Projekt:Wikipedia i utbildning 2013/Nobelmuseet

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skickat till museipedagoger på Nobelmuseet.

Här kommer förslag på vad du kan säga gällande Wikipedia & källkritik; Låt oss fokusera på en artikel på Wikipedia, nämligen den om Barack Obama som vann fredspriset 2009.

Artikel

Det här är ju vad man brukar se när man går in på Wikipedia. Det som är själva artikeln. Denna artikel har en grön stjärna uppe vid artikelnamnet. En grön stjärna betyder att artikeln är rekommenderad. Det är den lägsta utmärkelsen en artikel kan få. Stjärnan betyder att någon eller flera användare på Wikipedia tycker att denna artikel håller en god kvalitet, att den är välskriven och ger en bra översikt i ämnet. Det är det första sättet att titta på om en artikel håller god kvalitet och om den är att lita på. Det finns dock självklart fler sätt vilka vi nu ska utforska!

Diskussion

Wikipedia bygger på konsensus. Det innebär att det är den övergripande metoden för beslutsfattande. Konsensus innebär att användarna strävar efter att söka samförstånd. Konsensus är ett beslut som tar alla legitima synpunkter som framförts i beaktande. Det kan låta krångligt men är viktigt då det säger mycket om det kritiska tänkandet på Wikipedia. Det är lätt att tro att vad som står i artikeln är hugget i sten men konsensussökandet gör att det är en konstant pågående diskussion om vad som ska skrivas. Se till exempel diskussionen om artikeln Barack Obama. Där försöker personer som skriver nå konsensus gällande om Barack Obama faktiskt är USA:s rättmätiga president då hans födelseattest kanske är förfalskat. Efter en ganska lång diskussion, som ni kan se här, då de försöker komma fram till konsensus genom att peka på Wikipedias regler gällande verifierbarhet, avslutas diskussionen efter att de synpunkter som framförts lyfts fram. Konsensus innebär inte att alla alltid håller med om allt. Det berättar dock att alla får vara med i beslutsfattandet och att alla som har en relevant synpunkt kan lyfta den. Det ger Wikipedia en styrka eftersom att olika människor har olika synpunkter och perspektiv som blir lyssnade på, för att på bästa sätt kunna skriva artiklar som väl täcker ett ämne. Det är något som är väldigt viktigt i relation till källkritik att alla är inbjudna till att komma till tals om de har en relevant synpunkt. Varför tror ni att detta är viktigt? Och vad har det med källkritik att göra?

Historik

Oftast inom skolan och inom högre utbildning skrivs arbeten i mindre grupper eller enskilt. På Wikipedia skrivs en artikel av många personer som tillsammans bidrar med sin kunskap i ämnet. Om vi återigen tittar på Barack Obama artikeln och trycker på fliken historik, här, så ser vi de som skrivit och bidragit till just denna artikel. Vi kan se vilket datum den senaste ändringen gjordes, vilken tid, vem som gjorde det och om de lade till eller drog ifrån text (om det är grönt eller rött). Hur är detta då intressant? Eller är det ens intressant? Om man funderar över att varje enskild person egentligen kanske bara kan ha sitt eget perspektiv, och berätta utifrån det, borde det vara mer neutralt om flera skriver. Neutralitet är väldigt viktigt på Wikipedia och en av de fem grundprinciperna. Det innebär att man inte använder värdeladdade ord, som att Barack är snygg eller dum, utan försöker berätta om honom som person på ett sätt som inte är vinklat. Önskan här är att personen som läser i så stor utsträckning som möjligt ska kunna skaffa sig en egen uppfattning om personen utan att ha läst om att Barack Obama är på ett visst sätt. Det är såklart väldigt svårt att skriva en text som är helt neutral, men ju fler som skriver, desto neutralare kan det bli, om de som skriver har olika perspektiv. Så att många har skrivit i artikeln Barack Obama är ett gott tecken på att det kan vara en neutral artikel. Neutralitet är också viktigt inom källkritik, och att fundera över vilka avsikter de som skriver har, vill de att vi ska tro något speciellt om Barack Obama? Att vi ska tycka om honom eller inte? På Wikipedia är önskan att ni ska kunna bilda er en egen uppfattning och då ska artikeln vara så neutral som möjligt. Men ibland kanske man själv skriver in någon som man tycker är neutralt, som då kan ses av någon annan som kan korrigera det. Att det är många som skriver göt det därför till en mer tillförlitlig artikel än om en person skrivit om Barack Obama ensam.