Projekt:Wikimini 2014/om Wikimini

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Med tanke på att relativt många lärare och elever hittar till Wikimini och ser ut att ha relativt lätt att komma igång med att redigera så ser det ut att finnas ett behov av att visa hur innehåll kan utvecklas efter det initiala skedet, exempelvis:

  • Hur ser en standardinledning ut?
  • Hur och varför skapar man länkar?
  • Hur och varför ska man bevaka artiklarna?

Ett användbart sätt att presentera detta på är i en skärminspelning som riktar sig mot läraren och som både föreslår hur kvaliteten i en artikel kan utvecklas och samtidigt visar hur.

Skärminspelning

(ungefärligt manus)

Artikel: Göteborg

Genom att läsa den här texten kan elever bli bekanta med textypens syfte - Texten vill förmedla allmän information om staden Göteborg och beskriva den med stadsdelar och annat. Den tänkta mottagaren till texten är just de här eleverna så de kan också avgöra om texten lyckas med det eller om den behöver förbättras. Med den här texten som modell så kan undervisningen handla om att gemensamt hitta vilka språkliga kännetecken som finns i texten. I den här typen av beskrivande fakta text är inledningen väldigt typisk både till form och funktion, eftersom den syftar till att direkt göra läsaren klar över vad texten handlar om genom att formulera en beskrivande kategorisering. Fet stil används vilket också hör hemma inom den encyklopediska genren. Det som den här texten inte har, men som jag skulle förvänta mig av den här texttypen är en avslutande redogörelse för vilka källor som ligger till grund för informationen.

Vi ser också i den här modelltexten att den har både blåa och en röd länk. De blåa leder till artiklar om det ordet, och det ställer läsaren inför valet att klicka sig vidare eller stanna på den aktuella texten, det kan alltså vara lässtrategiskt bra att ibland klicka sig vidare för att få en större överblick över ämnet, eller att inte klicka sig vidare utan fokusera på den aktuella texten. Genom att prata om formen i modelltexten så kan alltså undervisningen också behandla explicita verktyg för att använda lässtrategier och sedan leda diskussionen till vilka ord som bör vara länkade. Genom att bygga ämneskunskaper kring ett ämne så kan eleven föreslå vilka nyckelord som behöver länkas och det förbättrar kvaliteten på en sådan här text, både innehållsmässigt och till formen.

Visa historiken:

Den öppna processen visar just att innehåll på nätet, såsom wikiminis texter, är resultatet av att vi är många som hjälper varandra att skriva och att det här är texter som kan förändras hela tiden.  Jag ser det här som ett pedagogiskt verktyg för att prata om den kollaborativa processen som jag tror att alla behöver undervisning i på ett eller annat sätt. Vad som blir synligt när jag tittar i historiken och jämför olika versioner är just hur vi kan förflytta oss från den väldigt dominerande bilden av att texter är skapade av enskilda författare och att det här också handlar om ett gemensamt ägande av text och innehåll.

Artikel: London

I den här texten möts vi inte av den form och funktion som finns i artikeln om Göteborg, även om syftet med texten är densamma. Vilka justeringar skulle behövas för att utveckla textens kvalitet? Med den här texten som utgångspunkt så finns möjligheten att prata om att texter inte bara blir "bättre" av att vi skriver dem, utan de kan också förbättras genom att vi tar bort eller flyttar text. Hur kan inledningen se ut? Vilka ord kan länkas osv?

Artikel: Kebnekaise

Jag visar en enkel redigering som innebär att jag fixar en felaktig länk och lägger till källorna tydligare på sidan. Redigering funkar endast för den som är inloggad, då pennan dyker upp.

Bevaka artikel

Ett sätt att följa upp aktiviteten gemensamt, vad gör andra wikiminauter med innehållet?

Wikimini:regler

Eftersom wikimini är en en webbplats som bygger på samarbete så är det också ett ställe där elever möter andra, vilket aktualiserar frågan om hur vi bemöter andra och använd därför gärna de här reglerna för att prata om det.

Film 1: Introduktion och exempel från Göteborg och uppslag om vad pedagoger kan göra för att utveckla texter.

En kort introduktion till Wikimini och sedan ett innehåll som riktar sig mot pedagoger. Hur ser man vilka användare som deltagit i texten? Vilken genre är texten och vilket syfte har den? Vad är blå länkar och röda länkar och hur hänger de ihop med att utveckla strategier för läsförståelse? Exempelartiklarna är Göteborg och London.

Film 2: Artikelhistorik

Hur går det att se hur en artikel har växt fram och vad de olika användarna har bidragit med? Artikelhistoriken är ett sätt att synliggöra att en text är resultatet av vad flera olika författare skriver. Exempelartikel är Göteborg.

Film 3: Redigera Wikimini

Artikeln Sverige kommenteras kort i inledningen. Artikeln Kebnekaise redigeras och en länk fixas till. Klippet visar också hur man loggar in och hur den redigering som görs dyker upp i senaste ändringarna. Även bevakningslistan visas och vad den kan användas till i undervisningen.