Verksamhetsberättelse 2017/Story: Outsourcing av arbete som inte är kärnverksamhet

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

För att kunna effektivisera vår verksamhet och låta vår personal fokusera på aktiviteter som ingår i deras kärnkompetenser har vi investerat resurser i att ändra vårt finansiella system och outsourca vår finansförvaltning, något som har fungerat väldigt bra hittills. Vi undersökte även skattesituationen i Sverige gällande olika typer av partnerskap med hjälp av skattejurist.

Vi la en ansenlig tid på att förbereda oss inför Dataskyddsförordningen (GDPR), förberedelser som måste vara slutförda till maj 2018. Styrelsens ordförande arbetar professionellt med GDPR-förberedelser och har därför kunnat ta ledningen. Som en del av arbetet har vi påbörjat en omfattande översyn av systemen vi använder (med ett försök att gå över till öppen programvara som vi kan installera på våra egna servrar). Vi byter nu vår serverinfrastruktur med hjälp av en konsult.

Genom dessa ändringar bedömer vi att vi under år 2018 kommer att kunna minska våra totala administrativa kostnader samt att vi kommer att kunna förbättra vår dagliga verksamhet ytterligare (eftersom vi kan arbeta mer fokuserat på de aktuella uppgifterna).