoritetskontroll 2021/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 213123 Ansvarig André
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2023
Finansiär Budget
(213123) - RAÄ (2021) 205121 
(213124) - RAÄ (2021) 100000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 10/150 identifierade ämnesexperter bidrar. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-07-02 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Projektuppstartsmöte har genomförts
 • Avtal förbereds
 • 2 utbildningstillfällen har genomförts (Wikidata och OpenRefine)
 • Projektgruppsmöten har genomförts regelbundet
 • Praktiskt arbete har påbörjats med att städa upp museernas data och jämföra det med läget på Wikidata
 • Vi har träffat våra "projektföljare" vid RAÄ som fått en introduktion till projektet
 • Vi har skickat in en proposal för en lightning talk till 2021 LD4 Conference on Linked Data
 • En sammanställning över projektets utförda aktiviteter har genomförts
 • En del av museernas data har förts över till Wikidata, i samband med detta skapades en egenskap för Statens Historiska Museer
 • En extern utvecklare som skulle kunna hjälpa till med att ta fram visualiseringar har kontaktats
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Avtal färdigställda
 • Praktiskt arbete med att ladda upp museernas data till Wikidata fortsätter
 • Presentation om projektet på LD4 Conference (20 juli)
 • Efter sommaren ska vi träffa en utvecklare som uttryck intresse i att anlitats med att jobba med visualiseringar i projektet
 • Ansökan till RAÄ om finansiering till projektår 2 ska tas fram
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen