Projektdiskussion:GLAM 2019/Problematisk information 2018/Case study

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Abbe98 (diskussionbidrag)

Rapporten överlag är generiskt och kan appliceras i en rad sammanhang utanför Wikimedia. Tingen under "Tools for development" är inte bara begränsad till Wikimedia utan också till speciell teknik. Den delen riskerar därför att snabbt bli out-of-date och har ett lägre värde än resten av rapporten för ABMK sektorn. Kanske skulle det därför vara lämpligt att göra den delen till en bilaga.

Tore Danielsson (WMSE) (diskussionbidrag)

Tack för bra feedback @Abbe98! Vi kollar över texten och den delen med verktyg för att förtydliga att det är områden/verktyg som kan utvecklas på alla (öppna) plattformar då problematisk data ofta behöver ett utrymme för extra information och/eller en speciell lösning. Att beskriva innehållet i bilden så liknande bilder blir sökbara och kan länkas till varandra blir strukturerad data på Commons. Att arbeta med templates och labels är egentligen ett extra utrymme för text med någon sorts visualisering att detta är viktigt och som skiljer sig från ordinarie beskrivning. Att arbeta med properties är framåtsyftande och kan vara bra om man vill arbeta med terminologin i överenskommelse med andra samlingar/organisationer. Properties och Commons är bra intregrerade på Wiki-plattformarna och man kan även arbeta med beskrivningar i Wikidata men det finns mer kvar att undersöka kring Lexeme eller tydligare properties till exempel. Något alla kan göra är att markera problematiskt material i samlingarna efter en dokumenterad process. Men det kan vara svårt redan där att identifiera problematisk material.

Det finns inga äldre ämnen