Projekt:Wikipedia-städer 2015/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
5307 Fas: avslutad Ansvarig: John
Finansiering: FDC 162 000 Beslut: [1] [2]
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: * S.3.1 För att göra kommunikationen lättare ska återkommande fysiska möten med aktiva användare på fem orter i Sverige stödjas under året.
  • L.1.3 Öka räckvidden mot allmänheten i 3 kommuner genom att ta fram QRpedia-skyltar i samarbete med andra organisationer före slutet av året.
  • L.1.3 Öka räckvidden mot allmänheten genom att öka antalet proaktiva nyheter med 10% om Wikimediaprojekt i media före slutet av året genom att öka användandet av pressreleaser och skapa relationer med journalister.
  • I.2.2 Målet är att minst 5 nya organisationer börjar använda sig av fria licenser för material de distribuerar innan året är slut genom att utbilda dem och skapa relationer med dem.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5300 Stödja fysiska möten på 3 orter i Sverige
6100 Få upp QR-pediaskyltar i 3 kommuner
6100 Få minst 6 mediaomnämnanden
3200 1 organisation använder sig av en fri licens
Tidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 3 mars 2016 STATUS: Button Icon GreenForest.svg
STATUS orsak Projektet genomfördes i Umeå, Hedemora och Stockholm på Livrustkammaren.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
  • Diskussioner i Umeå har genomförts för att planera för vad vi kan göra under året.
  • En reviderad version av vår tidigare ansökan har skickats in till Kulturbryggan. Den gick tyvärr inte igenom.

Skyltar sattes upp i Hedemora. Arbetet fortsatte i Umeå med att färdigställa avtal m.m. och utöka antalet skyltar. Skyltar sattes upp på Livrustkammaren.

  • Budget 162 000
  • Aktuell
  • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: