Verksamhetsberättelse 2017/Story: Spreading the gospel of open data

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikidata är en unik möjlighet för oss som Wikimedia-förening att påverka dataägare, eftersom vi inte bara är mottagare av data, utan också kan presentera argument som dataägare själva. Således kan vi också presentera konkreta exempel hur Creative Commons Zero (CC0) har hjälpt till att säkerställa användningen av vår data via Wikidata.

År 2017 arbetade vi med ett antal olika initiativ och hade ett stort antal möten för att övertyga beslutsfattare om att behovet av att noggrant välja licenserna och av värdet att öppna mer av sin offentliga information. Under en nationell turné besökte vi och diskuterade öppna data med beslutsfattare i 20 kommuner samt med parlamentsledamöter. Vi arbetade med Sveriges Kommuner och Landsting samt öppna data-nätverket Sambruk. I slutet av turnén överlämnade vi en färdplan samt policyförslag till civilministern.

Vi har också diskuterat öppna data med SCB, med fokus på en mycket nödvändig uppdatering av deras licens. För närvarande använder de en egengjord licens och vi har övertygat dem om att uppdatera till en standardiserad licens. Vi argumenterar för att använda CC0. Som en del av det arbetet har vi satt samman material riktade mot svenska myndigheter, som också har internationaliserats och som användes som en del av projektet Connected Open Heritage.

Genom projektet Connected Open Heritage arbetade vi på global nivå med att visa vad som kan uppnås när data görs tillgänglig under en fri licens. Vi diskuterade med lokala Wikimedia-föreningar och frivilliga hur detta kunde genomföras, vi förberedde undervisningsmaterial på Wikidata för att underlätta förståelsen, vi skapade de nödvändiga egenskaperna för att kunna inkludera mer data på Wikidata, presenterade Wikidata och öppna data vid många konferenser och evenemang samt publicerade en artikel i en peer-reviewgranskad tidskrift.

Arbetet med att informera om värdet av öppna data fortsätter och vi kommer att fokusera på att skapa exempel och visualiseringar för att se till att beslutsfattarna enkelt ser och förstår värdet av att öppna upp sin data. Detta inkluderar både externa verktyg som Monumental men också att lyfta fram bra exempel på hur data används på Wikipedia. Vi kommer också att arbeta med att kommunicera beslut som fattas av myndigheter samt genomföra riktade insatser gentemot några av Sveriges viktigaste dataägare.