Projekt:Wikipedia i utbildning 2018/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Wikipedia i utbildning 2018.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Kursstöd

Tidigt feministiskt tänkande, Åbo Akademi

Datum
se dashboard.
Info-länk
Kurssida på Dashboard.
Deltagare från WMSE
Sara
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Vid ett tillfälle var inte dashboard tillgängligt, vilket dock löste sig snabbt genom att problemet redan hade rapporterats.
Resultat
WMFI var också inblandade i att ge kursstöd till den här kursen som skedde på svenskspråkiga Wikipedia. Läraren skapade en välbearbetad tidslinjefunktion för hela kursen.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 8 1 0 0 9
2. Number of newly registered users 7 1 0 0 8
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 0 0 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 9 0 0 0 9

Journalistprogrammet, Stockholms universitet

Datum
2018-03-02
Info-länk
Kurssida på Dashboard.
Deltagare från WMSE
Sara
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Studenterna fick genom föreläsning på plats introduktion till Wikipedia och hur källkritik används och spelar roll för det redaktionella arbetet där. Studenterna hade sedan 10 dagar på sig att genomföra en granskningsuppgift inom kursen Källriktik 7,5 hp. I samband med uppgiftens avslutning genomfördes en enkätundersökning hop med SU för pilotstudie.
Global metrics    (T186488)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 31 22 0 0 53
2. Number of newly registered users 19 12 0 0 31
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 0 0 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 30 0 0 0 30

Ekologi och hälsa, Linnéuniversitetet

Datum
Vårterminen 2018
Info-länk
Kurssida på Dashboard.
Deltagare från WMSE
Sara
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Denna omgång kunde WMSE inte delta i webinarium pga krock med WikiGap i mars.
Resultat
Till nästa gång ska schemat försöka anpassas så att det fungerar för studenterna att nominera till månadens artikel. Läraren känner till reglerna och haft dialog med gemenskapen.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 1 1 0 21 23
2. Number of newly registered users 0 0 0 11 11
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 0 0 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 6 0 0 0 6


Kulturhistoria på Wikipedia, Nordiska museet

Datum
upptakt under hösten 2017 och merparten av arbetet under vårterminen 2018
Info-länk
Kurssida på Dashboard.
Deltagare från WMSE
Sara
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Detta var andra omgången Nordiska museet bjöd in skolor att låta elever skriva sitt gymnasiearbete utifrån museets samlingar. Två skolor deltog. Det finns nu en kampanj Nordic Museum - Wikipedia Education program.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 4 4 0 0 8
2. Number of newly registered users 2 2 0 0 4
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 21 6 0 0 27


Marknadsföring A, Karlstad universitet

Datum
vårterminen 2018
Info-länk
Kurssida på Dashboard.
Deltagare från WMSE
Sara
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 18 18
2. Number of newly registered users 0 0 0 17 17
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 13 0 0 0 13


Intro till vetenskaplig forskning, Uppsala universitet

Datum
vårterminen 2018
Info-länk
Kurssida på Dashboard.
Deltagare från WMSE
Sara
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Eftersom deltagarna är doktorander inom medicinämnet användes några av de träningsmoduler som knyter an till att skriva om det ämnet på Wikipedia.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 16 17 0 5 38
2. Number of newly registered users 16 16 0 5 37
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 65 1 2 0 68


Ecological effects and Climate change, Uppsala universitet

Datum
vårterminen 2018
Info-länk
Kurssida på Dashboard.
Deltagare från WMSE
Sara
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 1 2 0 21 24
2. Number of newly registered users 0 0 0 21 21
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 5 6 0 0 11


Introduction to scientific reserach, Uppsala universitet

Datum
höstterminen 2018
Info-länk
Kurssida på Dashboard.
Deltagare från WMSE
Sara
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 18 18
2. Number of newly registered users 0 0 0 8 8
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 15 0 0 0 15


Digital strateg-utbildningen, Piteå kommun

Datum
höstterminen 2018
Info-länk
Kurssida på Dashboard.
Deltagare från WMSE
Sara
Upplevda problem/svårigheter/buggar
För första gången såg jag att en användare inte kunde vara inloggad på enwp och sedan gå över till att också vara inloggad på svwp. Det var omöjligt för användaren att logga in på sitt konto på svwp, men hade kunnat göra det några dagar innan när kontot skapades. Kan det hänga ihop med att alla wikis var stängda för underhåll precis när passet var över (2018-09-12)? Det ser ut som att kontot efteråt har kunnat redgiera svwp.
Resultat
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 19 6 0 0 25
2. Number of newly registered users 19 4 0 0 23
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 25 2 0 0 27


Digital humaniora, Göteborgs universitet

Datum
höstterminen 2018
Info-länk
Kurssida på Dashboard.
Deltagare från WMSE
Sara
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Det här är andra omgången som kursen genomför en Wikipediauppgift. Det är första gången vi testar att bädda in mediafiler i kurssidans instruktioner så att de ska vara ännu mer tillgängliga för studenterna i de moment det stödet kan behövas. Kursen går från den 11/12-18 och slutar 18/1-19, och räknas därför till verksamhetsåret 2018, även om sammanställningen av mätetal behöver göras under 2019 (överlämning gjord).
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 13 13
2. Number of newly registered users 0 0 0 13 13
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 24 0 0 0 24


Föreläsningar

Örebro universitet

Datum
2018-04-26
Info-länk
Deltagare från WMSE
Sara
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Konferensen var på temat Social innovation och hur akademin kan bidra till samhällsutmaningar. WMSEs dragning var om hur Wikipedia fungerar genom social engagemang och vilka utmaningar Wikipedia försöker svara mot och kan komma att svara mot i framtiden. Föreläsningen skedde i samband med att Samsyn hade arbetsmöte förlagt i Örebro.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 30 40 0 0 70
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Wikipedia in Education and Research, KTH

Datum
2018-06-07
Info-länk

Event page Sida på Dashboard

Deltagare från WMSE
Sara
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Det verkar vara en fördröjning för nya konton att få Visual Editor att börja fungera. När redigeringsläget öppnas är texten gråmarkerad som om otillgänglig och det går inte att skriva i redigeringsfönstret. Det löste sig efter ett tag, oklart hur.
Resultat
Detta var en introduktions-workshop som KTH bjöd in till med medverkan av både biblioteket och kommunikationsenheten. Deltagarna, de flesta doktorander fick kort introduktion till olika fördelar som Wikipedia har för deras olika roller inom utbildning och forskning och sedan en kort stund för att skapa konto och testa att redigera. Vi diskuterade hur workshopen kan följas upp i höst.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 20 20 0 0 40
2. Number of newly registered users 7 8 0 0 15
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 2 0 1 0 3


Webinar kursen "Open Networked Learning", Lunds universitet/KI/Linnéuniversitetet

Datum
2018-10-03
Info-länk

Event page

Deltagare från WMSE
Sara
Upplevda problem/svårigheter/buggar

Kursen är en helt digital kurs för lärare inom högskola och universitet i Sverige och utanför.

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 120 120
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Skrivstuga på SBU, Stockholm

Datum
2018-08-16
Info-länk
Deltagare från WMSE
Sara
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Skrivstugan var den tredje på SBU och genomfördes ihop med Wikipedian in Residence. Efteråt följde planeringsmöte där flera relevanta frågor diskuterades som är angelägna för myndigheter som engagerar sig i Wikipedia.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 8 3 0 0 11
2. Number of newly registered users 6 1 0 0 7
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 7 0 0 0 7


Stockholms Universitet, Stockholm

Datum
2018-11-21
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Föreläsning på Kandidatprogrammet för museer och kulturarv, SU. Temat för årets kurs är Kritiska perspektiv, så fokus och exempel var bland annat vilka som redigerar och bidrar till Wikipedia och tillgängliggörande av samlingar med problematiskt innehåll. Uppföljning sker för att sondera intresse och medverkan i projekt om samlingar med problematiskt innehåll i samarbete med bland annat RAÄ.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 9 8 0 0 17
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 2 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.


Övrigt

Referenser